Αυτά που οφείλει να ερωτά και να γνωρίζει
                                - Κάθε υπεύθυνος άνθρωπος
                                - Και κάθε υπεύθυνος πολίτης


ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Κατά τη διάρκεια της αλματώδους ανάπτυξης της παγκόσμιας κρίσης του 2008, που έπληξε με τον πιο απάνθρωπο και δόλιο τρόπο την Ελλάδα το 2010, εμφανίστηκε η ευρείας γεωγραφικής έκτασης λαίλαπα της επιδημίας του covid19, που έπληξε κυρίως τις χώρες του ανεπτυγμένου οικονομικά κοινωνικοπολιτικού συστήματος του πλανήτη. Η λαίλαπα αυτή δεν είναι μια επικίνδυνη επιδημία που απειλεί τη δημόσια υγεία, αλλά μια πραγματική κρίση, όχι μόνο γιατί έχει καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία, αλλά και γιατί πλήττει και βαθύτερα τον πολιτισμό με σοβαρές παραβιάσεις των αρχών προστασίας της αξίας και της προσωπικότητας του ανθρώπου.

Και στις δύο ιστορικά κορυφαίες κρίσεις, δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς τρία στοιχεία που τις συνδέουν: πρώτον, τον σύντομο χρόνο που μεσολάβησε για να ακολουθήσει η δεύτερη πριν ακόμη λήξει η πρώτη, δεύτερον, τις ριζικές για την υπόσταση του οικονομικού συστήματος συνέπειες της αντιμετώπισης και των δύο, τρίτον, την ομοιότητα του τρόπου επιβολής των μέτρων για την αντιμετώπιση και των δύο κρίσεων.

Το πρώτο στοιχείο έχει σημασία, όχι για τη βραχύτητα του χρόνου αυτήν καθ’ εαυτήν, αλλά λόγω των δύο επόμενων στοιχείων: το ότι και οι δύο κρίσεις έπληξαν στα θεμέλιά του το οικονομικό σύστημα του παραδοσιακού καπιταλισμού και το ότι το σύστημα μέτρων αντιμετώπισης των δύο κρίσεων επιβλήθηκε με τη δημιουργία ψυχολογικού τρόμου: η πρώτη για την οικονομική κατάρρευση των κοινωνιών που θα προκαλούσε και η δεύτερη για τη μαζική θνησιμότητα που θα προκαλούσε η λοίμωξη. Το ότι και οι δύο κρίσεις πλήττουν τις βάσεις του οικονομικού συστήματος εννοούμε το εξής: