μήνυμα

μήνυμα

Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018

Άγιοι Αρχιερείς, φυλάξατε τα ποίμνια σας και διώξατε τους λύκους

Αποτέλεσμα εικόνας για φιλοθεοσ ζερβακοσ
 

Του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου

 

Άγιοι Αρχιερείς, φυλάξατε τα ποίμνια σας και διώξατε τους λύκους

* Δεν αρκεί, δεν ωφελεί μόνον να γνωρίζουμε τον νόμο του Θεού, τις εντολές, τα δόγματα, τους κανό­νας, τις αποστολικές και πατερικές παραδόσεις, αλλά και να φυλάττουμε αυτές.

Ο Κύριος είπε «Ος δ' αν ποίηση και διδάξη ούτος μέγας κληθήσεται εν τη Βα­σιλεία των Ουρανών» (Ματ. 5, 19) και «Μακάριοι οι ακούοντες τον λόγον τον Θεού και φυλάσσοντες αυ­τόν» (Λουκ. 11, 29)....

Άγιοι Αρχιερείς, φύλακες της Μιας, Αγίας, Κα­θολικής και Αποστολικής Εκκλησίας..., προσέξατε παρακαλώ θερμώς και ικετεύω μετά δακρύων. Προβατόσχημοι λύκοι, εισελθόντες στην αυλή των λογικών προβάτων διά της πολιτικής και της αντίχριστου Μα­σονίας, ζητούν να καταργήσουν τα διατεταγμένα από τους πανσόφους Αγίους Αποστόλους και τους θεοφόρους Αγίους Πατέρας, και να εξευρωπαΐσουν, εκλατινίσουν και εκμοντερνίσουν.

Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018

Ένα αξιόλογο κείμενο του μοναχού Ιωσήφ Βρυέννιου(1350-1431) με πολλά επίκαιρα μηνύματα.

Απίστευτες φυσικές καταστροφές που έχουν καταγραφεί με κάμερα (video)
Το ακόλουθο απόσπασμα, που περιγράφει την πνευματική και ηθική παρακμή των κατοίκων της Κωνσταντινούπολης, έχει γραφτεί από τον λόγιο μοναχό Ιωσήφ Βρυέννιο (1350-1431), μερικά χρόνια πριν την Άλωση. Μήπως σας θυμίζει τίποτα;
«Αν η εικόνα των τιμωριών, που μας επιβάλλει ο Θεός, προκαλεί αμηχανία και σύγχυση, ας αναλογισθούμε τους παραλογισμούς μας και τότε θα εκπλαγούμε γιατί ακόμη δε μας κτύπησε κεραυνός.
Δεν υπάρχει καμιά μορφή διαστροφής που να μην έχουμε διαπράξει σ΄ όλη μας τη ζωή. Αυτές δε είναι οι αποδείξεις:
Βαπτιστήκαμε άλλοι δι’ απλής και άλλοι δια τριπλής κατάδυσης, και έγινε επίκληση του ονόματος της Αγίας Τριάδας, σε άλλους μία και σε άλλους τρεις φορές.
Οι περισσότεροι από μας όχι απλώς αγνοούμε τι σημαίνει να είσαι Χριστιανός, αλλά και πως ακόμη να κάνουμε το σταυρό μας ή, κι αν ακόμη το γνωρίζουμε, ντρεπόμαστε να τον κάνουμε.

ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΝ 

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

Η ταπεινοφροσύνη (Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος)

 Αποτέλεσμα εικόνας για ταπεινοφροσυνη
 
 Αν η αμαρτία, όταν είναι ενωμένη με την ταπεινοφροσύνη, τρέχει τόσο γρήγορα στο δρόμο της θεϊκής ευσπλαχνίας, ώστε μπορεί να ξεπεράσει και την αρετή που τρέχει με αλαζονεία, τότε πού δε θα φτάσει η αρετή, όταν συνυπάρχει με την ταπεινοφροσύνη; Αν εκείνοι που ομολογούν τα αμαρτήματά τους, βρίσκουν έλεος από τον Κύριο, τότε πόσα στεφάνια δε θα κερδίσουν εκείνοι που έχουν πλήρη επίγνωση των αγαθών τους πράξεων και παραμένουν ταπεινοί;
Έχεις πραγματοποιήσει αναρίθμητα καλά έργα; Έχεις αποκτήσει κάθε αρετή; Όλα αυτά είναι μάταια και ανώφελα, αν δε συνοδεύονται από την ταπεινοφροσύνη. Κανένα, μα κανένα κατόρθωμα δεν μπορεί να σταθεί δίχως αυτήν.

Πῶς ξεχωρίζουμε τό κόμπλεξ κατωτερότητας ἀπό τήν ἀληθινή ταπεινοφροσύνη.


Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία «Αὐτομεμψία - Εὐεργετινός»
τοῦ Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτη.
 
Τό δεύτερο σκέλος πού εἴπατε, πῶς ξεχωρίζουμε τό κόμπλεξ κατωτερότητας ἀπό τήν ἀληθινή ταπεινοφροσύνη. Εἶναι πολύ ἁπλό, τό κόμπλεξ κατωτερότητας εἶναι ὑπερηφάνεια. Κρυμμένη ὑπερηφάνεια εἶναι. Αὐτός πού ἔχει κόμπλεξ κατωτερότητας, ἔχει κατάθλιψη. Αὐτό εἶναι τό κόμπλεξ κατωτερότητας. Ἔχει τήν ἰδέα ὅτι εἶναι καλός, ἀλλά δέν τό ἀναγνωρίζουν οἱ ἄλλοι. Δέν ἀναγνωρίζουν τήν καλοσύνη του, τήν ἐξυπνάδα του, τή σπουδαιότητά του καί παθαίνει κατάθλιψη. Ὁ πραγματικά ταπεινόφρων δέν φρονεῖ ὅτι εἶναι καλός ἤ ὅτι ἀξίζει ἤ ὅτι δέν ἀναγνωρίζουν οἱ ἄλλοι τήν μεγάλη του ἀξία, ἀλλά φρονεῖ ἀκριβῶς ὅτι δέν ἀξίζει τίποτα καί αὐτός ποτέ δέν ἔχει κόμπλεξ. Ὅ,τι κι ἄν ἀκούσει, λέει καί λίγα μοῦ λένε, χειρότερα ἔπρεπε νά μοῦ ποῦνε, γιατί δέν ἀξίζω τίποτα, εἶμαι χειρότερος ἀπ’ τό χῶμα.

π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος : Ἰησοῦς Χριστός : Ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος, ἡ μοναδική κεφαλή καί ὁ πρῶτος ἄνευ ἴσων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας .

Σχετική εικόναἘν Πειραιεῖ 27-9-2018
ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ο ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟΣ ΛΙΘΟΣ, Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ
ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΕΥ ΙΣΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρόσφατα σέ συνέντευξή του ὁ οἰκουμενιστής Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ ὑποστήριξε : «Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης δέν εἶναι μόνο ἕνας ἀνάμεσα στούς Πατριάρχες στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Δέν εἶναι μόνο ‘’ὁ πρῶτος μεταξύ ἴσων’’. Παρεπιμπιπτόντως, ἡ λατινική φόρμουλα ‘’πρῶτος μεταξύ ἴσων’’ δέν ὑπάρχει πουθενά στό δίκαιο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία, ἀντίθετα, ἀναφέρεται στά ‘’πρεσβεῖα τιμῆς’’, ἀναφέροντας μία ὁρισμένη ἱεραρχία ἤ τουλάχιστον κάποια μορφή τάξης. Ἔχοντας αὐτά τά ‘’πρεσβεῖα τιμῆς’’, σύμφωνα μέ τούς ἱερούς κανόνες, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ὡς ἡ ‘’κεφαλή’’ καί ὁ ‘’πρῶτος’’ στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, πρέπει νά ἐξασφαλίσει τήν ἑνότητα τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν καί νά τίς συντονίσει. Αὐτό ἦταν ἐμφανές τόν 20ό αἰώνα στήν προετοιμασία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί στόν συντονισμό τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν στόν διαχριστιανικό διάλογο σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο»[1].

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

ΟΤΑΝ Η ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝΕΙ ΤΟ ΗΘΟΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Σχετική εικόνα 

Εν Πειραιεί τη 24η Σεπτεμβρίου 2018

 

 

  Η αίρεση και γενικά η κακοδοξία είναι η πιο φοβερή αρρώστια, το πιο ολέθριο κακό μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Και τούτο διότι δεν προσβάλλει μόνο το δόγμα, αλλά και το ήθος και την όλη ζωή της Εκκλησίας. Οι εκπεσόντες συνήθως αδυνατούν, εξ’ αιτίας της αλαζονείας των, να αντιληφθούν ότι βρίσκονται σε πλάνη, γι’ αυτό και είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στην Εκκλησία. Στερημένοι της Θείας Χάριτος, όχι μόνο δεν συναισθάνονται την τραγική τους κατάσταση, αλλά στρέφουν τα βέλη τους προς τα υγιή μέλη της Εκκλησίας, καταλογίζοντάς τους δήθεν «αιρετικές» απόψεις. Κλασικό παράδειγμα οι κατηγορίες των αιρετικών παπικών, οι οποίοι επί χίλια χρόνια κατηγορούν την Ορθοδοξία ως «αίρεση», επειδή αυτή έχει απορρίψει τις πάμπολλες αιρετικές δοξασίες των, που έχουν συσσωρεύσει μετά το σχίσμα του 1054.

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018

Η αυτοκτονία των Ελλήνων


Η αυτοκτονία των Ελλήνων
Γράφει ο Βασίλης Βιλιάρδος
Η περιθωριοποίηση της σημερινής νεολαίας, η απομάκρυνση της από την πολιτική λόγω των διεφθαρμένων, υποτελών στους ξένους κομμάτων και η μαζική εγκατάλειψη της χώρας, αποτελεί το νούμερο ένα κοινωνικό μας πρόβλημα – το οποίο οδηγεί στην αυτοχειρία μας ως Έθνος.
Έχουμε ήδη αναφερθεί στη νεκρική σιγή των νέων (άρθρο), με την έννοια πως αυτό που μας προκαλεί εντύπωση είναι η μη αντίδραση τους σε όλα όσα συμβαίνουν, ειδικά των φοιτητών – οι οποίοι ανέκαθεν ήταν πρωτοπόροι, όταν κινδύνευε η πατρίδα και η ελευθερία τους, όπως στην εποχή της δικτατορίας στην Ελλάδα.

Ο Ερζεγοβίνης Γρηγόριος τοποθετήθηκε Επίσκοπος Φρανκφούρτης και πάσης Γερμανίας

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Τελικά οικουμενισμός είναι το ανακάτεμα της "Μίας Αλήθειας" της Ορθοδοξίας... με όλα τα ψέματα του κόσμου.... με σκοπό να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο … και πιο "Αισχρό Ψέμα", το ψέμα της Πανθρησκείας...  Ας δούμε προσεκτικά τις φωτογραφίες, τις κινήσεις και τις εκφράσεις των προσώπων...
Κύριε επίβλεψον εξ' ουρανού...
π. Φώτιος Βεζύνιας.Την Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η ενθρόνιση του Επισκόπου Φρανκφούρτης και πάσης Γερμανίας Γρηγορίου του Πατριαρχείου Σερβίας.

Τον χαιρετισμό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Σερβίας, ανέγνωσε ο Μητροπολίτης Αυστρίας και Ελβετίας Ανδρέας. Δείτε παρακάτω φωτογραφίες και βίντεο από την ενθρόνιση.

«Είμαστε η τελευταία γενιά πολιτών που ζει ελεύθερα»


Σε μια από τις σπάνιες εμφανίσεις του το τελευταίο διάστημα, ο ιδρυτής των Wikileaks Τζούλιαν Ασάνζ παραχώρησε συνέντευξη σε ανεξάρτητο οργανισμό (World Ethical Data Forum) που δημοσιεύτηκε από το ρωσικό δίκτυο RT.

Ο Ασάνζ «φιλοξενείται» στην πρεσβεία του Εκουαδόρ στο Λονδίνο από το 2012 οπότε και του παρασχέθηκε άσυλο, ενώ εκκρεμούν διεθνείς διώξεις εις βάρος του. Πρόσφατα, αποφασίστηκε η διακοπή των επικοινωνιών του με τον έξω κόσμο, παρά μόνο με τους δικηγόρους του, και αυτή του η εμφάνιση αποτελεί εξαίρεση.

Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018

Το θεουσάδικο...

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ:
Τόσο ανθρώπινο μα και τόσο Θεϊκό....
Θεϊκό!! και τόσο ανθρώπινο......
Υπέροχο.
π. Φώτιος Βεζύνιας 

Μικρές ιστορίες 
του χθες και του σήμερα...
 

Σεπτέμβρης 1998.
 
Με ένα παλιό Citroen Visa, γεμάτο βαλίτσες και κούτες με βιβλία, έφτασα κατάκοπη αργά το μεσημέρι στην Κορύτα, μια κωμόπολη 300 χιλιόμετρα μακριά από τους γονείς μου, από τις φίλες μου, από την αγαπημένη μου πρωτεύουσα. 
Πήγα κατευθείαν στο σπίτι που νοίκιασα μέσω τηλεφώνου και ξεκίνησα να ξεφορτώνω πράγματα.
Όταν τελείωσα, ήταν μεσάνυχτα. 
Βγήκα στο μικρό μπαλκονάκι και κοίταξα την κωμόπολη που απλωνόταν μπροστά μου. Εδώ θα περνούσα τους επόμενους εννέα μήνες. 
Ήταν ο πρώτος μου διορισμός. Δεν είχα όμως, άλλες επιλογές. 
Ήμουν πολύ χαμηλά στη λίστα των αναπληρωτών, ο μόνιμος διορισμός αργούσε και αναγκαστικά ξεσπιτώθηκα. 
Δεν ήμουν καθόλου χαρούμενη. 
Πρώτη φορά θα ζούσα σε επαρχία. 
Ήμουν βέβαιη ότι δεν θα μου άρεσε. 
Με ενοχλούσε η προφορά τους. 
Με ενοχλούσαν τα φαγητά τους. 

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018

Πρωτοπρ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος: Οἰκουμενιστικός - Οὐνιτικός Μοναχισμός τύπου Bose


Αποτέλεσμα εικόνας για monastero di bose
Ἐν Πειραιεῖ 19-9-2018
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΣ - ΟΥΝΙΤΙΚΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ BOSE
Στό οἰκουμενιστικό - οὐνιτικό μοναστήρι τοῦ Bose τοῦ αἱρετικοῦ παπικοῦ κ. Enzo Bianci, στήν Βόρεια Ἰταλία, διεξήχθη γιά μιά ἀκόμη χρονιά ἀπό 5 ἕως 8 Σεπτεμβρίου, τό 25ο Διεθνές Συνέδριο «Ὀρθοδόξου Πνευματικότητος», μέ τό γενικό θέμα : «Διάκρισις καί χριστιανικός Βίος». 

Συμμετεῖχαν οἰκουμενιστές ἀπό πολλές Τοπικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ὅπως ὁ Σεβ. Μητρ. Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ, ἡ καθηγήτρια τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ κ. Βασιλική Σταθοκώστα,Ἀρχιμ. Θεοδόσιος Μαρτζοῦχος, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ.ἄ. Μήνυμα στό Συνέδριο ἀπηύθυνε, ὡς κατ' ἔτος, ὁ οἰκουμενιστής Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος,τό ὁποῖο ἀνέγνωσε ὁ ἐκπρόσωπός του Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρας Φασίολο, κληρικός τῆς Μητροπόλεως Ἰταλίας. Εἰσήγηση μέ θέμα «Ἐγρήγορση καί αὐθεντικότητα στήν Ἐκκλησία σήμερα», πραγματοποίησε στίς 8 Σεπτεμβρίου ὁ οἰκουμενιστής Ἀρχιδιάκονος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἰωάννης Χρυσαυγής[1].

Ανακοίνωση Ι.Μ. Κουτλουμουσίου περί διώξεως γέροντος Γαβριήλ από το κελλί του Οσίου Χριστοδούλου

 Χειρόγραφη δήλωση του γέροντος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ
Προσφάτως κοινοποιήθηκε στήν Ἱερά Μονή μας κείμενο ἀνυπόγραφο, ἀτεκμηρίωτο, νεφελῶδες καί παραπειστικό. Θέμα ἦταν ἡ ἐπικειμένη «ἐκδίωξη» τοῦ ἐξαρτηματικοῦ μοναχοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γέροντος Γαβριήλ, ὁ ὁποῖος ἀπό το 1995  ἐγκαταβιοῖ σέ Κελλί τῆς Μονῆς.
Ἐπειδή ἡ Ἱερά Μονή εἶχε πλήρη ἄγνοια γιά τό ὅτι ἐπρόκειτο νά διώξει τόν ἐν λόγω ἀδελφό, καί μολονότι δέν εἶχε καμία ἠθική ὑποχρέωση νά ἀνταποκριθεῖ σέ ἀνυπόγραφο «κίτρινο» κείμενο, ἀντιπροσωπεία προϊσταμένων ἐπισκέφθηκε τόν ἴδιο τόν γέροντα, γιά νά ἐνημερώσει καί νά ἐνημερωθεῖ σχετικῶς. 
Ὁ γέρων Γαβριήλ παρέδωσε στήν Μονή τό ἀκόλουθο κείμενο, τό ὁποῖο παρακάλεσε νά δημοσιεύσουμε:

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018

Γέροντας Γαβριήλ, Άγιον Όρος Νεώτερα...


 
 
[.......................]
Τὰ νέα μας ἔχουν ὡς ἐξῆς:
Σήμερα τό πρωΐ πῆγαν στόν γέροντα Γαβριήλ πατέρες ἀπό τό Κουτλουμούσι προκειμένου νά δώσουν διαβεβαιώσεις γιά τήν παραμονή του στό Κελί, ὅπως ἐπίσης καί τοῦ βοηθοῦ του Ἀνδρέα.
Πρός τό παρόν φαίνεται, πώς ἡ δημοσίευση τῶν σχετικῶν πληροφοριῶν στό διαδίκτυο ἔπαιξε τόν ρόλο της.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΑΜΟΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ Ή ΚΑΚΙΑ; ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ή ΑΣΥΔΟΣΙΑ


Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΑΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΑΜΟΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ Ή ΚΑΚΙΑ; ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ή ΑΣΥΔΟΣΙΑ;
Ὁ ἄνθρωπος ἐπλάσθη ἀπό τόν Πλάστη Τριαδικό Θεό,κατ’εἰκόνα Θεοῦ,μέ προοπτική τό καθ’ ὁμοίωσιν.Ἔλαβε φιλανθρώπως πνευματική προίκα τήν ψυχή,τά δῶρα τῆς ἀρχεγόνου δικαιοσύνης καί τήν δυνατότητα,καθώς καί τήν ἔφεση, νά ἐργαστεῖ ψυχῇ τε καί σώματι μέσα στόν παράδεισο,ὥστε καί τόν παράδεισο νά φυλάττει καί νά ἁγιάζει, ὅπως καί ὁ ἴδιος νά φτάσει ἐργαζόμενος,σέ πνευματική ὡριμότητα καί ἁγιότητα τῇ θείᾳ βοηθείᾳ.
Θά ἠδύνατο δηλαδή ὁ κατ’εἰκόνα Θεοῦ πλασθείς ἄνθρωπος-ἄρσεν καί θῆλυ-μέ ἅγιο τρόπο νά καταστεῖ συνδημιουργός τοῦ Θεοῦ,ἀποκτώντας ἁγίους ἀπογόνους,ἀπό ἁγίους γονεῖς,δυνάμει τοῦ Θεοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018

Απίστευτο! – «Απόβαση» Ελλήνων στην Τουρκία για φθηνές αγορές λόγω… τουρκικής λίρας

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Μα δεν είναι απαράδεκτο να ενισχύουμε οικονομικά αυτούς που μετά το παίζουν τσαμπουκάδες στο Αιγαίο;... Ντροπή..
Σχετική εικόνα

Σημαντική αύξηση της ροής Ελλήνων καταναλωτών καταγράφουν τα ρεπορτάζ του τουρκικού Τύπου στην Αδριανούπολη και στα παράλια της Τουρκίας.

Έλληνες συρρέουν κατά χιλιάδες στην Τουρκία για να ψωνίσουν «φτηνά» λόγω της υποτιμημένης τουρκικής λίρας.
Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Μαρία Ζαχαράκη, το Αϊβαλί κάθε μέρα γεμίζει από Έλληνες που ψωνίζουν από τρόφιμα μέχρι οτιδήποτε χρειάζονται για το σπίτι ή και τα καταστήματά τους, λένε οι Τούρκοι μαγαζάτορες.

Ένας αγώνας που πρέπει κατεπειγόντως να μπει σε νέες βάσεις… 

του Νεκτάριου Δαπέργολα

Διδάκτορος Ιστορίας

 

     Όσα ζήσαμε πριν από μία εβδομάδα - βράδυ Σαββάτου - στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να έπεισαν και τους πλέον δύσπιστους. Τουλάχιστον όσους ήταν παρόντες ή όσους πληροφορήθηκαν τι συνέβη στο διαδίκτυο (καθώς οι καθεστωτικοί σκουπιδότοποι που παριστάνουν τα ΜΜΕ περί άλλα ετυρβάζοντο - όπως επακριβώς εξάλλου αναμενόταν). Αυτούς όλους λοιπόν θα πρέπει να τους έπεισαν πλήρως πια ότι ζούμε στις μέρες όχι μόνο του πιο αντίχριστου και μισελληνικού, αλλά και του μακράν πιο ανελέητου, φασιστικού και αδίστακτου καθεστώτος που πέρασε ποτέ από αυτόν τον τόπο (με μόνη εξαίρεση τη γερμανοβουλγαρική κατοχή 1941-44).

π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, Αφελή ερωτήματα αφελούς ιερέως…


Αποτέλεσμα εικόνας για Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος
Πρωτοπρεσβύτερος
Ἀναστάσιος   Γκοτσόπουλος
Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
Πάτρα  15.9.2018
Αφελή ερωτήματα αφελούς  ιερέως…
ΖΗΤΗΜΑ 1ο
Διαβάσαμε ότι στις 11.9.18 ο  πρόεδρος της Ουκρανίας Ποροσένκο (ο οποίος “εκκλησιάζεται” και στην κανονική Ορθόδοξη Εκκλησία και στους σχισματικούς και στους Ουνίτες!) είχε συνάντηση με τον Αμερικανό πρέσβυ Σαμ Μπράουνμπακ (http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/23802-presbeutis-sam-mpraounmpak-oi-ipa-upostirizoun-tin-autokefalia-stin-oukrania).
 Α) Στη συνάντηση ο αμερικανός πρέσβυς δήλωσε ότι «Οι Αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν την Ουκρανία στον αγώνα για το δικαίωμα να έχει μια ενιαία αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία»!

Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018

Γέροντας Δανιήλ Κατουνακιώτης: «Ναι, μνημονεύουμε τον πατριάρχη, αλλά ”εδω” μας κάθεται… δεν το σηκώνει η ψυχή μας»

          
Συγγραφή κειμένου, Δημήτρης Ρόδης
 
H Αγιορείτικη λειτουργία στήν Σκήτη των Δανιηλαίων είναι κάτι άλλο, είναι μια ζώσα εμπειρία, μια μυσταγωγία, βγαλμένη μέσα απο μια παράδοση που βαστά αιώνες…

Ελάβαμε το αντίδωρο, και βγήκαμε εξω στήν αυλή με τον π. Μιχαήλ και τον Χρήστο. Πιο πέρα λίγοι επισκέπτες, Σέρβοι αν κατάλαβα καλά, μερικοί απο αυτούς γνώριζαν και Ελληνικά…
– Καθήστε για καφεδάκι είπε ένας μοναχός, και η παρέα μαζεύτηκε στο τραπεζάκι, όπου ηδη βρισκόταν ο γέροντας Δανιήλ, με την θαυμάσια ”βροντερή” φωνή, που έδεινε έναν άλλο τόνο, υπερκόσμιο θαρείς την ώρα της ψαλμωδίας…

ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ;

13.09.2018 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΔΙΩΞΕΙΣ ΜΟΝΑΧΩΝ
Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται
1. Πληροφορηθήκαμε μετά μεγάλης λύπης μας ότι η Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου ετοιμάζεται να απομακρύνει τον ασκητή Γέροντα π. Γαβριήλ από το Ιερόν Κελλίον Αγ. Χριστοδούλου του εν Πάτμω, της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου.
2. Η ανωτέρω Μονή προ καιρού απεμάκρυνε τον Ιερομόναχο π. Ειρηναίο από το κάθισμα του Αγίου Μοδέστου, λόγω διακοπής της μνημόνευσης του ονόματος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.
3. Ο Ιερομόναχος π. Ειρηναίος, μετά την απομάκρυνσή του, εφιλοξενείτο από τον Γέροντα Γαβριήλ στο Κελλί του.
Η Ιερά Μονή έλαβε απόφαση να απομακρύνει τόσο τον Ιερομόναχο π. Ειρηναίο από το Κελλί του Γέροντα, όσο και τον λαϊκό Ανδρέα, ο οποίος διακονεί τον Γέροντα Γαβριήλ.
Σημειωτέον, ότι οι δύο τελευταίοι δεν έχουν άλλο κατάλυμα, για να διαμείνουν.
4. Ο Γέρων Γαβριήλ έστειλε επιστολή στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, με την οποία παρακαλεί να επιτραπεί στον Ανδρέα να μείνει μαζί του, για να τον διακονεί, διότι μόνος του δεν δύναται να επιβιώσει ανθρωπίνως.

π.Θεόδωρος Ζήσης: Ο 2ος γάμος Κληρικών (ευτελιστικός, αντικανονικός & απαράδεκτος)
ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ:  https://www.youtube.com/watch?v=WrGSnRruewk


Ιταλίδα ευρωβουλευτής “ξεφτίλισε” τον Τσίπρα.


Αποτέλεσμα εικόνας για Ιταλίδα ευρωβουλευτής ξεφτίλισε τον Τσίπρα.
«Εμείς τα Μεσογειακά κράτη δεν επιθυμούμε πλέον να είμαστε τα χρήσιμα κορόιδα της Ευρώπης»
σ.σ. Η Ιταλίδα ευρωβουλετής Laura Agea του Κινήματος των 5 αστέρων, ξεφτιλίζει τον Τσίπρα που πουλάει παραμύθια της Χαλιμάς στον Ελληνικό λαό για τις «επιτυχίες» του Ευρώπη. 

Να υπενθυμίσω ότι ο Τσίπρας, ως πλασιέ της υπερεθνικής ελίτ που είναι, όπου σταθεί και όπου βρεθεί μιλάει για την αναγκαιότητα να παταχθούν οι «ακραίες», «φασιστικές» φωνές που απειλούν την «δημοκρατία» στην Ευρώπη. Μέσα σε αυτές εντάσσεται και η εν λόγω ευρωβουλευτής του Κινήματος των 5 αστέρων, που έχει το θράσος να θέλει η Πατρίδα της να έχει εθνική και οικονομική ανεξαρτησία. Η ευρωβουλευτής καλώς του υπενθυμίζει ότι το σοσιαλιστικό μπλοκ στο οποίο ανήκει ταπείνωσε τον Ελληνικό λαό. Εκεί στο ευρωκοινοβούλιο δεν τολμά ούτε στα μάτια να την κοιτάξει ο λαοπλάνος, μόνο εδώ μας κάνει τον αριστερό τζάμπα μάγκα.
 
ΜΠΡΑΒΟ ΤΗΣ.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ προς Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο: Ανακόψατε πρύμναν προς αποφυγήν νέων σχισμάτωνΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ!

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Με αφορμή τις δραματικές εξελίξεις στους κόλπους της Παγκόσμιας Ορθοδοξίας, και την «αιφνιδιαστική» ανακοίνωση της διακοπής των σχέσεων Κοινωνίας σε Διεκκλησιαστικό και Διορθόδοξο αλλά και την διακοπή Μνημοσύνου του κ. Βαρθολομαίου, του Πατριαρχείου Μόσχας με την Πρωτόθρονη Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018, (εξ αφορμής της εκπεφρασμένης αποφάσεως του Οικ. Πατριαρχείου να αποδώσει Τόμον Αυτοκεφαλίας εις την σχισματική Εκκλησιαστική κοινότητα της υπό τον Αρχ. Φιλάρετον και την αποστολή Πατριαρχικής Εξαρχίας εις την Ουκρανία, καλουμένης ως Εκκλησιαστικής Δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου Μόσχας) ζητήσαμε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κηθύρων κ.κ. Σεραφείμ να τοποθετηθεί επί του καίριου και φλέγοντος ζητήματος που ταλανίζει την παγκόσμιο Ορθοδοξία τους τελευταίους μήνες. 

Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: Όσο υπάρχετε στη ζωή θα δείξετε αντίσταση στον Οικουμενισμό και να το πείτε στα παιδιά σας.


Ομιλεί ο Μακαριστός Γέροντας π. Αθανάσιος Μυτιληναίος (1927 – 2006)
 
Στο τέλος ο Αντίχριστος θα κάνει το εξής.. αφού βέβαια θα οδηγηθεί όλη η ανθρωπότητα στον Αντίχριστο δια της λεωφόρου του Οικουμενισμούώστε να μην υπάρχουν ομάδες αντιδράσεως -προσέξτε, να μην υπάρχουν ομάδες αντιδράσεως εις ολόκληρη την οικουμένη. Τότε ο Αντίχριστος δεν θα δεχτεί αυτό να το κρατήσει. Αυτό το σχήμα του Οικουμενισμού θα το καταργήσει και θα πει ότι όλες οι θρησκείες περίμεναν να φτάσουν να βρουν τον Μεσσία, ο Μεσσίας είμαι εγώ. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τότε θα χτίσει τον ναό του Σολομώντος και θα καθίσει εις τον ναόν του θεού και θα αποδεικνύει ότι αυτός είναι θεός. Το λέει στους Θεσσαλονικείς ο Απόστολος Παύλος.

Η Παναγία η Στυλαρινή–Γιάτρισσα της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους
14ος αι. Ανυπόγραφη Έφέστιος και θαυματουργός εικόνα

Η ιερή εικόνα της Παναγίας Στυλαρινής είναι έργο του 14ου αι. ανυπόγραφο. Αριστεροκρατούσα, ολόσωμη και ένθρονη η Θεοτόκος ακουμπά τα δεξιά ακροδάκτυλά Της στο γόνατο του νήπιου Κυρίου σε ένδειξη ικεσίας, κατά συνήθεια ήδη αρχαιοελληνική.

Πρόκειται για την εφέστια εικόνα κουτλουμουσιανού μετοχίου, που δεν υφίσταται πλέον, κοντά στην κώμη Στυλάρι, από όπου η επωνυμία του εικονίσματος, του νησιδίου Μαρμαράς στην Προποντίδα. Οι κάτοικοι της νήσου και όλα τα κοντινά μέρη τιμούσαν ιδιαιτέρως τη Στυλαρινή, επειδή οι προσευχές μπροστά Της και τα τάματα στη χάρη Της παρείχαν τη γιατρειά ποικίλων ασθενειών που, ελλείψει γιατρών, αφθονούσαν τον καιρό εκείνο, ώστε η Παναγία προσαπόκτησε την επωνυμία Γιάτρισσα. Η πανήγυρη του μετοχιού γινόταν το Ι5αύγουστο και βαστούσε ως την Απόδοση της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ:
Ας ακούσουμε προσεκτικά τους λόγους του μακαριστού γέροντα.
Αυτά που περιγράφει ζούμε.
Στώμεν καλώς παιδιά μου.
π. Φώτιος Βεζύνιας.
 

 

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018

ΟΡΜΠΑΝ ΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: “Θα υπερασπιστούμε τη χώρα ακόμα και εναντίον σας”

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Εάν ο άνθρωπος ομιλεί εκ του περισσεύματος της καρδίας του....  
αυτός είναι πραγματικός αρχηγός...
οι άλλοι είναι αποτελέσματα της παρακμής και της ανομίας...  Τέτοιον πρωθυπουργό χρειάζεται η Ελλάδα...

ΟΡΜΠΑΝ ΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ:
“Θα υπερασπιστούμε τη χώρα ακόμα και εναντίον σας”
     [Η γερμανική Ευρωπαϊκή Ενωση μέσω του διαπλεκόμενου με τον διαβόητο Σόρος Ευρωκοινοβουλίου – τα παιχνίδια του οποίου στην Ουγγαρία ματαιώθηκαν – και με τη βιομηχανία της προσοδοφόρου ‘’φιλανθρωπίας’’ των ΜΚΟ, απειλεί, μετά την πρόσφατη απόφαση, την Ουγγαρία, κράτος-μέλος της ΕΕ, με στέρηση του δικαιώματος ψήφου στους κόλπους της. Το Ευρωκοινοβούλιο αναγορεύθηκε σε πολιτικό δικαστήριο, κάθισε στο εδώλιο του κατηγορουμένου τον πρωθυπουργό μιας κυρίαρχης χώρας και του έδωσε μόλις έξι λεπτά(!) για να απολογηθεί. (Σε αντιδιαστολή, δεν τσιγκουνεύτηκε καθόλου το χρόνο στον ευρωπαϊστή κ. Τσίπρα – τελευταία μετάλλαξη - να αναπτύξει το όραμά του για την Ευρώπη!...) 

Τον Σταυρόν Σου προσκυνούμεν Δέσποτα.Σώσον Κύριε τον λαόν σου


 

 

Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ: ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΕΟΝ ΠΛΑΝΕΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Αποτέλεσμα εικόνας για πεντηκοστιανοί 

Εν Πειραιεί τη 13η Σεπτεμβρίου 2018

 

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ: ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΕΟΝ ΠΛΑΝΕΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

 

Όπως είναι γνωστό, ο Προτεσταντισμός αποτελεί την έσχατη κατάντια για την χριστιανική ετεροδοξία. Αφότου αποσπάστηκε από τον αιρετικό Παπισμό τον 16ο αιώνα, για τους γνωστούς λόγους διαμαρτυρίας απέναντι στις αυθαιρεσίες και τις τερατώδεις καινοτομίες των Παπών, αντί να αναζητήσει τον γνήσιο και αυθεντικό Χριστιανισμό, την αληθινή Εκκλησία του Χριστού, η οποία έμεινε απόλυτα πιστή στην αρχέγονη Αποστολική Παράδοση, την Ορθοδοξία, παρέκλινε σε δικούς της δρόμους και έφθασε σε ακόμη μεγαλύτερες πλάνες και αιρέσεις. Ο κάθε προτεστάντης πρώην παπικός, χωρίς να έχει τις ανάλογες πνευματικές προϋποθέσεις της καθάρσεως από τα πάθη και του θείου φωτισμού, θεωρούσε εαυτόν ικανό και άξιο να του αποκαλύψει ο Θεός ολόκληρη της αλήθεια της πίστεως, όπως κάποτε στους αγίους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής. Μ’ άλλα λόγια κάθε Προτεστάντης απορρίπτοντας το πρόσωπο του Πάπα, πήρε την θέση του και μεταβλήθηκε σε άλλον Πάπα και ζώντας σύμφωνα με τις δικές του υποκειμενικές φαντασιώσεις και ιδεοληψίες, ίδρυε (και συνεχίζει να ιδρύει) «εκκλησίες». Ωστόσο ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος δεν είναι μια μαγική πράξη, που επιτυγχάνεται με κάποιες «τεχνικές» μεθόδους, αλλά πραγματοποιείται μόνο μέσα στην Εκκλησία, έχει δηλαδή εκκλησιαστικό χαρακτήρα και είναι καρπός και αποτέλεσμα πολλών ασκητικών κόπων και μετοχής στα μυστήρια της Εκκλησίας μας.

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018

Το αδύνατον και ανεπίτρεπτον του δευτέρου γάμου των κληρικών

Αποτέλεσμα εικόνας για ιερο πηδαλιο

 
 
Τί λέγουν ἡ Ἁγία Γραφή, οἱ Ἱεροί Κανόνες καί οἱ ἅγιοι Πατέρες
Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος
Ἐν Πειραιεῖ 12-9-2018
Ἡ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στίς 2-9-2018 ἔλαβε τήν ἀντιευαγγελική, ἀντικανονική - μετακανονική καί ἀντιπατερική - μεταπατερική ἀπόφαση νά ἐπιτρέπεται τοῦ λοιποῦ ὁ δεύτερος γάμος τῶν ἱερέων, σέ περίπτωση χηρείας τους ἤ ἐάν τούς ἐγκαταλείψει ἡ πρεσβυτέρα τους[1].
Ἡ ἀνωτέρω ἀπόφαση ἔρχεται σέ ἀντίθεση καί ἀντιπαράθεση μέ τήν ἀπόφαση τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης, πού διοργάνωσε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, κατά τήν ὁποία «συμφώνως πρός τήν ἰσχύουσαν κανονικήν παράδοσιν (κανών 3 τῆς Πενθέκτης ἐν Τρούλλῳ Συνόδου) μετά τήν χειροτονίαν κωλύεται ἡ σύναψις γάμου»[2].

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου: «Kρατεῖτε τὰς παραδόσεις»

Απὸ τὸ βιβλίο «ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ»
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, σελ. 97

«Kρατεῖτε τὰς παραδόσεις»

«Στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις…» (B΄ Θεσ. 2,15)

Αποτέλεσμα εικόνας για καντιωτης

Oἱ προτεστάντες δὲν παραδέχονται τὴν Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας. Μόνο τὸ Εὐαγγέλιο κρατοῦν. Ἐμεῖς, κοντὰ στὸ Εὐαγγέλιο, κρατοῦμε καὶ τὴν Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλα ὅσα ἔχουμε στὴν Ἐκκλησία, δὲν εἶνε μόνο ἀπὸ τὴν ἁγία Γραφή, ἀλλὰ εἶνε καὶ ἐκ τοῦ προφορικοῦ λόγου, ποὺ μεταδόθηκαν σ᾿ ἐμᾶς ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεά.
Ὡς ἐπὶ παραδείγματι· τὸ Εὐαγγέλιο δὲν γράφει πουθενά, ὅτι πρέπει οἱ Χριστιανοὶ νὰ κάνουμε τὸ σταυρό μας. Ἀλλὰ τὸ λέει ἡ ἱερὰ Παράδοσι, ποὺ μᾶς φύλαξε καὶ τὸ Εὐαγγέλιο. Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ παρουσιάστηκε ὁ χριστιανισμὸς μέχρι σήμερα οἱ Χριστιανοὶ ἔκαναν τὸ σταυρό τους. Ἐκ τῆς ἱερᾶς Παραδόσεως ἔχουμε τὸ ὅτι πρέπει νὰ κτίζωνται οἱ ἐκκλησίες μας μὲ τὸ ἱερὸ πρὸς ἀνατολάς. Ἐκ τῆς ἱερᾶς Παραδόσεως ἔχει ἡ Ἐκκλησία μας καὶ πολλὰ ἄλλα πράγματα.

Πως μπορεί να είναι καλή η νέα σχολική χρονιά;

 


Σχόλιο katanixisΜε αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, δημοσιεύουμε άρθρο που μας εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με το μάθημα των θρησκευτικών που έχει μεταλλαχθεί σε εντατικό φροντιστήριο οικουμενισμού. 
Ως διαχειριστές του Ιστολογίου Κατάνυξις ευχόμαστε καλή φώτιση σε μαθητές εκπαιδευτικούς και γονείς.
Καλή Ομολογία.
Αρχή της νέας σχολικής χρονιάς. Έγινε σήμερα ο αγιασμός στα σχολεία της Χώρας και ακούγεται παντού η ευχή "Καλή σχολική χρονιά!"
Πώς προσδιορίζεται η καλή σχολική χρονιά;
Πολλοί ίσως θεωρούν καλό το ότι οι μαθητές πήραν όλα τα βιβλία τους από την πρώτη κιόλας μέρα. Άλλοι ότι θα πίνουν επιτέλους τον πρωινό καφέ με ησυχία στο σπίτι.

Οι λαγοί και τα βατράχια (Γέροντας Γρηγόριος Δοχειαρίτης)


 
δ, σ ατ τ βουν πο μένω, μακρι π τος θορύβους κα τς λαζονίες το κόσμου, πολλ κουσα. σφιγξα τν καρδιά μου κα σιώπησα. Γκρεμίζονται κκλησίες κα κτίζονται τζαμιά! στω τι ρέσκονται ο κρατοντες κα στ σλαμικ πιστεύω. Δν εχανε ν διαθέσουν να κομμάτι γς ν κτίσουνε τζαμί; Ο πρόγονοί μας, κα παλι κα πρόσφατα, δν θελαν ν βλέπουνε μιναρέ. Τος θύμιζε ψεύτικες δοξασίες γι τν Θεό. Τος θύμιζε σκλαβι πικρ κα δύσκολη. Φαίνεται τι λλοτριωθήκαμε κι ντ τ παιδιά μας ν μεγαλώνουν κάτω π τ καμπαναρι τν κκλησιν, θ τρέφονται στν σκι τν τζαμιν. Ποτ δν θ ξεχάσω τι γεννήθηκα κα νατράφηκα στν σκι τν αγαιοπελαγίτικων
καμπαναριν. κάθε χριστιανς ξύπναγε κα κοιμότανε μ τν πόθο ν χτίση μι κκλησι κι να μονόλοβο καμπαναριό. Τ πλαίσια πο μς δίνουν ο σημερινο κρατοντες τί δυνατότητες μς παρέχουνε γι ατ τ γλυκ νειρα το λληνισμο κα το χριστιανισμο; Σαλεύεται νος μου, ταν βλέπω τζαμι κα μιναρέδες.