%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%83-%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b1%cf%83
 
το έστειλε στο «σπιτάκι» ο κ. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

(Στη διάρκεια των σκληρών και φονικών μαχών στο ύψωμα 1720……………)
          Τα άλλα Συντάγματα είχαν, τους στρατιωτικούς τους ιερείς, από τους οποίους ωπλιζότανε με θάρρος παρηγοριά κι’ ελπίδα. Τι αναθάρρησις ήταν εκείνη, μόλις βλέπανε τον ιερέα να τους μιλάη, να τους εξομολογάη και να τους κοινωνάη!
          Και έπειτα να πηγαίνη στα χαρακώματα και από κοντά να τους ευλογή.
          Δυστυχώς το Σύνταγμά μας, το Σύνταγμα του Μεσολογγίου, το 39 ευζώνων, δεν είχε ιερέα. Ο δικός μας κληρικός αρρώστησε και δεν μπόρεσε να συμμετάσχη στην εκστρατεία.

          Γι’ αυτό οι τσολιάδες όπου ευρισκότανε εκκλησία και όπου γινότανε λειτουργία, παρακολουθούσανε με μεγάλη χαρά.