μήνυμα

μήνυμα

Κυριακή, 19 Μαΐου 2019

Σκοπός τους τελικός εἶναι, νά μπερδέψουν τούς πιστούς.

Αποτέλεσμα εικόνας για οικουμενισμοσ
Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός
 
Οἱ θιασῶτες τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ ἔχουν κυριολεκτικά ξεσαλώσει στίς ἡμέρες μας. Μέχρι χθές κάνανε τόν δῆθεν εὐσεβῆ καί πατροπαράδοτον. Σήμερα, ὅμως, ἔχουν πετάξει ἀπό πάνω τους τίς προβιές τῆς μεταμφίεσης καί ἄφησαν νά φανοῦν πλέον ξεκάθαρα οἱ πραγματικές τους προθέσεις.
Δέν προφταίνουμε ἁπλῶς καί μόνον νά μετρᾶμε τίς δαιμονικές τους ἐπινοήσεις!
Ὕπνος δέν τούς πιάνει, γιά νά σκέφτονται τί νεώτερο θά ἐπιχειρήσουν, ὥστε νά μπερδέψουν ἀκόμα περισσότερο τίς συνειδήσεις τῶν πιστῶν.
Ὁ ἐν πολλοῖς τεχνηέντως ἀκατήχητος λαός μας, δυστυχῶς, ἀδυνατεῖ νά ξεχωρήσει τήν ὄντως Ἀλήθεια ἀπό τίς ψευτοαλήθειες τῶν οἰκουμενιστῶν και ἔτσι πολύ εὔκολα πέφτει θῦμα τῶν παγίδων, πού στήνουν οἱ ἀντίχριστοι.
Μιλᾶνε καί οἱ οἰκουμενιστές γιά ἀγάπη, ἀλλά ὄχι μέ τήν γλῶσσα τοῦ Μαθητῆ τῆς Ἀγάπης, τοῦ Ἰωάννου, πού ἀπαγόρευε ἀκόμα και τήν καλημέρα στούς αἱρετικούς.

Σάββατο, 18 Μαΐου 2019

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΥΡΟΒΑΣΙΑΣ-ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 

http://lagadas24.gr/site/index.php/roi-eidhsewn/item/1692-anastenaria-mia-pollon-aionon-xristianiki-orthodoksi-paradosi
ΑΝΤΙ ΣΧΟΛΙΟΥ KAI ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΆΘΕ ΈΝΑΝ ΠΟΥ ΡΩΤΆ:
Στις 26 Ιουνίου του '47, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας, τόνιζε προς τον επίσκοπο Σερρών, με έγγραφό της που είχε σχεδόν τη μορφή στρατιωτικής τελικής διαταγής μάχης :
Αριθ.Πρωτ. 1531/Διεκπ.778-26/6/1947.
''Σεβασμιώτατε εν Χριστώ αδελφέ. Εις απάντησιν του υπ.αριθ.246/20-5-1947 εγγράφου υμών, δι' ου αναφέρετε ότι οι από του 1922 εγκατασταθέντες εις το χωρίον Αγία Ελένη Σερρών πρόσφυγες εκ Κωστή της Ανατολ. Ρωμυλίας, εξακολουθούν κατά την εορτήν του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης να εορτάζουν παλαιόν έθιμον της πατρίδας αυτών, τα καλούμενα Αναστενάρια, και παρακαλείτε όπως παράσχωμεν οδηγίας εάν πρέπει να επιδιώξετε την κατάργησιν αυτού, ή να επιδείξητε αδιαφορίαν, Συνοδική διαγνώμη, γνωρίζομεν υμίν ότι το εν λόγω έθιμον ως ειδωλολατρικόν και αναγόμενον εις τας οργιαστικάς εορτάς του Διονύσου, δέον να καταργηθή, χρησιμοποιουμένων πάντων των πνευματικών μέσων, των υπό της Εκκλησίας διατεθειμένων.''

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019

Η στάση μας έναντι της προδοσίας και της Σταύρωσης του Κυρίου.


 Αποτέλεσμα εικόνας για η σταύρωση του χριστού σήμερα


Γράφει ο π. Φώτιος Βεζύνιας

«Κύριε ἐπὶ τὸ πάθος τὸ ἑκούσιον παραγενόμενος, ἐβόας τοῖς Μαθηταῖς σου, κἂν μίαν ὥραν οὐκ ἰσχύσατε, ἀγρυπνῆσαι μετ’ ἐμοῦ, πῶς ἐπηγγείλατε ἀποθνήσκειν δι’ ἐμὲ; Κἂν τὸν Ἰούδαν θεάσασθε, πῶς οὐ καθεύδει, ἀλλὰ σπουδάζει προδοῦναί με τοῖς παρανόμοις; ἐγείρεσθε, προσεύξασθε, μή τις με ἀρνήσηται, βλέπων με ἐν τῷ σταυρῷ. Μακρόθυμε δόξα σοι.»

Ελεύθερη μετάφραση:

«Κύριε βαδίζοντας με την θέλησή σου προς το πάθος, έλεγες στους μαθητές σου. Αν ούτε μία ώρα δεν αντέξατε να αγρυπνήστε μαζί μου, πως λέγατε ότι θα φθάστε μέχρι τον θάνατο για χάρη μου; Και ακόμα πως το κάνατε αυτό ενώ βλέπετε τον Ιούδα, ότι δεν κοιμάται, αλλά βιάζεται  με μελετημένες κινήσεις, να με προδώσει στους παράνομους; Ξεσηκωθείτε, και προσεύχεστε μη τυχόν κάποιος από σας με αρνηθεί βλέποντάς με στον Σταυρό. Μακρόθυμε δόξα σε σένα.»

   Αυτό το τροπάριο είναι το τρίτο σε σειρά, από το έκτο Αντίφωνο της ακολουθίας των Αχράντων Παθών του Κυρίου, που τελείται το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. Και ίσως εξ αιτίας της φόρτισης της ημέρας, ίσως λόγω της  δυναμικής των στιγμών που ζούμε εκείνες τις ώρες μέσα στους Ναούς, ίσως.. δεν εμβαθύνουμε όσο πρέπει στο νόημα των τροπαρίων.

   Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι όλοι εμείς, τα μέλη της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας διεκδικούμε τον τίτλο του «Μαθητού του Χριστού». Σε μια εποχή όμως σαν τη δική μας, σε μια εποχή που όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, «έγινε η ανομία νόμος, και η αμαρτία μόδα», σε μια τέτοια εποχή πρέπει όλοι μας να αγρυπνούμε… ακολουθώντας τις παρατηρήσεις του Κυρίου προς τους μαθητές του, που περιλαμβάνονται στο τροπάριο που σας παραθέτω στην αρχή.

Η αίρεση του οικουμενισμού είναι η νέα ειδωλολατρία.

Σχετική εικόνα

Γράφει ο π. Φώτιος Βεζύνιας

     Αρχικά ας δούμε τον ορισμό της λέξεως είδωλο. Είδωλο λοιπόν είναι η εικόνα αντικειμένου η οποία σχηματίζεται ως αποτέλεσμα ενός οπτικού φαινομένου (ανάκλασης σε κάτοπτρο, διάθλασης διά μέσου φακού κτλ.)


Ο  παραπάνω ορισμός ο ισχύων για τον υλικό κόσμο, κατ’ επέκταση  ισχύει και για τον πνευματικό.

   Ο άνθρωπος ο πτωτικός, ο άνθρωπος ο μετά την παρακοήν, ο εκτός του Παραδείσου άνθρωπος, δεν μπορούσε να υποφέρει την έλλειψη του πραγματικού Θεού. Δεν μπορούσε να υπομένει την κατάσταση της ακοινωνησίας με την Θεία Χάρη στην οποία περιέπεσε.

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019

«ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ» Ή ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ;

Αποτέλεσμα εικόνας για σταυρωση και ανασταση
 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

 

Εν Πειραιεί τη 13η Μαΐου 2019

 

«ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ» Ή ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ;

 
   Διανύουμε την αναστάσιμη περίοδο και βιώνουμε ο καθένας, κατά το μέτρο της πνευματικής του καταστάσεως, το κοσμοσωτήριο γεγονός της εκ νεκρών αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, την άρρητη χαρά και ευφροσύνη, η οποία πηγάζει από τον κενό τάφο. Εορτάζουμε με υπερβάλλουσα λαμπρότητα τα επινίκια της πιο μεγάλης και περιφανούς νίκης όλων των αιώνων, της νίκης κατά της φθοράς και του θανάτου, κατά της αμαρτίας και του διαβόλου. Εορτάζουμε το θάνατο του θανάτου μας, δια του θανάτου του Σωτήρα και Λυτρωτή μας Ιησού Χριστού. Ψάλλουμε ακατάπαυτα τον νικητήριο ύμνο του Πάσχα: «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος», και πληρούται κάθε κύτταρο της ύπαρξής μας με ουράνια αισιοδοξία και βεβαιότητα, ότι «Χριστός ανέστη και Άδης εσκυλεύθη», ότι, «μηδείς φοβείσθω θάνατον, ηλευθέρωσεν γαρ ημάς του Σωτήρος ο θάνατος. Έσβεσεν αυτόν, υπ’ αυτού κατεχόμενος. Εσκύλευσε τον Άδην, ο κατελθών εις τον Άδην. Επίκρανεν αυτόν, γευσάμενος της σαρκός αυτού», σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο. Στη μεγαλειώδη και πανεφρόσυνη ακολουθία του Όρθρου της Αναστάσεως ψάλλουμε «εν ενί στόματι και μια καρδία», την αγία αυτή ημέρα: «θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν Άδου την καθαίρεσιν», για να διαλαλήσουμε σε όλους τους κόσμους ότι νικήθηκε ο μεγαλύτερος και πλέον έχθιστος εχθρός μας, ο πικρός θάνατος και ότι χάρις στο κοσμοσωτήριο έργο του Κυρίου μας, στο ζωοποιό Του πάθος και την λαμπροφόρο ανάστασή Του, μπορούμε να μην πεθάνουμε τον αιώνιο πνευματικό θάνατο της αμαρτίας, αλλά από τώρα να περάσουμε στην αιώνια ζωή, εφόσον πιστεύουμε στο Νικητή του θανάτου και του αναθέτουμε την επί γης βιωτή μας.

Σάββατο, 11 Μαΐου 2019

π.Θεόδωρος Ζήσης, Ορθόδοξοι τιμούν και υποδέχονται τον αιρεσιάρχη Πάπα.

Αποτέλεσμα εικόνας για π. θεόδωρος ζήσης
 
Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
αρθρογραφεί για katanixi.gr
 
«ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ» ΤΙΜΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΠΑΠΑ
 
Τούς αἱρετικούς δέν τούς τιμοῦμε. Τούς καταδικάζουμε
 
Εἰσαγωγικά
Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ ἀναγνώσθηκε ὡς εἰσήγηση, μεταφρασμένη στά ρουμανικά, σέ ἡμερίδα πού ὀργάνωσαν μή μνημονεύοντες κληρικοί (ἀποτειχισμένοι), μοναχοί καί λαϊκοί στήν πόλη Μποτοσάνι τῆς Ρουμανίας τήν 1η Μαΐου τρέχοντος ἔτους, τήν Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ὁσονούπω συμπληρώσεως τριῶν ἐτῶν ἀπό τήν σύγκληση καί λειτουργία τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης στό Κολυμπάρι Χανίων τόν Ἰούνιο τοῦ 2016, ἀλλά καί πρός ἐκτίμηση τῆς πορείας τοῦ ἀγῶνος ἐναντίον τῆς ψευδοσυνόδου καί γενικῶς ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019

π.Σεραφείμ Ζήσης: Ο Μασόνος πατριάρχης Αθηναγόρας και ο Οικουμενισμός [ΒΙΝΤΕΟ 2019] 

Αγ. Ιωάννου της Κλίμακος, λόγος ΚΕ’ , περί της αγιωτάτης ταπεινώσεως.

 
ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Στο απόσπασμα που ακολουθεί, βλέπει κανείς πόσο άστοχες είναι οι "νουθεσίες" κάποιων "πνευματικών" ανθρώπων περί ταπεινώσεως, και "να μην κρίνουμε", "δεν γνωρίζουμε τα βαθύτερα κίνητρα τους", "ο Θεός γνωρίζει", "εμείς να κάνουμε μόνο προσευχή".... για όσους εκκλησιαστικούς ταγούς και άλλους διδάσκουν οικουμενιστικές βλασφημίες και αιρέσεις.
 
Αποτέλεσμα εικόνας για περί ταπεινωσεως
 
Το χωρίο είναι από λόγο περί ταπεινώσεως.
"Δεν δύναται να φανερωθή έμπροσθεν αυτής (της ταπεινώσεως) σημείον μίσους και έχθρας, ούτε είδος αντιλογίας, ούτε δυσωδία απειθείας, ούτε θηρίον ανυποταξίας, πάρεξ αν τύχη μόνον αιρετικός λόγος επάνω εις το δένδρον της Πίστεως,

Έκφραση χαράς.

  Κάνοντας μία  επιφανειακή ανίχνευση.... στην διαδικτυακή ατμόσφαιρα, εντοπίσαμε κάτι ιδιαίτερα "χαρμόσυνο". Εξ' όσων γνωρίζουμε, και ζητούμε συγγνώμη αν μας διαφεύγει κάτι,  για πρώτη φορά η πρεσβεία και μάλιστα της πρώτης "υπερδύναμης", του πλανήτη εις τον οποίο κατοικούμε, εκδηλώνει με τόση "χαρά" την "κοινωνία" της και την "επι-κοινωνία" της,  με την Εκκλησία.
  Στην "έκθεση" δημοσιεύσεων και φωτογραφιών που ακολουθεί παρουσιάζουμε στους φίλους της ιστοσελίδας μας τα αποτελέσματα μιας  απλής ανίχνευσης.
  Θεωρούμε ότι πρέπει να εκφράσουμε την βαθιά χαρά μας για το τόσο καλό επίπεδο των σχέσεων Εκκλησίας και Αμερικανικής πρεσβείας, και είμαστε βέβαιοι ότι θα δούμε σύντομα τα "αποτελέσματα".
 
 
  Πρώτη δημοσίευση: 
 
 Στον Θεσσαλονίκης Άνθιμο ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τ. Πάιατ    
 

presbis anthimos 1
Του Αιμίλιου Πολυγένη

Επίσκεψη στον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμο στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως πραγματοποίησε σήμερα, Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα κ. Τζέφρυ Ρ. Πάιατ.
Να αναφερθεί ότι τον Αμερικανό Πρέσβη συνόδευε ο Γενικός Πρόξενος των ΗΠΑ στην Θεσσαλονίκη κ. Gregory W. Pfleger, Jr.
Ο Αμερικανός Πρέσβης έτυχε θερμής υποδοχής από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης και εξέφρασε την χαρά του για την συνάντηση.
''Είναι χαρά μας πάντα να συναντούμε τον Μητροπολίτη Άνθιμο και να συζητάμε για τον σημαντικό ρόλο της Εκκλησίας στη Βόρεια Ελλάδα και την υποστήριξη των ΗΠΑ στην περιοχή'' δήλωσε ο Αμερικανός Πρέσβης

Δεν φοβάται ο διάβολος να πας να προσκυνήσεις τον Άγιο, να ανάψεις κερί, να λειτουργηθείς...Δεν φοβάται ο διάβολος να πας να προσκυνήσεις τον Άγιο, να ανάψεις κερί, να λειτουργηθείς και να κοινωνήσεις.

Θα σε αφήσει να τα κάνεις, διότι δεν θα ωφεληθείς απ' αυτά, εφόσον δεν άφησες την αμαρτία και δεν μετανόησες.

Πολλοί γύρισαν στον Χριστό, χωρίς να διώξουν τίποτα από τα παλιά. Απλά πρόσθεσαν τον Χριστό στη ζωή τους και νομίζουν ότι έγιναν Χριστιανοί... 

Τί σόι μετάνοια είναι αυτή;

Μακαριώτατε, αναταραχθήτε σεισμικώς.

Αποτέλεσμα εικόνας για αΡΧΙΕΠΊΣΚΟΠΟΣ ιΕΡΩΝΥΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Κ. Διώτη
ΠΡΟΣ
Τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος
π. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ

Μακαριώτατε, Χριστός ανέστη.
 
  «Νυν η ψυχή μου τετάρακται» (Ιω. ιβ  27). Μακαριώτατε, αιφνιδιάσατε εν πάση αγνοία του ιερού Κλήρου και του Λαού του Θεού. Η συμφιλίωσις και η διαλλαγή είναι ευλογία του Θεού. Έπρεπεν, όμως, να γνωρίζωμεν όλοι που οφείλεται η αιφνίδιος μεταστροφή Υμών έναντι του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου, μετά του οποίου είχατε αποφύγει συνάντησιν κατά το πρόσφατον παρελθόν, ένεκα προστριβών, εάν τα σχετικά δημοσιεύματα είχον εκφράσει την πραγματικότητα.
Με την επίσημον πρόσκλησιν Υμών προς τον Πατριάρχην και με τον τρόπον επιδόσεως της προσκλήσεως αυτής επεδείξατε ιδιάζουσαν τιμήν προς το πρόσωπον του Πατριάρχου και επειδή Υμείς δεν εκάματε ακόμη ουδεμίαν σχετικήν ενημέρωσιν, ήρχισαν και συνεχίζουν να συζητούνται διάφορα σενάρια επί της δημιουργηθείσης νέας αυτής καταστάσεως. Οι περισσότεροι αναλυταί συγκλίνουν εις το ότι τα πάντα συντονίζονται (άγνωστα τα ανταλλάγματα) με κομβικόν κέντρον την αναγνώρισιν της αυτοκεφαλίας εις εκκλησιαστικήν παράταξιν της Ουκρανίας. Ο Πατριάρχης ευρίσκεται εις αγωνιώδη δεινήν θέσιν, διότι ουδέν Πατριαρχείον και ουδεμία άλλη αυτοκέφαλος Εκκλησία έχουν αναγνωρίσει το εκκλησιαστικόν αυτό αυτοκέφαλον.

Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019

ΠΟΙΟΣ ΑΠΟΡΕΙ ΑΚΟΜΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΕΣ ΤΗΣ Μ.ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ;


«Καμμία έκπληξη πλέον για τα βέβηλα τηλεσκευάσματα που κάθε χρόνο συκοφαντούν την πίστη μας λίγο πριν το Πάσχα»…

 

                                                                                             του Νεκτάριου Δαπέργολα

                                                                                      Διδάκτορα Βυζαντινής Ιστορίας

 
     Πέρασε το Πάσχα και βεβαίως για μια ακόμη χρονιά γίναμε αυτόπτες μάρτυρες της συνηθισμένης πλέον προσπάθειας να συκοφαντηθεί ο Χριστός μας, να σπιλωθούν η Παναγία και οι Απόστολοι, να αποδομηθεί το μέγα γεγονός της Αναστάσεως, να καθυβριστεί με κάθε δυνατό τρόπο η πίστη μας. Ο λόγος για πλείστα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά σκευάσματα, που: α) είτε καταχωρούνται στο πεδίο της δήθεν καλλιτεχνικής δημιουργίας (όπως διάφορες ταινίες που παίζονται τη Μεγάλη Εβδομάδα και πού συνήθως περιέχουν μεγάλες πλάνες, αποδομητικές οπτικές γωνίες ή και απίστευτες βλασφημίες για το πρόσωπο του Χριστού και της Παναγίας, ενώ θυμίζω ότι και άλλες μαγαρισιές, σαν τον διαβόητο «Κώδικα ντα Βίντσι», πάλι λίγο πριν το Πάσχα είχαν κάποτε πρωτοεμφανιστεί), β) είτε φέρουν τον μανδύα της επιστημονικής ανακάλυψης (όπως η προ ετών αθλιότητα με την - βάσει δήθεν ευρεθέντος DNA - αναπαράσταση ενός δύσμορφου προσώπου που τάχα ανήκε στον Χριστό ή όπως τα απερίγραπτα ντοκιμαντέρ περί «κατασκευής ενός Μεσσία», περί του πώς...φτιάχτηκε ο Χριστιανισμός, περί των…απογόνων του Ιησού κλπ. Ελεεινά δηλαδή και χυδαία τηλεσκευάσματα που έχουν πάει τον όρο «βλασφημία» σε πρωτόγνωρα ύψη. Αυτά όλα πλημμυρίζουν τις μικρές οθόνες μας καθ’ όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα ή και ακόμη περισσότερο.

Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

 Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εν Πειραιεί τη 6η Μαΐου 2019
 
   Με πολύ πόνο ψυχής, αλλά και με βαθειά απογοήτευση, πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ για την πρόσφατη, (18 και 19 Απριλίου  2019), Σύναξη των Προκαθημένων της Μέσης Ανατολής, (Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων και Κύπρου), στη Λευκωσία, προκειμένου να εξετάσουν σύγχρονα εκκλησιαστικά προβλήματα και ιδιαιτέρως να πάρουν θέση πάνω στο καίριο και φλέγον θέμα της αποδόσεως της Αυτοκεφαλίας στους σχισματικούς της Ουκρανίας. Εκείνο που μπορούμε να συμπεράνουμε για μια ακόμη φορά, με αφορμή τις αποφάσεις των τεσσάρων Προκαθημένων, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στα ΜΜΕ, είναι ότι δυστυχώς το Συνοδικό Σύστημα της Εκκλησίας μας περνάει μια βαθειά κρίση. Μια κρίση, η οποία εδώ και αρκετές δεκαετίες γίνεται όλο και πιο αισθητή και η οποία, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι εκφράζεται και ως αδράνεια και ως στρέβλωση. Και οι δύο αυτές βασικές παθογένειες του Συνοδικού Συστήματος φάνηκαν ξεκάθαρα με την εμφάνιση και εξέλιξη της παναιρέσεως του Οικουμενισμού, αλλά κατ’ εξοχήν στους δύο πικρούς καρπούς της, την «Σύνοδο» της Κρήτης και στο περιβόητο ουκρανικό ζήτημα.