μήνυμα

μήνυμα

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019

Η Εκκλησία της Ουκρανίας του Μητροπολίτη Ονουφρίου ευχαριστεί Έλληνες κληρικούς και λαϊκούς

   
sinodos oukranias
Μήνυμα με αποδέκτες Έλληνες κληρικούς και λαϊκούς, απέστειλε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Σχέσεων της Εκκλησίας της Ουκρανίας του Πατριαρχείου Μόσχας, Πρωθιερέας Νικόλαος Ντανίλεβιτς.
Ο π. Νικόλαος εκφράζοντας την Εκκλησία της Ουκρανίας υπό του Μητροπολίτη Ονούφριο, ευχαριστεί από τα βάθη της καρδιάς του, όλους εκείνους που υπογράφουν την επιστολή συμπαράστασης για το Ουκρανικό θέμα.
Το μήνυμα του π. Νικολάου έχει ως εξής:
"Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση πληροφορηθήκαμε για τη συμπαράσταση των Ελλήνων κληρικών και πιστών, που απευθύνουν προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος ανοικτή επιστολή για το ουκρανικό εκκλησιαστικό θέμα.

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

Ανοικτή Επιστολή προς την Ιεραρχία για το Ουκρανικό ζήτημα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ TO ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, ΜΕ ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ (Συλλογή υπογραφών)
Σχετική εικόνα
 
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ TO ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ (Συλλογή υπογραφών)
 
Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, κ.κ. Ἱερώνυμον,  Ἀθήνα
Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὶς Ἕδρες Τους.
Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι,
Ὡς μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ κατὰ πνεῦμα υἱοὶ τῆς ἐπισκοπικῆς-πατρικῆς Σας εὐθύνης αἰσθανόμαστε τὴν ἀνάγκη νὰ ἀπευθυνθοῦμε σὲ Ἐσᾶς ὡς πνευματικοὺς καὶ ἐκκλησιαστικούς μας Πατέρες καὶ νὰ ἐκφράσουμε τὴν ἀνησυχία καὶ ἀγωνία μας γιὰ τὴν ἀντικανονικὴ χορήγηση τοῦ Οὐκρανικοῦ αὐτοκεφάλου.
1. Συμμεριζόμαστε καὶ τὴ δική Σας ἀγωνία καὶ τοὺς σοβαροὺς κανονικοὺς καὶ ἐκκλησιολογικοὺς ἐνδοιασμοὺς καὶ τὶς ἐπιφυλάξεις Σας, ὅπως ἔχουν ἐκφραστεῖ ρητῶς ἢ ἀκόμα καὶ σιωπηρῶς κατὰ τὸ πνεῦμα τῆς δικῆς Σας ποιμαντικῆς διακρίσεως.  Ἀντιλαμβανόμαστε καὶ τὶς πιέσεις πού, ὡς μὴ ὤφειλε, δέχεται ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς Της ἀπὸ διαφόρους ἐκκλησιαστικοὺς καὶ μὴ παράγοντες. Θέλουμε νὰ πιστεύουμε ὅτι τὰ ὑγιῆ πνευματικὰ ἀντισώματα τῶν Ἐπισκόπων μας θὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς προσβολὲς τῶν ἀλλοτρίων.
2. Ἀσφαλῶς, τιμοῦμε καὶ σεβόμαστε τὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὡς ἔχοντα τὰ πρεσβεῖα τιμῆς καὶ τὴν πρωτοκαθεδρία μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἀδιαμφισβήτητα τά πρωτεῖα τιμῆς ὡς χορηγηθέντα ὑπὸ Οἰκουμενικῶν Συνόδων παραμένουν ἀδιάπτωτα ἐσαεί.
3. Τὰ πρεσβεῖα τιμῆς τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑφίστανται καὶ ἀσκοῦνται ἀποκλειστικὰ στὰ πλαίσια τοῦ ἁγιοπνευματικοῦ συνοδικοῦ συστήματος τῆς κοινωνίας τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ ὄχι ἔξω καὶ πάνω ἀπὸ αὐτό: Συνίστανται κυρίως στὸν συντονισμὸ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν σὲ κρίσιμα θέματα διορθοδόξου ἐνδιαφέροντος, στὴν προεδρία τῶν διορθοδόξων καὶ  πανορθοδόξων συναντήσεων καὶ Συνόδων  καὶ στὴν ἔκφραση καὶ ὑλοποίηση τῶν ἀποφάσεων ποὺ ἔχουν ληφθεῖ μετὰ ἀπὸ πανορθόδοξη διαβούλευση.

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019

Σεραφείμ Πειραιώς: Το Ουκρανικό ζήτημα. Η αληθής Κανονική θεώρησις. Η Διαπίστωσις. Η Λύσις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 12 Σεπτεμβρίου 2019
Παρακολουθῶ καί διαβάζω μετά πολλῆς συνοχῆς ἄρθρα καί τοποθετήσεις Σεβασμιωτάτων Ἁγίων Ἀρχιερέων, Ἐλλογιμωτάτων καί Ἐντιμολογιωτάτων Καθηγητῶν καί Νομικῶν παραστατῶν, δημοσιολογούντων καί ἐνδιαφερομένων διά τό ἰδιαιτέρως πολύπλοκο καί ἐξόχως σοβαρό ζήτημα πού ἔχει ἀνακύψει μέ τήν χορήγησι Αὐτοκεφαλίας στήν Οὐκρανία ὑπό τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Τό πρόσφατον ἀνακοινωθέν τῆς ἀπελθούσης Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 162ας Συνοδικῆς περιόδου, διά τοῦ ὁποίου ἐγνωστοποιήθησαν οἱ θετικές εἰσηγήσεις γιά τό ζήτημα, τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων καί Διορθοδόξων καί Διαχριστιανικῶν Σχέσεων ὑποχρεώνουν στήν κατάθεση κάποιων ταπεινῶν σκέψεων, πού θεωρῶ ὅτι «διαλανθάνουν» τῆς προσοχῆς ἐπαϊόντων καί μή.
  1. Ἕνα μεῖζον πνευματικό θέμα πού διαχρονικά καθορίζει τά πρόσωπα καί τά πράγματα καί τήν ὁριοθέτηση τῶν ἀξιῶν τοῦ βίου εἶναι ἡ ἀδυναμία κατανοήσεως τῆς ἐννοίας καί τῆς πραγματικότητος τῆς αἰωνιότητος, ἡ ὁποία ταυτίζεται μέ τήν ἀΐδιον ζωήν τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ὑπέρκειται χρόνων καί καιρῶν. Ὡς ἐνδοκοσμικά μεταπτωτικά ὄντα ἀδυνατοῦμε χωρίς κάθαρσι καί φωτισμό νά ἐννοήσωμε τό μέγεθος καί τήν ἀλήθεια τῆς αἰωνιότητος, διά τήν ὁποίαν καί ἔχομεν πλασθῆ διότι ἡ ψυχή μας εἶναι κτιστή μέν, ἀλλά ὡς πνοή Θεοῦ ἀθάνατος (Γεν. 2,7). Ἡ κατανόησις τῆς αἰωνιότητος ὡς τοῦ φυσικοῦ χώρου καί χρόνου τῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ ἀνθρώπου, ὡς μεγαλειωδῶς διακελεύει ὁ οὐρανοβάμων Παῦλος, «οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν» (Ἑβρ. 13,14) ὁριοθετεῖ τίς ἀξίες τοῦ ἀνθρωπίνου βίου καί καταδεικνύει τήν ἀλήθεια τῶν λόγων τοῦ Χριστοῦ «τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδίσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;» (Μρκ. 8,36). Ὡς πεπερασμένα ὄντα πού γνωρίζομε τό ἡμερονύκτιο ὡς μονάδα τοῦ χρόνου καί τήν περιστροφή τοῦ πλανήτη μας γύρω ἀπό τό ἄστρο του, ὡς συμπλήρωσι ἑνός ἔτους, χωρίς τήν κάθαρσι ἀπό τά γεώδη πάθη πού δέν εἶναι ἀπροϋπόθετος ἀλλά ἔμπονος καί ἀπαιτεῖ κατά τό ἁγιοπατερικόν «δός αἷμα καί λάβε πνεῦμα» ἀγῶνες πνευματικούς καί ἀσφαλῶς τόν φωτισμόν τοῦ Ζωοποιοῦ Πνεύματος, ἡ κατανόησις καί ἐμβάθυνσις στό γεγονός τῆς παροδικῆς παρουσίας μας στόν γήϊνο κόσμο, τόν κόσμο τῶν χρωμάτων καί τῶν σχημάτων καί ἡ εὐθύνη ἀναγωγῆς μας ἀπό τήν κτίσι στόν Κτίσαντα, παρ’ ὅλη τήν ἐξιδιασμένη ἐπισήμανσι τῶν Κυριακῶν λόγων γιά τήν αἰφνίδια μετάκλησι στήν αἰωνιότητα πού ἐμπεριέχει καί κρίσιν «ἔρχεται, ὀψὲ ἢ μεσονυκτίου ἢ ἀλεκτοροφωνίας ἢ πρωΐ» (Μρκ. 13,35) εἶναι πολύ δυσχερής καί ἀπαιτεῖ μεγάλο πνευματικό καί ἠθικό ἔργο. Διότι ἐάν κατανοήσωμε αὐτό πού κηρύσσσωμε καί πιστεύωμε καί πού καθημερινά ἀποδεικνύεται μέ τήν μετάκλησί μας στήν αἰωνιότητα, ἀλλάζει ἡ ὁριοθέτησις ὅλης τῆς ζωῆς μας καί προσαρμόζεται σέ αὐτήν τήν μοναδική καί ἀνεπανάληπτη ἀλήθεια, τήν ὁποία ἐκτύπως διδάσκει ὁ Κύριος στόν ὁριακή του Ἀποκάλυψη «ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καὶ ὁ ῥυπαρὸς ῥυπαρευθήτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι. Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ᾿ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἔσται αὐτοῦ. ἐγὼ τὸ Α καὶ τὸ Ω, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἀρχὴ καὶ τέλος. » (Ἀποκ. 22, 11-13).

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019

Χάος στην Ουκρανία – Φιλάρετος και Επιφάνιος αλληλοκαταργούνται!

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Όποιος σπέρνει ανέμους.... θερίζει θύελλες.. Και οι θύελλες τα προσανάμματα,  θα τα μετατρέψουν σε πυρκαγιά... που θα κάψει κάθε αιρετικό και βλάσφημο που τολμά να μετατρέπει την Εκκλησία σε παιχνίδι στα χέρια των ισχυρών..... 

Του Γιάννη Παπανικολάου –ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
 

Ενα μαύρο πέπλο με το σχίσμα να είναι προ των πυλών σκεπάζει την γη, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες.


Από πνευματικό τέκνο του, έγινε βασικός πολέμιος του, και από πνευματικός πατέρας του έγινε το …κόκκινο πανί για εκείνον!
Ο και ο νέος μητροπολίτης Κιέβου κ. Επιφάνιος, οι πρωτοστάτες της ουκρανικής Αυτοκεφαλίας με τις δημόσιες κινήσεις του απειλούν να τινάξουν στον αέρα την νέα Αυτοκέφαλη Εκκλησία που οι ίδιοι δημιούργησαν.
Αποτέλεσμα αυτών είναι η κατάσταση να χειροτερεύει και επεισόδια σε Ναούς και μοναστήρια και η βία έχει κάνει την εμφάνισή της στους ιερούς χώρους ανάμεσα ακόμα και σε κληρικούς!
O Επιφάνιος καταργεί τον Φιλάρετο Ντενισένκο από «Επίσκοπο Κιέβου» και τον αφήνει ως απλό Επίσκοπο στην «Αυτοκέφαλη Εκκλησία». Αυτή η εξέλιξη έκανε έξαλλο τον γηραιό Ιεράρχη ο οποίος έχει ετοιμάσει αντεπίθεση, όπως μεταδίδουν τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ ΚΑΙ Η ΑΓΙΟΜΑΧΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ ΙΩΣΗΦ.

Αποτέλεσμα εικόνας για μαξιμοβιτσ

Πρωτοπρεσβ.  Ἄγγελος  Ἀγγελακόπουλος 
                                           11-09-2019

Μέ τόν Σεβ. Μητρ. Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Ἱεράρχη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί ἱεροκήρυκα τῆς Ἰερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, ἔχουμε ἀσχοληθεῖ καί στό παρελθόν[1]. Στό παρόν κείμενο ἐπιθυμοῦμε νά σχολιάσουμε τίς νέες προσωπικές ἀπόψεις του ἐναντίον τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Μαξίμοβιτς Ἐπισκόπου Σαγγάης καί Σαν Φρανσίσκο, ἡ μνήμη τοῦ ὁποίου τιμᾶται κάθε χρόνο στις 2 Ἰουλίου, μέ τίς ὁποῖες καταδεικνύεται ἡ ἁγιομαχία, ἡ πατρομαχία καί ἡ μεταπατερικότητά του.

Ὁ ρηθείς Μητροπολίτης, στίς 22 Ἰουλίου 2019, στόν προσωπικό του λογαριασμό στό Facebook, ἔγραψε τά ἑξῆς : «ΚΑΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΟΤΙ Ο ΡΩΣΣΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΟΣ. ΤΑ ΦΡΙΚΑΛΕΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΔΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΣ ΑΚΑΤΑΡΤΙΣΤΟ, ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΣ ΑΝΕΡΜΑΤΙΣΤΟ, ΙΣΤΟΡΙΚΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟ, ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΣ ΚΑΚΟΜΟΙΡΗ. ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΑ ΞΕΡΕΙ Ο ΘΕΟΣ»[2].

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Σχετική εικόνα
 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

 

Εν Πειραιεί τη 9η Σεπτεμβρίου 2019

 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

 
   Όπως έχουμε αναλύσει σε παλιότερες ανακοινώσεις μας, οι βορειοευρωπαϊκές φυλές των φράγκων, από τον 6ο μ. Χ. αιώνα και μετά,άφησαν τις παγωμένες χώρες τους και κατέλαβαν την πολιτισμένη Ευρώπηδια πυρός και σιδήρου, με βανδαλισμούς, καταστροφές και γενοκτονίες, αφανίζοντας στο πέρασμά τους κάθε πολιτισμικό στοιχείο που είχε δημιουργήσει ο ελληνορωμαϊκός κόσμος και εγκαθιδρύοντας τη δική τους βαρβαρότητα. Κύρια στοιχεία αυτής της βαρβαρότητας ήταν η ανελευθερία, η απολυταρχίακαι το απάνθρωπο φεουδαρχικό σύστημα. Η «μέθη» της εξουσίας είχε καταλάβει τους πανίσχυρους Φράγκους ηγεμόνες, ώστε να οραματίζονται την επέκταση της κυριαρχίας τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Ας θυμηθούμε την απόλυτα εχθρική στάση τους κατά του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους, και την απαίτησή τους να θεωρηθούν εκείνοι ως οι «νόμιμοι» διάδοχοι της ελληνορωμαϊκής κληρονομιάς, η οποία εξέφραζε για αιώνες το γνήσιο οικουμενικό πνεύμα.

Ακροποδητί και καταδρομική η εισβολή της Νέας Τάξης Πραγμάτων εις την Πατρίδα μας-Έλληνες Γρηγορείτε!


Αποτέλεσμα εικόνας για αρχη προστασιασ προσωπικων δεδομενων
Ακροποδητί και καταδρομική η εισβολή της Νέας Τάξης Πραγμάτων εις την Πατρίδα μας-Έλληνες Γρηγορείτε!
Είναι πρόδηλο ότι, εκ του βήματος τούτο, καταστηλιτεύω την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, εντοπίζοντας τον «ξένο δάκτυλο» ή άλλως υπερεθνικά διευθυντήρια, έμμισθα φερέφωνα-κύμβαλα αλαλάζοντα, της παγκοσμιοποιήσεως και της Νέας Τάξεως Πραγμάτων, η οποία (νοών της παγκοσμιοποιήσεως) δια των προαναφερθέντων μισθάρνων οργάνων της (ήτοι των ακροβολισμένων εγκαθέτων οργάνων της σε καίριες θέσεις εις τον κρατικό μηχανισμό), απεργάζεται την εθνική αποδόμηση και τον λυσσαλέο πόλεμο αμιγώς κατά της ζώσης Ορθοδόξου παραδόσεως, υπό το ανυπόστατο πρόσχημα του ψευδεπίγραφου προοδευτισμού  και υπό το «όχημα», τον μανδύα θα λέγαμε, ειρήσθω εν παρόδω, μίας νομιμοφανούς, εριζόμενης επιστημονικά αλλά και ερμηνευτικά, κατά το Σύνταγμα επιχειρηματολογίας.

Δημήτριος Τσελεγγίδης, Σχετικά μέ τήν θεσμική νομιμοποίηση τῆς Σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ, τ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ

Θεσ­σα­λο­νί­κη 6/9/2019
                                                                                    Πρός
                                         τήν Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δο
τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος
                                         Ἰ. Γεν­να­δί­ου 14
                                         115 21 Ἀ­θή­να
       
 Κοι­νο­ποί­η­ση:
Σέ ὅλα τά μέλη τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος
ΘΕΜΑ: Σχετικά μέ τήν θεσμική νομιμοποίηση τῆς Σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας
Μα­κα­ρι­ώ­τα­τε Ἅ­γι­ε Πρό­ε­δρε,
Σε­βα­σμι­ώ­τα­τοι Ἅ­γιοι Ἀρ­χι­ε­ρεῖς,
Ἐν ὄψει τῆς ἐπικείμενης συγκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, ὡς ἐλάχιστο μέλος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί ὡς καθηγητής τῆς Δογματικῆς Θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας, θά ἤθελα –μέ αἴσθηση εὐθύνης– νά θέσω καί ἐγώ ταπεινῶς ὑπόψη Σας τίς Ἐκκλησιολογικές –Δογματικές διαστάσεις, ἀλλά καί τίς σωτηριολογικές προεκτάσεις τῆς ἀπροϋπόθετης ἀποδοχῆς σέ ἐκκλησιαστική - μυστηριακή κοινωνία τῆς Σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, στήν περίπτωση βέβαια μιᾶς ἐνδεχόμενης Συνοδικῆς ἀπόφασής Σας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ «Αὐτοκεφάλου» της.

Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2019

Ὁ γλαυκός «Βόσπορος» μετηλλάγη εἰς «Μαύρην Θάλασσαν».


κ. Ποροσένκο (ἐδῶ μὲ τὸν Ψευδοκιέβου Ἐπιφάνιον καὶ τὸν ἐπικεφαλῆς τῶν Οὐνιτῶν τῆς Οὐκρανίας) συμμετεῖχε τὴν 1ην Σεπτεμβρίου εἰς οὐνιτικὴν «θ. Λειτουργίαν» εἰς Ρώμην καὶ ἐδήλωσεν ὅτι πρέπει νὰ γίνη ἕνωσις τῶν ψευδοαυτοκεφάλων Ὀρθοδόξων μὲ τοὺς Οὐνίτας τῆς Οὐκρανίας.
ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΑΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ- ΣΛΑΒΟΦΩΝΩΝ
Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεύς Μακρυγιάννης

«Στένων καὶ τρέμων ἔσῃ ἐπὶ τῆς γῆς» (Γέν. δ’ 12).(Ἤτοι, θά ζῆς ἐπάνω στή γῆ διαρκῶς ἀναστενάζοντας καί ­τρέμοντας).
Οὐδεμία Ἐκκλησία ἀποδέχεται «Σύνοδον» ἀχειροτονήτων
Ἕκαστος ἄφρων ἄδικος τρέμει γιά τά ἔργα του καί ἀρχίζει νά διατυμπανίζη ὅτι ἔχει δίκαιο. Αὐτό συμβαίνει, ὄχι τόσο γιατί αὐτός πιστεύει ὅτι θά παρασύρη τούς ἄλλους, ἀλλά, διότι προσπαθεῖ ὁ ἴδιος νά πάρη θάρρος ἀπό τά λόγια του.
Εἶναι γνωστό ὅτι «ὁ πνιγμένος ἀπό τά μαλλιά του πιάνεται».
Τό ἴδιο πρᾶγμα συμβαίνει καί μέ τόν Πατριάρχη τοῦ “Βοσπόρου”, πού τά ἔκανε “Mαύρη θάλασσα”. Παραβιάζοντας ὅλους τούς Ἱ. Κανόνες καί τά Ἱ. Εὐαγγέλια, ὠνόμασε «Ἑνωτική Σύνοδο» στό Κίεβο, μία «συνάντησι ἀνόμων».
Τουτέστιν, σχισματικῶν, καθηρημένων, ἀποχειροτονημένων, ἀναθεματισμένων καί αὐτοχειροτονήτων, λεγομένων «Ἐπισκόπων». Τώρα ὁ Πατριάρχης κραυγάζει κατά συρροή, ὅτι αὐτό θά γίνη ἀποδεκτό ἀπό τήν ὅλη Ὀρθοδοξία. Ἀλλά, … κανείς δέν τόν ἀκούει.

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019

π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος : Πρωθιερεύς Γεώργιος Φλωρόφσκυ : Οἰκουμενιστής ἤ Ὀρθόδοξος; Ἀποσιωπᾶ τήν ἀλήθεια ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος


06-09-2019
ΠΡΩΘΙΕΡΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ : ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ Η΄ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ;
Ἀποσιωπᾶ τήν ἀλήθεια ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος
Ὁ μακαριστός πρωθιερεύς π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ στήν ἀρχή ὑπῆρξε θιασώτης τῆς «οἰκουμενι(στι)κῆς κινήσεως», καθότι ὑπῆρξε ἰδρυτικό μέλος τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου «Ἐκκλησιῶν», δηλ. αἱρέσεων, (Π.Σ.Ε.) τό 1948. Ἀλλά, πάντοτε ζητοῦσε νά ἰσχύουν κάποιες προϋποθέσεις συμμετοχῆς τῶν Ὀρθοδόξων στό «Π.Σ.Ε.». Ἡ βασικότερη προϋπόθεση συμμετοχῆς ἦταν οἱ ξεχωριστές δηλώσεις, τά ξεχωριστά κείμενα τῶν Ὀρθοδόξων, τά ὁποῖα ὁ ἴδιος ἔγραφε, σέ διάκριση μέ τά κοινά κείμενα τῶν αἱρετικῶν προτεσταντικῶν παραφυάδων. Ἡ τακτική αὐτή ἐφαρμόστηκε γιά 13 χρόνια, μέχρι τό 1961, ὁπότε οἱ Ὀρθόδοξοι παραιτήθηκαν ἀπό αὐτή τους τήν ἀξίωση, πρᾶγμα τό ὁποῖο ὁδήγησε στήν ἀποχώρηση τοῦ Φλωρόφσκυ ἀπό τήν «οἰκουμενι(στι)κή κίνηση».

Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019

Τελικά, ὁ Οἰκουμενισμός πέθανε ἤ ὄχι;


Αποτέλεσμα εικόνας για οικουμενισμοσ
Τελικά, ὁ Οἰκουμενισμός πέθανε ἤ ὄχι;
 Οἱ οἰκουμενιστικῶν φρονημάτων θεολόγοι, ὡς γνωστό, βγάζουν συμπεράσματα σέ δογματικά ζητήματα, κάνοντας «δημοψήφισμα», βολιδοσκοπῶντας τί πιστεύουν  οἱ ἰσχυρότεροι καί ὁ ὄχλος, ἤ παίζοντας «Προ-πό». Αὐτό εἶναι κάτι πού μᾶς ξεπερνᾶ, καί τόν νοῦ μας διαπερνᾶ καί πάλι,  ἡ δυσωδία τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Νέος Ιερομ. Μάξιμος Σάντοβιτς και ... Ποροσένκο


Νέος Ιερομ. Μάξιμος Σάντοβιτς και ... Ποροσένκο
1. Αύριο εορτάζει  ο Άγ. Ιερομάρτυρας Μάξιμος Σάντοβιτς (+1914). Μαρτύρησε υπό τον Ουνιτών «με την κατηγορία ότι ήταν Ορθόδοξος, ότι χρησιμοποιούσε εκκλησιαστικά βιβλία γραμμένα στα ρωσικά και ότι συνεργαζόταν με τους Ρώσους εχθρούς των Αυστριακών» (Νέος Συναξαριστής Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας)!
Τραγικά επίκαιρος ο Άγιος!
2. Ο τ. πρόεδρος της Ουκρανίας Ποροσένκο (πρωτεργάτης της “αυτοκεφαλίας” και συνομιλητής του Φαναρίου) συμμετείχε σε ουνίτικη λειτουργία στο Κίεβο και μετά το πέρας της Λειτουργίας δήλωσε στα ΜΜΕ ότι «είναι πολύ σημαντικό να ενωθούν η Ουκρανική Ελληνο-καθολική Εκκλησία και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας». [σ.σ. Ο Ποροσένκο ξέρει από διαδικασίες … ενώσεως των διεστώτων!  Νομίζω οι αρμόδιοι θα προσφύγουν στην εμπειρία του…]
Τόνισε παράλληλα ότι και οι Ουκρανοί Ουνίτες, προσευχήθηκαν για την απονομή του Τόμου Αυτοκεφαλίας, υπογραμμίζοντας ότι «είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι, όταν ο Κύριος μας χάρισε τον Τόμο, οι άνθρωποι αυτοί [οι Ουνίτε] είχαν προσευχηθεί για να γίνει αυτό και ο Κύριος εισάκουσε τις προσευχές μας».

Είσαι Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος; Ντροπή σου!

Αποτέλεσμα εικόνας για εΊΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑς ΚΑΙ ΟΡΘΌΔΟΞΟς ΝΤΡΟΠΉ ΣΟΥ Γράφει ο  Νίκος Συρίγος

Είμαστε σε πόλεμο. Κανονικό. Η μόνη διαφορά με τους άλλους πολέμους είναι ότι αυτός δεν γίνεται με όπλα. Αν γινόταν, θα είχαμε περισσότερες πιθανότητες να βγούμε νικητές
Βλέπεις, οι άνθρωποι που ζούνε σε αυτόν τον τόπο, στη χώρα που λέγεται Ελλάδα, όταν πιάνουν τα τουφέκια είναι ανίκητοι.
Νικούν δυνατότερους και περισσότερους. Αιώνες τώρα. Από τους Οθωμανούς μέχρι τους Ναζί, όποιος κι αν τα έβαλε με τους Έλληνες έχασε. Κι έχασε πανηγυρικά.
Κι ας το πληρώσαμε με θάνατο πολύ και αίμα.
Αυτός ο πόλεμος όμως δεν είναι των τουφεκιών. Είναι της προπαγάνδας.

Ποροσένκο: ''Θα είναι σημαντικό να ενωθεί η Ελληνο-καθολική με την Ουκρανική Εκκλησία''

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ:  Αναλώνονται κάποιοι  στην έρευνα του ποιος... και αν... αποδίδει  την "αυτοκεφαλία".
Βάζουν στο περιθώριο της σκέψης και της κριτικής!!! το γεγονός, ότι αποδόθηκε το "αυτοκέφαλον"  σε ένα μόρφωμα Ουκρανιτών σχισματικών... αχειροτόνητων... και καθηρημένων.
Άρθρα επί άρθρων για να  πεισθούμε, εμείς οι "παράλογοι" και "κολλημένοι"... άλλοτε για τα παράλογα... και άλλοτε για τα αυτονόητα.
Άρθρα επί άρθρων για να αποδείξουν ότι πίσω από την "διαστροφή"!!! μας να μην δεχόμαστε την φαυλότητα... βρίσκεται το "ΦΙΛΟΡΩΣΙΚΟΝ" της στάσεώς μας!!!
Δεν νοούν λοιπόν οι "υπεύθυνοι", κατ΄ εξοχήν επίσκοποι... το τί παίζεται στην Ουκρανία;
Καταλάβατε άγιοι Ιεράρχες σε ποιους αποδόθηκε η αυτοκεφαλία; 
Ποιος έδωσε το δικαίωμα στον κ. Ποροσένκο να ομιλεί με αυτό το πνεύμα;
Ο κ. Ποροσένκο εκ των λόγων του και εκ των πράξεών του αποδεικνύεται ότι δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία. Παίζει το δικό του πολιτικό παιχνίδι. Δεν τον κρίνουμε. Δεν μας ενδιαφέρει.
Μας αρκεί η ΑΝΟΜΙΑ της Κρήτης.  
Αναρωτιόμαστε όμως, γιατί εμείς πρέπει να εμπλακούμε σ' αυτό το "θέατρο"; 
Στα χέρια ποίων εμπιστευθήκαμε το "ΑΓΙΟΝ" μιας "Εκκλησίας";
Και πως πρέπει να χαρακτηρίσουμε εκείνον που προσπαθεί απεγνωσμένα... να μας αποδείξει ότι η ανομία που επιτελείται στην Ουκρανία... είναι και "ευλογημένη" από τον Κύριο!!!
Αλήθεια τόσο δύσκολο είναι να καταλάβουμε που οδηγείται η κατάσταση;
Και ο Πατριάρχης μας συμφωνεί;
Συμφωνεί με τα όσα δηλώνει ο κ. Ποροσένκο;
Ρωτάμε γιατί αν θυμόμαστε καλά στα χέρια του κ. Ποροσένκο εδόθη ο "ΤΟΜΟΣ" της αυτοκεφαλίας.
 
Επίβλεψον Κύριε εξ ουρανού...

π. Φώτιος Βεζύνιας.  posotnko
 
Γραφείο ρεπορτάζ: Romfea.grΣτην Θεία Λειτουργία για την 50η επέτειο από τα εγκαίνια, του Ιερού Ναού της Ουνιτικής Εκκλησίας παρέστη ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο.

Μετά το πέρας της Λειτουργίας ο πρώην Πρόεδρος δήλωσε στα ΜΜΕ ότι «είναι πολύ σημαντικό να ενωθούν η Ουκρανική Ελληνο-καθολική Εκκλησία και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας».

«Η εκκλησία της Αγίας Σοφίας στη Ρώμη αποτελεί ένα σύμβολο της ανεξάρτητης Ουκρανίας. Αυτό το χρυσό ψηφιδωτό συμβολίζει το μέλλον της Ουκρανίας και οι άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν εδώ επιδιώκουν την ελεύθερη Ουκρανία» - πρόσθεσε ο Πέτρο Ποροσένκο.

Γιατί ἄραγε τόσο μῖσος καί τόση μανία ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ;

Αποτέλεσμα εικόνας για το συνεδριον των φαρισαίων

Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός

 

Ἑρμηνεύοντας τό κατά Ἰωάννη Εὐαγγέλιο, ὁ μακαριστός θεολόγος καί φιλόλογος Νικόλαος Σωτηρόπουλος γράφει: Ἡ μεγαλύτερη ἁμαρτία τῶν  Ἰουδαίων εἶναι αὐτή, ὅτι δέν πίστευσαν καί δέν ἀγάπησαν , ἀλλά καί μίσησαν θανασίμως τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ. (1)

Γιατί ἄραγε τόσο μῖσος καί τόση μανία ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ; Τήν ἀπάντηση μᾶς τήν δίνει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος στό κατά Ἰωάννη Εὐαγγέλιο, κεφ. η’, στίχ. 43. Διαλεγόμενος μέ τούς ἀξιωματούχους τοῦ λαοῦ, τούς ἐρωτᾶ: Διατί τήν λαλιάν τήν ἐμήν οὐ γινώσκετε; Γιατί δέν παραδέχεσθε τόν λόγο μου; Καί ἀπαντᾶ ὁ ἴδιος: Ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τόν λόγον τόν ἐμόν. Διότι δέν δύνασθε νά ὑπακούετε στό λόγο μου.

Σάββατο, 31 Αυγούστου 2019

Η διάσημη Mary Millben τραγουδά στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Υόρκης.

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: "Ecumenists Pride", ο δόκιμος πλέον όρος για τα καμώματα των οικουμενιστών.  
π. Φώτιος Βεζύνιας.
 
millben 1
Γραφείο ρεπορτάζ: Romfea.gr

Την προηγούμενη Κυριακή 26 Αυγούστου στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Hamptons, οι πιστοί είχαν την ευκαιρία να ακούσουν εντός του Ιερού Ναού την γνωστή τραγουδίστρια Mary Millben.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και παρουσία του Μητροπολίτη Βελγίου κ. Αθηναγόρα, η Mary Millben που έχει τραγουδήσει για τρεις Προέδρους της Αμερικής, τραγούδησε για το εκκλησίασμα.
Η διάσημη τραγουδίστρια κόρη του υπουργού Μιχαήλ Μίλμπεν των Βαπτιστών και Πεντηκοστιανών και της Αλθέα Μίλμπεν συνταξιούχο Πεντηκοστιανή σοπράνο, κατέπληξε τους πιστούς με την υπέροχη φωνή της.
Σύμφωνα με πληροφορίες η Mary Millben, τραγούδησε έναν ύμνο Προτεσταντικής σκέψης του 16ου αιώνα.
Στην Αμερική την γνωρίζουν όλοι για την υπέροχη φωνή της, καθώς και για την προσπάθεια της να μιλά για την πίστη στον Ιησού Χριστό.
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο που ακολουθεί:

 

Λόγος Α΄εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ἰνδίκτου.

Αποτέλεσμα εικόνας για άγιος ιωάννης ο χρυσόστομος
….θαρσεῖτε, αἱρετικὴ ὑμᾶς τρικυμία οὐ κλυδωνίζει....

 

Του εν Αγίοις πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως  του Χρυσοστόμου.

   
   Θαυμασταὶ τῶν ὀρθοδόξων αἱ πανηγύρεις, φαιδραὶ τῶν μαρτύρων αἱ μνῆμαι, ἀνεπαίσχυντοι τῶν εὐσεβῶν αἱ εὐωχίαι. Οὐχ ἑορτάζομεν χρόνον τον ἀστάτως κινούμενον· οὐ σεβόμεθα ἐνιαυτὸν, τὴν τῆς ἀνθρώπων ζωῆς δαπάνην· οὐ προσκυνοῦμεν αιώνα τὸν εἰς φθορὰν ἡμᾶς ἕλκοντα· οὐ λατρεύομεν τῇ κτίσει· σύνδουλα γὰρ τὰ γεγονότα· οὐ θεραπεύομεν τὴν ὕλην· ἐξ οὐκ ὄντων γὰρ ὑπέστη· ὡς γὰρ ἀρχὴν γενέσεως ἔσχε ταῦτα, καὶ φθορᾶς ὑπόκεινται τέλει. Οὐ σεβόμεθα οὐρανόν· ὡς καπνὸς γὰρ ἐστερεώθη· οὐ σεβόμεθα στερέωμα· ἐκρυσταλλώθη· οὐ σεβόμεθα τὸ φῶς· λόγῳ γὰρ ἐδημιουργήθη· οὐ σεβόμεθα τὴν σελήνην· σχήματι γὰρ ἐκοσμήθη· οὐ σεβόμεθα τὴν γῆν· ἐξ ὕδατος γὰρ ἀνειλκύσθη· οὐ σεβόμεθα τὸ πῦρ· ὑλικὸν γὰρ τὸ στοιχεῖον· οὐ προσκυνοῦμεν τὸ ὕδωρ· ῥέουσα γὰρ ἡ φύσις· οὐ λατρεύομεν τῷ χρόνῳ· οὐχ ἕστηκε γὰρ, ἀλλ' ἀφίσταται· οὐ σεβόμεθα τὴν ἡμέραν· διατάξει γὰρ δουλεύει.

Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019

Από τον Μάξιμο τον Κυνικό μέχρι τον Βικέντιο Τσεκάλιν

   
mitra56

Του Πρωθιερέα Νικολάου Ντανίλεβιτς
Αν. Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Σχέσεων της Ουκρανικής Εκκλησίας (Πατριαρχείο Μόσχας)

Ανασκευή πληροφοριών περί του δήθεν εγκύρου των χειροτονιών των σχισματικών
Τις τελευταίες ημέρες στο προσκήνιο επανήλθε η συζήτηση σχετικά με το δήθεν έγκυρο των εἰς Επίσκοπον χειροτονιών, πού τελέσθηκαν στη λεγόμενη Ουκρανική Αυτοκέφαλο Ορθόδοξο Εκκλησία (ΟΑΟΕ), η οποία μαζί με τους άλλους Ουκρανούς σχισματικούς πρόσφατα έγινε αποδεκτή στην κοινωνία από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.
Ειδικότερα δε πρόκειται περί τυχοδιώκτη Βικεντίου Τσεκάλιν, ο οποίος ευρίσκεται στις καταβολές της ιεραρχίας της σχισματικής ΟΑΟΕ.
Νωρίτερα η ιστοσελίδα «Φως Φαναρίου» ανάρτησε την ιστορία για τη δήθεν μυστική «αναχειροτονία» από τον Μητροπολίτη Ιεραπόλεως Αντώνιο (Σέρμπα) όλης της αντικανονικής ιεραρχίας της ΟΑΟΕ, την οποία «είχε χειροτονήσει» ο σκανδαλώδης και αφορισθείς διάκονος της Ρωσικής Εκκλησίας Βικέντιος Τσεκάλιν.
Δεν έπεισε όμως αυτή η εκδοχή τους αναγνώστες, διότι δεν παρουσιάσθηκε οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο.
Τώρα πλέον η ίδια ιστοσελίδα επιχειρεί να αποδείξει ότι οι «χειροτονίες του Τσεκάλιν» της ΟΑΟΕ ήταν έγκυρες.
Στο αναδημοσιευθέν όμως άρθρο του Ουκρανού δημοσιογράφου Δ. Γκορεβοϊ, όπως και στα προηγούμενα δημοσιεύματα με το ίδιο θέμα, διαπιστώθηκε ολόκληρη σειρά από αντιφάσεις.

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019

ΠΕΡΙ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΩΝ ΛΟΓΟΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΑΣΙΣΜΟΣ

* Ο φασισμός αρχίζει με τη σκέψη ότι όλοι οι άλλοι είναι ανόητοι.


 

* Αυτό που οι φασίστες μισούν πάνω απ’ όλα, είναι η ευφυΐα.


* Μια κοινωνία προβάτων θα βγάλει, αναπόφευκτα κάποια στιγμή, μια κυβέρνηση λύκων.


* Η βία συγκαλύπτεται μόνο με ψέματα και τα ψέματα συντηρούνται μόνο με τη βία.

Δημήτριος Τσελεγγίδης: Είναι ρατσισμός η γνωστοποίηση της αμαρτίας από την Εκκλησία;Αποτέλεσμα εικόνας για Δημήτριος Τσελεγγίδης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ
τ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη 29-8-2019
Μέ ἀφορμή τό θέμα πού δημιουργήθηκε στήν Κύπρο, ἐξαιτίας κάποιων ἀναφορῶν τοῦ Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεοφύτου στήν ὁμοφυλοφιλία, θά ἤθελα νά δώσω τό θεολογικό πλαίσιο κατανοήσεως τῶν σαρκικῶν σχέσεων στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας.
Οἱ κατά φύση σαρκικές σχέσεις ἀνδρός καί γυναικός ἐντός τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν τήν πλήρη πνευματική νομιμοποίησή τους, μόνο μέσα στό πλαίσιο τοῦ γάμου. Καί ὅπως χαρακτηριστικά σημειώνει ὀ Ἀπόστολος Παῦλος: «Τίμιος ὁ γάμος ἐν πᾶσι καί ἡ κοίτη ἀμίαντος» (Ἑβρ. 13, 4). Γι’ αὐτό καί καταδικάζει τίς ἐκτός τοῦ γάμου σαρκικές ἐκτροπές, λέγοντας: «πόρνους καί μοιχούς κρινεῖ ὁ Θεός»  (Ἑβρ. 13, 4).
Ἐνῶ δηλαδή ἡ κατά φύση ψυχοσωματική σχέση τοῦ ἄνδρα καί τῆς γυναίκας, στό πλαίσιο τοῦ γάμου, τούς καθιστᾶ μιά ἀνθρώπινη ὀντότητα, τούς ἑνοποιεῖ «εἰς σάρκα μίαν» (Μκ. 10, 8 καί Ἐφ. 5, 31), ὅταν ἡ σχέση αὐτή γίνεται ἐν Χριστῷ καί ὄχι ἐρήμην Του, ἡ ἕνωσή τους ἀποκτᾶ κατεξοχήν πνευματικό περιεχόμενο. Τοῦτο, πρακτικῶς, σημαίνει ὅτι ὁ Χριστός μέ τήν Χάρη Του ἐμπλουτίζει ἀκτίστως αὐτήν τήν σχέση, ἡ ὁποία ἀπό κατά φύση δυαδική σχέση γίνεται χαρισματικῶς τριαδική σχέση. Γίνεται, δηλαδή, μία ὀντολογικοῦ χαρακτῆρα ἑνότητα ἀνδρός – γυναικός – καί Χριστοῦ. Ἡ ἑνότητα αὐτή, βέβαια, δέν ἔχει μηχανιστικό χαρακτῆρα, ἀλλά ὑπάρχει καί συντηρεῖται μυστηριακῶς, ἐνόσω οἱ σύζυγοι τηροῦν ἀγαπητικῶς τίς προδιαγραφές τοῦ εἶναι τους καί κατεξοχήν τήν ἐντολή τῆς ἀναφορᾶς τους «εἰς Χριστόν καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν» (Ἐφ. 5, 32), ἐπειδή ὁ θεμελιώδης παράγοντας τῆς ἑνότητάς τους σ’ αὐτήν τήν τριαδική πλέον σχέση εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός διά τῆς ἀκτίστου Χάριτός Του.