μήνυμα

μήνυμα

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019

Ο Αντίχριστος δεν θέλει ...σύνορα!

 

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: Ποιος θέλει σύνορα λαών, ποιος όχι;

  – Σημάδι ερχομού του αντιχρίστου.


Ομιλεί ο Μακαριστός Γέρ. π. Αθαν. Μυτιληναίος
(1927 – 2006)
Απόσπασμα από την πνευματική διαθήκη του Τωβίτ, δόθηκε 10/11/1991.
    Συνεχίζομε παιδιά το θέμα μας για την αγάπη προς την πατρίδα και τους συμπατριώτες μας. Είπαμε την άλλη φορά ότι η πατρίδα είναι κάτι που καθορίζεται από τον λόγο του Θεού. Δηλαδή, ο ίδιος ο Θεός θέλει να υπάρχουν σύνορα λαών και συνεπώς, επί μέρους πατρίδες. Έτσι, όλη η γη μας είναι χωρισμένη, μοιρασμένη σε πατρίδες οι οποίες έχουν σύνορα...
    Αλλά, ενώ ο Θεός, προσέξτε αυτό το σημείο που θα σας πω, ενώ ο Θεός καθορίζει σύνορα εις τους λαούς, που λέγει ο Απόστολος
Παύλος στους Αθηναίους, «ορίσας προστεταγμένους καιρούς και τας οροθεσίας τοις κατοικίαις αυτών», τα οροθέσια είναι τα σύνορα και ο Θεός κανονίζει, ακόμη, πόσο θα ζήσει ένας λαός. Τους προστεταγμένους, ορίζει δηλαδή, τους προστεταγμένους καιρούς.

«Καλόν εστίν τα οικεία κοσμείν και σώζειν»

 
  Στην Θεσσαλονίκη, στο ιστορικό κοιμητήριο της Ευαγγελίστριας, σε κεντρικό σημείο του, δεσπόζει μια μαρμάρινη στήλη που ύψωσε η Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης προς τιμήν των ηρώων  του Μακεδονικού Αγώνα.  Στην στήλη αυτή διαβάζουμε και τα εξής ονόματα: Λίλη Βλάχου, Αικατερίνη Χατζηγεωργίου, Βελίκα Τράικου, Αγγελική Φιλιππίδου.  Ανήκουν σε τέσσερις δασκάλες, σε τέσσερις «δασκαλίτσες» του Αγώνα για την απελευθέρωση της Μακεδονίας.  Και ο υποκορισμός «δασκαλίτσες» δεν είναι υποτιμητικός. Το αντίθετο.  Διατρανώνει την λεβεντιά  τους και υποδηλώνει το νεαρόν της ηλικίας τους, τα δεκαοκτάχρονα νιάτα τους. Δεν είναι μόνο αυτές. Κι άλλες πολλές ηρωίδες δασκάλες κοσμούν το Εικονοστάσι του Γένους.

Θεσσαλός ἤ Μικρασιάτης ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος;

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιοσ χαραλαμποσ

 
Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

 

Κάθε χρόνo στίς δέκα (10) Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους[1] ἤ Χαραλάμπου. Καί κάθε φορά ὅσοι διαβάζομε τόν βίο του στά συναξάρια ἤ σέ ἄλλες πηγές μένομε μετέωροι καί ἐπιφυλακτικοί ὡς πρός τόν τόπο καταγωγῆς του, διότι αὐτός δέν ὁρίζεται μέ ἀκρίβεια, διεκδικεῖται δέ ἀπό περισσότερες τῆς μιᾶς πόλεις ἤ περιοχές. Διατυπώθηκαν κάποια ἐπιχειρήματα σέ ἁγιολογικά συγγράμματα καί ἄρθρα, τά ὁποῖα ἐκ πρώτης ὄψεως εἶναι πειστικά, ἄλλα στοιχεῖα ὅμως γιά τόν ἐρευνητικό καί προσεκτικό ἀναγνώστη ὁδηγοῦν πρός ἄλλη κατεύθυνση. Ἐμεῖς στό παρόν μικρό ἄρθρο δέν πρόκειται νά προβοῦμε σέ ἐνδελεχῆ καί λεπτομερῆ ἁγιολογική ἔρευνα γιά τό θέμα. Ἁπλῶς θά παρουσιάσουμε τήν δική μας τοποθέτηση ἐπί τοῦ θέματος, ἐπί τῇ βάσει κάποιων στοιχείων, τά ὁποῖα δέν ἐγνώριζαν ἴσως ἤ δέν ἐπρόσεξαν ἄλλοι στίς τοποθετήσεις τους, ἐνισχύοντας τήν γνώμη ὅτι ἡ Μαγνησία πού φέρεται ὡς γενέτειρα πόλη τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπου δέν εἶναι ἡ Θεσσαλική Μαγνησία τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά μία ἀπό τίς δύο Μαγνησίες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, καί συγκεκριμένα ἡ «πρός Μαιάνδρῳ», ἡ μεταξύ Ἐφέσου καί Τράλλεων Μαγνησία, στίς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ Μαιάνδρου, ἀπέναντι ἀπό τήν Σάμο. Ἡ ἄλλη μικρασιασιατική Μαγνησία εἶναι ἡ «πρός Σιπύλῳ», βορείως τῆς Σμύρνης, στούς πρόποδες τοῦ ὄρους Σίπυλον.

Τό Μεγάλο Σχίσμα στήν Ὀρθοδοξία καί οἱ συνέπειές του

Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΥΚΡΑΝΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Τοῦ Χαράλαμπου Βουρουτζίδη

 

 

Οἱ τέσσερεις ἄγγελοι, πού στέκουν στά σημεῖα τοῦ τετραπέρατου κόσμου κρατώντας τούς τέσσερεις ἀνέμους, σάν «εἶδαν ν᾽ ἀνεβαίνει ἀπό τή θάλασσα ἕνα θηρίο, μέ δέκα κέρατα κι ἑφτά κεφάλια», πού τούς κατοίκους τῆς γῆς μέ τίς τερατουργίες του προσπαθοῦσε νά παραπλανήσει, ἄφησαν τούς θυελλώδεις ἀνέμους τῆς διχόνοιας ἐλεύθερους, καί ὅσοι ἀπό κακίες κυοφοροῦν θά γεννήσουν δυστυχίες.

Οἰκουμενισμός καί οἱ πικροί καρποί του...!


Αποτέλεσμα εικόνας για Holy and Great Council - His Beatitude Archbishop Anastasios of Albania
Οἰκουμενισμός καί οἱ πικροί καρποί του...!
Προσφάτως, γίναμε αὐτόπτες μάρτυρες μιᾶς δημόσιας ἀντιπαραθέσεως στό διαδίκτυο, μέ ἀνακοινώσεις, κείμενα καί ἀπαντητικές ἐπιστολές, μεταξύ κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς καί τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀλβανίας.

Συγκεκριμένα, τό ἀντιαιρετικό γραφεῖο τῆς Μητρ. Πειραιῶς[1] (καί ἔπειτα κληρικός τῆς ἴδιας Μητροπόλεως), ἄσκησε κριτική στήν θεολογική σκέψη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀναστασίου, ἀποδεικνύοντας μέ τά λεχθέντα καί τά πραχθέντα τοῦ κ. Ἀναστασίου, ὅτι ἀποκλίνει τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, καί ταυτίζεται μέ τήν οἰκουμενιστική.

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ: ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Ή ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΓΗΣ;


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ 

Εν Πειραιεί τη 14η Φεβρουαρίου 2019

 


 
   Δεν μας έφθανε η μεγάλη πληγή που μας άνοιξε η «Σύνοδος» της Κρήτης, (2016), με την νομιμοποίηση, (αντί της καταδίκης), του Οικουμενισμού και τις εξ’ αιτίας αυτής ολέθριες συνέπειες για την καθολική ενότητα της Εκκλησίας με την δημιουργία, ως γνωστόν, νέων σχισμάτων και διαιρέσεων και μας ήρθε δύο χρόνια μετά, ως κεραυνός εν αιθρία, ένα καινούργιο μείζον πρόβλημα, πανορθοδόξων και αυτό διαστάσεων, η χορήγηση Αυτοκεφάλου στην Ουκρανία, που έγινε αφορμή δημιουργίας νέου μεγάλου σχίσματος, με ανυπολόγιστες για την διορθόδοξη ενότητα συνέπειες. Οι εξελίξεις γύρω από το ζήτημα αυτό είναι καταιγιστικές, με το σχίσμα αντί να θεραπεύεται, δυστυχώς να βαθαίνει όλο και περισσότερο.

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019

Η Θράκη αντί πινακίου...Χάλκης;

 
 

του Νεκτάριου Δαπέργολα

Διδάκτορος Ιστορίας

 

       Μέσα στο γενικευμένο ξεπούλημα του παντός που επιχειρεί - εντελώς απροκάλυπτα πλέον εδώ και μήνες - το αντίχριστο και μισελληνικό καθεστώς που κυβερνά τη χώρα, περίοπτη θέση κατέχει φυσικά η (ακόμη) ελληνική Θράκη. Μία περιοχή άλλωστε που τελεί εδώ και πολλά χρόνια υπό ελληνική ψιλή κυριότητα, αλλά ουσιαστικά υπό τουρκική επικαρπία, λόγω της εθνομειοδοτικής στάσης όλων (λίγο ως πολύ) των σύγχρονων ελληνικών κυβερνήσεων, λόγω της συμπεριφοράς του τοπικού πολιτικού και αυτοδιοικητικού προσωπικού, αλλά και εξαιτίας του παροιμιώδους στροθοκαμηλισμού που χαρακτηρίζει τους πλείστους εκ των κατοίκων της.

Ἡ ἀλήθεια δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ πλῆθος.Ἔστω καὶ ἕνας φτάνει!

Ἐπιστολὴ 48 (ΜΗ) στὸ τέκνο του Ἀθανάσιο…
 
Αποτέλεσμα εικόνας για αγιοσ θεοδωροσ στουδιτησ
 
… Πρόσεχε λοιπόν, ἀδελφέ, τί λέγει ὁ μέγας Βασίλειος σ΄ἐκείνους ποὺ κρίνουν τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὸ πλῆθος.
«Αὐτὸς ποὺ δὲν τολμᾶ», λέγει, «νὰ δικαιολογήσει τὴ συζήτηση ποὺ γίνεται, οὔτε ἔχει νὰ παρουσιάσει ἀποδείξεις, καὶ ἐξαιτίας αὐτοῦ καταφεύγει στὸ πλῆθος, ὁμολογεῖ τὴν ἥττα του, ἐπειδὴ δὲν ἔχει κανένα ἐφόδιο θάρρους».

Τι κακά κάνουν οι Χριστιανοί στις απόκριες (Αγ. Νικόδημος ο Αγιορείτης)

  Σχετική εικόνα
 
 

  Ποιός μπορεί να διηγηθή τις αταξίες, που κάνουν οι Χριστιανοί κατά την περίοδο των Αποκρέων, και μάλιστα στα νησιά; Στ’ αλήθεια, θα μπορούσε να πη κανείς, ότι τότε οι Χριστιανοί δαιμονίζονται όλοι, διότι χορεύουν, παίζουν, τραγουδούν ασυνείδητα, μέχρι και αυτοί οι πλέον γέροντες. Και, όποιος δεν χορέψει ή δεν τραγουδήσει, θεωρείται τρελλός, διότι οι άνδρες φορούν γυναικεία φορέματα και οι γυναίκες ανδρικά· διότι ντύνεται ο καθένας με διαφορετικά ρούχα και μάσκες, τις κοινώς αποκαλούμενες μουτσούνες· τότε δεν έχει διαφορά η ημέρα από την νύκτα· διότι όπως η ημέρα και όλη η νύκτα ξοδεύεται σε χο­ρούς και μασκαριλίκια· τότε δεν διαφέρουν οι λαϊκοί από τους κληρι­κούς και τους ιερωμένους· διότι όλοι εξ ίσου ατακτούν·

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019

Δοχειαρίου και Ζωγράφου έκλεισαν τις πύλες στους σχισματικούς, η Σίμωνος Πέτρας τους επέτρεψε μόνο να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα.

Δύο ακόμη Μονές έκλεισαν τις πύλες τους στην Ουκρανική σχισματική αντιπροσωπεία που περιοδεύει το Άγιον Όρος, αναφέρει η Interfax-Religion.
Σήμερα αναμένεται συνάντηση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους για να συζητήσει το επίμαχο ζήτημα της Ουκρανίας.

Τό ΟΧΙ τῶν Ἐπισκόπων πού θά τούς πάει κατευθεῖαν στόν Παράδεισο.

Αποτέλεσμα εικόνας για αντίδραση επισκόπων παλαιών πατρων γερμανοσ
Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός
Στίς καθημερινές μας συναναστροφές, τόσο στίς παρέες ὅσο καί στούς χώρους ἐργασίας, διαπιστώνουμε, ὅτι κάποιες ἀπορίες καί κάποιες ἀντιδράσεις πιστῶν μέρα μέ τήν ἡμέρα ὅλο καί πληθαίνουν. Ἀπορίες καί ἀντιδράσεις πού βεβαιώνουν, ὅτι τό ποίμνιο δέν ἀποτελεῖται ἀπό ἄβουλα καί ἄνευρα προβατάκια, ἀλλά ἀπό αὐτεξούσια καί ἄγρυπνα μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Η ΣΤΡΕΒΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Αποτέλεσμα εικόνας για αρχιεπισκοποσ αλβανιασ και οικουμενισμός
 

(Ἀπάντηση σέ κείμενο τοῦ Γραφείου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Τιράνων Ἀλβανίας)

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος
Ἐν Πειραιεῖ 11-2-2019

Στίς 7-2-2019 τό Γραφεῖο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Τιράνων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας δημοσίευσε κείμενο μέ τίτλο «Δύο παράδοξες ‘’πρωτοτυπίες’’ ἐκκλησιαστικῆς δεοντολογίας»[1]. Στό ἐν λόγῳ κείμενο γίνεται μία ἀνεπιτυχής προσπάθεια σχολιασμοῦ δύο ἄλλων κριτικῶν κειμένων˙ α) τοῦ κειμένου τοῦ Γραφείου ἐπί τῶν αἱρέσεων καί τῶν παραθρησκειῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς μέ θέμα : «Ὅταν ἡ κριτική «βαπτίζεται» ὡς συκοφαντία καί ὕβρη! (Ὀφειλομένη ἀπάντηση σέ δημοσίευμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀλβανίας)»[2], καί β) τοῦ κειμένου τῆς ἐλαχιστότητός μας μέ θέμα : «Οἰκουμενιστικά λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου»[3].

Στό παρόν κείμενό μας θά ἀσχοληθοῦμε μέ τίς ἀναφορές, πού κάνει τό κείμενο τοῦ Γραφείου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Τιράνων, μόνο στήν ἐλαχιστότητά μας στίς τελευταῖες σελίδες του. Τίς ὑπόλοιπες ἀναφορές, πού ὑπάρχουν στό κείμενο γιά τό Γραφεῖο ἐπί τῶν αἱρέσεων καί τῶν παραθρησκειῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, τίς ἀφήνουμε πρός ἀναίρεσιν ἀπό τό ἴδιο τό Γραφεῖο.

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019

Η Μονή Αγίου Παντελεήμονος έκλεισε τις πόρτες στους εκπροσώπους της Ουκρανικής Εκκλησίας

moni panteleimonos
Γραφείο ρεπορτάζ: Romfea.gr

Προσκυνηματική επίσκεψη στο Άγιον Όρος με ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχου και της Ιεράς Κοινότητας, πραγματοποιεί τις ημέρες αυτές ο Μητροπολίτης Οδησσού Παύλος της νέας Εκκλησίας της Ουκρανίας.
Σήμερα, Σάββατο 9 Φεβρουαρίου ο Μητροπολίτης Παύλος θέλησε να επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος (Ρωσικό) ώστε να προσκυνήσει στην Εκκλησία και ασπαστεί τα ιερά λείψανα.

Σχισματικός «επίσκοπος» λειτούργησε στην Ι.Μ. Παντοκράτορος.

 
Φεβρουάριος 8, 2019.
 
Ο εκπρόσωπος της Oυκρανικής σχισματικής εκκλησίας «Επίσκοπος» Οδησσού και Μπάλτας Παύλος πανηγύρισε στην Θεία Λειτουργία σήμερα στην Μονή Παντοκράτορος στο όρος Άθως, αναφέρει η Ένωση Ορθοδόξων Δημοσιογράφων.

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ - π. ΑΘ. ΜΥΤIΛHΝΑΙΟΣ Νο 9 

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019

Επισημάνσεις - Απαντήσεις

Τις παρακάτω επισημάνσεις τις παραλάβαμε μέσω e-mail από το:

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ istologiokaiomenivatos@gmail.com

 
http://1.bp.blogspot.com/-GkydY_xzAII/Va_SpgOFrII/AAAAAAAAAYE/PMHAzgTpi2c/s1600/Panagia-Vatos-k-Fil.png

 

 
Σεβαστοί Πατέρες ἐκ τοῦ Γραφείου Ἀρχιεπισκοπῆς Τιράνων,
θά εἶχα νά  ἐπισημάνω πολλά σημεῖα καί νά κάνω πλήρη ἀνάλυση. Διά λόγους σεβασμοῦ τοῦ πολυτίμου χρόνου σας καί  πρός ὠφέλιμον προβληματισμόν, θά σταθῶ στά ἐξῆς μόνο :

Λέτε:
"Δηλαδή, θα ήθελαν ο Αρχιεπίσκοπός μας να κυκλοφορεί εγκυκλίους εναντίον όλων των άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων, που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της χώρας μας (Σουνιτών Μουσουλμάνων, Μπεκτασί, Ρωμαιοκαθολικών, Προτεσταντών, Αγνωστικιστών); Αλλοίμονο και τρις αλλοίμονο, αν κάποιος Αρχιεπίσκοπός μας υιοθετούσε μια τέτοια μικρονοϊκή ολέθρια ποιμαντική τακτική, που θα δυναμίτιζε την ειρηνική συνύπαρξη στην περιοχή."

ΕΞ ΟΝΥΧΩΝ... ΤΟΥΣ ΛΕΟΝΤΕΣ...ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Αντί στα πλαίσια του θεμιτού διαλόγου... οι "υποστηρικτές των διαλόγων" να αναπτύσσουν επιχειρηματολογία ικανή να πείσει και ημάς τους "φονταμενταλιστάς", αντί να αρθρώσουν λόγο Πατερικό και πάνω σ' αυτόν να θεμελιωθεί η όποια υπακοή απαιτούν...
   Αντ' αυτού εκφράζουν λόγο όμοιο με το "αποφασίζω και διατάζω" κατά το δοκούν... Όχι κύριοι η Εκκλησία δεν είναι κανενός αμπέλι. Έχουμε Ιερούς κανόνες τους οποίους οφείλουμε να τηρούμε. Κι αν δεν τους τηρούμε θα έχουμε απέναντί μας την "κριτική" στάση όσων ανησυχούν πραγματικά, όχι για το "θέατρο" (κακή παρομοίωση), αλλά για το περιεχόμενο του έργου που παίζεται.
Λυπηρά τα γεγονότα από την Σύνοδο της Κρήτης και μετά...
Το Ουκρανικό θέμα δεν είναι κάτι παίξε - γέλασε....
Όμως ο π. Αναστάσιος θα δώσει ελπίζω την πρέπουσα απάντηση.

π. Φώτιος Βεζύνιας
 
Αποτέλεσμα εικόνας για ο ποροσενκο κοινωνει απο ουνιτηΑποτέλεσμα εικόνας για ο ποροσενκο κοινωνει απο βαρθολομαιο
 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ;
ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ή ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ;
 
******************************************************
Το θέμα της Αυτοκεφαλίας στην Ουκρανία και η Θεολογία των…ακραίων
 
 
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ: http://fanarion.blogspot.com/2019/02/blog-post_8.html#more
 
Κατανοώ και ως ένα βαθμό δικαιολογώ όταν κληρικοί της Εκκλησίας μας παίρνουν θέση για τρέχοντα εκκλησιαστικά θέματα και εκφράζουν τις απόψεις τους δημοσίως και μετά παρρησίας! Είναι σημαντικό να διαθέτει η Εκκλησία μας μορφωμένα και αξιόμαχα στελέχη, τα οποία έχουν λόγο και τολμούν πάνω σε κρίσιμα θέματα που μας απασχολούν. 
Και ασφαλώς δεν αναφέρομαι σε κληρικούς στον βαθμό Επισκόπου. Ομιλώ για απλούς ιερείς. 

ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΟΞΕΣ «ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΕΣ» ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ.

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Η δημοσίευση της παρακάτω απάντησης γίνεται ένεκα δημοσιογραφικής δεοντολογίας.... και όχι Εκκλησιαστικής... Γιατί αν είναι να μιλήσουμε για Εκκλησιαστική δεοντολογία... θα φθάσουμε στους Ιερούς Κανόνες.
 Αν λοιπόν μιλήσουμε με βάση τους Ιερούς Κανόνες, ποιος μπορεί να μας αποδείξει ότι, οι συμμετοχή σε συμπροσευχές με αιρετικούς, η συμμετοχή στο επάρατο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών,  η ανύψωση των αιρετικών σε εκκλησίες, μπορούν να θεωρούνται ως η "πρέπουσα" και "αρμόζουσα" συμπεριφορά των ταγών της Εκκλησίας;
Λοιπόν στο σπίτι του πνιγμένου... δεν ομιλούν για σχοινί...
Και ο νοών νοείτω…
 
π. Φώτιος Βεζύνιας
 
Αποτέλεσμα εικόνας για ο αλβανιασ αναστασιος οικουμενισμος

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
Ιερά Αρχιεπισκοπή Τιράνων
 
Δυο παράδοξες «πρωτοτυπίες»
Εκκλησιαστικής δεοντολογίας
 
Η πρωτάκουστη πρωτοτυπία στα εκκλησιαστικά χρονικά, ένα Γραφείο μιας Ιεράς Μητροπόλεως της Ελλάδος να επιτίθεται προσβλητικά σε Προκαθήμενο μιας γειτονικής Αυτοκεφάλου Εκκλησίας, γεγονός που αντιβαίνει σε κάθε εκκλησιαστική δεοντολογία, συνεχίστηκε. Οι ανώνυμοι συντάκτες του δευτέρου  δημοσιεύματος (28.1.2019) έσπευσαν να δικαιολογήσουν την απρέπειά τους, ότι δεν πρόκειται για υβριστικό δημοσίευμα αλλά για «κριτική».

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΧΩΡΟ!


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Αποτέλεσμα εικόνας για ορθοδοξια 

Εν Πειραιεί τη 7η Φεβρουαρίου 2019

 

Η αντιχριστιανική παραφιλολογία δεν είναι τωρινό εφεύρημα, αλλά είναι τόσο παλιά, όσο και η αγία μας Εκκλησία. Κάποιοι θεώρησαν και θεωρούν «χρέος» τους, να «διαφωτίσουν» τον κόσμο για τον «κακό» Χριστιανισμό, να καταδείξουν τις «συμφορές», που έφερε και συσσώρευσε στην ανθρωπότητα, ξοδεύοντας πολύτιμη φαιά ουσία, καταναλώνοντας τόνους γραφικής ύλης και συγγράφοντας, μάλλον αντιγράφοντας, παλαιότερα συγγράμματα, χωρίς όμως να μπορούν να εξαφανίσουν αυτό το «κακό», ή έστω να το θέσουν στο περιθώριο!

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019

ΟΙ ΜΑΣΌΝΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΙΩΑΚΕΙΜ Γ΄ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ
ΠΗΓΗ: https://www.youtube.com/watch?v=3fOTANiQ6eo

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης - Το μεγαλείο και η προσφορά του Μεγάλου Φωτίου

Σχετική εικόνα
 
Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 

1. Παγκοσμίων διαστάσεων τὸ ἔργο τοῦ Φωτίου
 
Ὁ Μέγας Φώτιος εἶναι μία ἔξοχη, μία σπάνια, μία μεγαλειώδης φυσιογνωμία τοῦ 9ου αἰῶνος. Ὁ αἰώνας αὐτὸς ἔχει χαρακτηρισθῆ, ἰδιαίτερα ἀπὸ δυτικοὺς ἐρευνητάς, ὡς αἰώνας τῆς ἀναγέννησης τῶν κλασσικῶν γραμμάτων. Ἄλλοι ἐρευνηταὶ διαφωνοῦν μὲ τὸν χαρακτηρισμὸ αὐτό, διότι, ὅπως ὀρθῶς ἰσχυρίζονται, οὐδέποτε στὸ Βυζάντιο ἔπαυσε ἡ καλλιέργεια καὶ ἡ σπουδὴ τῆς ἀρχαιοελληνικῆς παιδευτικῆς καὶ γραμματειακῆς παραδόσεως. Ἂν ὑπάρχει κάποια διαφοροποίηση τὸν 9ο αἰώνα, αὐτὴ συνίσταται στὴν παρουσία καὶ δράση τῆς ἐξαιρετικῆς μορφῆς τοῦ Μεγάλου Φωτίου.

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019

π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος, Οὐκρανικὸ Αὐτοκέφαλο ἢ κακοκέφαλο;


Αποτέλεσμα εικόνας για ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Πρωτοπρεσβύτερος Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος
Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
ΜΕΡΟΣ   Β΄
Οὐκρανικὸ Αὐτοκέφαλο    κακοκέφαλο;

Στὸ α΄ μέρος τῆς μικρῆς συμβολῆς μας προσκομίσαμε ἐπίσημα στοιχεῖα, ἔγγραφα καὶ ἐκδόσεις  κυρίως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (Τυπικὰ 11-17ου αἰ., Συνταγμάτια 18-20ου αἰ.), μελέτες στελεχῶν καὶ συνεργατῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (Ἀρχειο-φύλακας τοῦ Οἰκ. Θρόνου Κ. Δελλικάνης, π. Θ. Ζήσης, Β. Σταυρίδης, Βλ. Φειδᾶς, Γρ. Λαρεντζάκης) καθὼς καὶ ἐπίσημα διατυπωμένες θέσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου (ἐπιστολές, ὁμιλίες). Ὅλα τά ἀνωτέρω στοιχεῖα συνομολογοῦν μία ἀπολύτως βέβαιη ἐκκλησιαστικὴ πραγματικότητα: τοὺς τελευταίους τρισείμισι αἰῶνες ἡ «Μητρόπολις Κυόβου» ἢ «Μικρὰ Ρωσία», μέρος τῆς σημερινῆς Οὐκρανία, ἀστασίαστα ὑπαγόταν στὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας καὶ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχα ἀσκοῦσε τὴν πλήρη κανονικὴ δικαιοδοσία του σὲ ὅλα τα ζητήματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καὶ κυρίως στὰ δύο καίριας σημασίας σημεῖα τῆς ἐκλογῆς καὶ κρίσεως τῶν ἐπισκόπων, ἐνῶ οἱ κάτοικοι τῆς Οὐκρανίας συμμετεῖχαν ἐνεργά σὲ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας (ἐνοριακὴ ζωή, μοναχισμὸς θεολογικὲς σπουδές, διοίκηση).

Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ ΛΕΧΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Αποτέλεσμα εικόνας για η οικουμενιστική αλβανια

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος                                                                 
      Ἐν Πειραιεῖ 4-2-2019

Εἶναι γνωστές τοῖς πᾶσι οἱ θέσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου, χωρίς φυσικά νά παραθεωρεῖται τό ἱεραποστολικό του ἔργο στήν Ἀφρική καί τήν Ἀλβανία. Ὁ κ. Ἀναστάσιος εἶναι φανερός προωθητής τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ πνεύματος. Διετέλεσε Πρόεδρος τοῦ προτεσταντικοῦ καί εἰκονομαχικοῦ λεγομένου «Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν». Εἶναι ὑπέρμαχος τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης, στήν ὁποῖα ζήτησε νά καταδικαστεῖ ὁ ἀντιοικουμενισμός ὡς αἵρεση. Ἔχει συμμετάσχει σέ οὐκ ὁλίγες ἀντικανονικές συμπροσευχές μέ αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους. Διοργανώνει συμπόσια μέ ἐκτός Ἐκκλησίας ἀλλοθρήσκους, προκειμένου νά καλλιεργήσει τήν ἀρχή τῆς «εἰρηνικῆς συνυπάρξεως τῶν θρησκειῶν» καί τήν διαθρησκειακή ψευδοενότητα ὡς φυσικό καί ἑπόμενο ἀποτέλεσμα τῆς παγκοσμιοποίησης τῶν θρησκειῶν. Συμμετέχει, ὡς διαθρησκειακός συγκρητιστής, σέ πλείστα ὅσα παγκόσμια διαχριστιανικά καί διαθρησκειακά forum, διαμηνύοντας τήν ψευδοένωση τῶν πάντων στὀ ὄνομα πάντα τῆς ἀγαπολογίας, πού εἶναι ὅμως ψευδοαγάπη, διότι ἀπουσιάζει ἡ Ἀλήθεια, πού εἶναι ὁ Χριστός. Μέ αὐτήν τήν ἀγαπολογία, στά πλαίσια τῆς ὁποίας καταπατοῦνται τά δόγματα, ἡ πατερική παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας, οἱ θείες ἐντολές καί τό ἱερό Πηδάλιο, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας ἔχει συγκινήσει ἀκόμη καί ἡμετέρους, πού τόν ἀποκαλοῦν, «φωτισμένο Ἱεράρχη», «Γέροντα», «τό θαῦμα τῆς Ἀλβανίας» κ. ἄ.

Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2019

Πήραμε τη ζωή μας λάθος…


 

 

του Νεκτάριου Δαπέργολα

Διδάκτορος Ιστορίας

 

      Δεν είναι εύκολο φυσικά να επιχειρήσει κάποιος να μιλήσει με νηφαλιότητα λίγες μόλις μέρες μετά το άγος που επιτελέσθηκε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν είναι εύκολο να αδειάσει το μυαλό του από εκείνο το πανσθενές (και απολύτως δικαιολογημένο) κράμα οδύνης και οργής για την προδοσία της Μακεδονίας, που ολοκληρώθηκε με τόσο προκλητικά συνοπτικές διαδικασίες και μέσα σε ένα κατάμαυρο τοπίο τόσο πρωτοφανούς κατάντιας της πολιτικής ζωής του τόπου. Πρέπει όμως να το πράξουμε, γιατί οφείλουμε να δούμε και την επόμενη μέρα. Πρέπει να το πράξουμε, γιατί όσο θα μένουμε εγκλωβισμένοι στον πόνο, την κατάθλιψη, την αγανάκτηση, την τυφλή οργή, πολύ δε χειρότερα ακόμη και σε αισθήματα μίσους απέναντι σε πρόσωπα που εγκαλούνται ως δωσίλογοι και ξεπουλητάδες της πατρίδας, είναι αδύνατο να προχωρήσουμε.

π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος, Ἐκκλησιαστικὸ ἦθος καὶ … σαμοσφιὰτοι! Νά χαιρόμαστε τόν νέον «προκαθήμενον» …


Αποτέλεσμα εικόνας για ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Πρωτοπρεσβύτερος Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος
Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
                                                                                                               Πάτρα  2 . 2 . 2019
Ἐκκλησιαστικὸ ἦθος καὶ … σαμοσφιὰτοι!
Νά χαιρόμαστε τόν νέον  «προκαθήμενον» …
Ἐνθρονίζεται αὔριο ὁ νέος «προκαθήμενος» τῆς νέας «αὐτοκέφαλης» ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ὁ «Μητροπολίτης Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας» Ἐπιφάνιος.

Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019

ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΤΟΣΤΟΜΟΥ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ;


Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

 

 


1. Ἑορτάζουν τούς Ἁγίους ὑποκριτικά

 

Πολλές φορές ἔχομε ἐπισημάνει ὅτι ἡ κακή τριάς τῶν πατριαρχῶν Μελετίου Μεταξάκη, Ἀθηναγόρα τοῦ Α´ καί Βαρθολομαίου, τοῦ νῦν ἀκλεῶς πατριαρχοῦντος, ἔχουν ἐκτρέψει τήν πορεία τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τόν ὀρθόδοξο δρόμο τῶν Ἁγίων Πατέρων στήν σκολιά καί διεστραμμένη ὁδό τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς συναπτόμενης μέ αὐτόν ἐκκοσμίκευσης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου.

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019

Δράξασθε παιδείας…

Αποτέλεσμα εικόνας για τα άγια γραμματα
 
Γράφει ο Σάββας Ηλιάδης Δάσκαλος Κιλκίς
     «Δράξασθε παιδείας»! Πολύ ωραία και εύηχη φράση. Αποκομμένη όμως από το Ψαλτήρι, με κυριολεκτική καρατόμηση του αντίστοιχου ψαλμικού χωρίου, κυκλοφορεί συρόμενη και αγόμενη εντεύθεν κακείθεν, ανεξάρτητη και ως θύμα της ελευθεριότητας, που χαρακτηρίζει την εποχή μας. Χρήσιμη για εντυπωσιακή προβολή θεμάτων  πάσης φύσεως, παντός καιρού και είδους και τόπου, αλλά, δυστυχώς, ευνουχισμένη!

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019

Οι προδότες και οι… ΠΡΟΔΟΤΕΣ

 

«Ο τε γαρ τους πολεμίους ευεργετών, προδότης» 
Μέγας Φώτιος
Αυτός που ευεργετεί τους εχθρούς, είναι προδότης.  Αυτό κανείς δεν το αμφισβητεί. Η προδοσία της Μακεδονίας:  Το απεχθέστερο έγκλημα στην εθνική μας ιστορία. Αδίστακτοι προδότες. Ποιος Εφιάλτης; Ο Εφιάλτης έδειξε το μονοπάτι στον Ξέρξη για να περικυκλώσει τον Λεωνίδα. Τι ήταν ο Εφιάλτης; Καντιποτένιος. Ουτιδανό, δειλό, φιλοχρήματο υποκείμενο. Δεν είχε κάποιον ηγετικό ρόλο, δεν καταδίκασε, δεν συμπαρέσυρε η προδοσία του ένα ολόκληρο κράτος στην καταστροφή ούτε βύθισε έναν λαό στην ντροπή και στην εξουθένωση.  Πλήρωσε με το κεφάλι του την προδοσία, η οποία μας κατέλειπε το μεγαλειώδες «μολών λαβέ». Ο Λεωνίδας, ο ηγέτης, δόξασε την πατρίδα. 

Ζητεῖται παπα-Σταῦρος Παπαγαθαγγέλου


Αποτέλεσμα εικόνας για Παπασταύρος ΠαπαγαθαγγέλουΖητεῖται παπα-Σταῦρος Παπαγαθαγγέλου
Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός
Ἡ Σῦρος,στά χρόνια τῆς Ἐπανάστασης τοῦ’21, δέν ἦταν νησί σαν και τά ἄλλα νησιά τοῦ Αἰγαίου. Στήν Σαμοθράκη, στην Ὕδρα και στά Ψαρρά οἱ Ἕλληνες ἔκαμναν τόν σταυρό τους μέτά τρία δάχτυλα ἑνωμένα καί τό βλέμμα τῆς καρδιᾶς τους ἦταν στραμμένο προς τήν Πόλη τῶν ὀνείρων τους. Ἐνῷ στην Σῦρο,ἡ Πίστη τῶν Πατέρων εἶχε προδοθεῖ καί πολλοί Συριανοί ἀπότά χρόνια τῆς ἑνετοκρατίας εἶχαν προσκυνήσει τόν πάπα.Ἡ καρδιά τους ἦταν δοσμένη στό Βατικανό.
Σάν φάνηκαν λοιπόν ἀπό μακριά τά καράβια τοῦ Ἰμπραήμ, οἱ Φραγκοσυριανοί ἦταν καλά δασκαλεμένοι γιά τό τί θα ἔπρεπε νά κάνουν. Φραγκόψυχοι τώρα, μέ τί καρδιά και μέ τί πνοή νά πολεμήσουν για την ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος ἐναντίον τοῦ Ἰμπραήμ; Μέχρι νά πεῖς κύμινο τά μπαλκόνια τους γέμισαν ἀπό σημαῖες γαλλικές! Νά τίς δεῖ ἀπό ἀπόσταση ὁ Ἰμπραήμ καί νά τούς ἀφήσει ἥσυχους. Δικοί του ἦσαν!