μήνυμα

μήνυμα

Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020

Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής της Τυρινής.

ΗΧΟΣ πλ β΄
 
Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή, ἡ κατὰ τῶν δαιμόνων νίκη, ἡ πάνοπλος ἐγκράτεια, ἡ τῶν Ἀγγέλων εὐπρέπεια, ἡ πρὸς Θεὸν παρρησία· δι’ αὐτῆς γὰρ Μωϋσῆς, γέγονε τῷ Κτίστῃ συνόμιλος, καὶ φωνὴν ἀοράτως, ἐν ταῖς ἀκοαῖς ὑπεδέξατο· Κύριε, δι’ αὐτῆς ἀξίωσον καὶ ἡμᾶς, προσκυνῆσαί σου τὰ Πάθη καὶ τὴν ἁγίαν Ἀνάστασιν, ὡς φιλάνθρωπος.

 


ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ: https://www.youtube.com/watch?v=kwK5LSJxyS4

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου. Δεν συγχωρεις; Χριστιανος δεν εισαι!

Αποτέλεσμα εικόνας για καντιωτης αυγουστινοςΚυριακὴ τῆς Τυροφάγου (Ματθ. 6,14-21)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Δεν συγχωρεις; Χριστιανος δεν εισαι!

«Ἐὰν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος» (Ματθ. 6,14)

Εἶνε, ἀγαπητοί μου, σήμερα Κυριακὴ τῆς Τυ­ρινῆς. Αὔ­­ριο ἀρχίζει μία νέα περίοδος στὴ ζωὴ τῆς Ἐκ­κλησίας ποὺ ὀνομάζεται Μεγάλη Τεσσαρα­κοστή. Τί εἶνε ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή;
⃝ Εἶνε διάστημα 40 ἡμερῶν. Ὅσοι πιστεύουν, αἰ­σθά­νον­ται χαρὰ ποὺ ἔφτασε ὁ καιρὸς αὐ­τός. Εἶνε μία ἐξαιρετικὴ περίοδος τοῦ ἔτους.
⃝ Πιὸ ἁπλᾶ, Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ εἶνε μιὰ προ­θεσμία. Ὅσοι εἶνε ἔμποροι καὶ συν­αλλάσσον­ται, καταλαβαίνουν. Εἶνε προθεσμία, ἴσως ἡ τελευταία ποὺ μᾶς δίνει ὁ Μεγα­λοδύναμος, γιὰ νὰ ἐξοφλήσουμε τὰ χρέη μας. Τὸ δὲ μεγαλύτε­ρο χρέος εἶνε τὰ ἁμαρτήματά μας. Μεγάλη Σα­ρακοστὴ προθεσμία γιὰ ἐξόφλησι ἁμαρτιῶν.
⃝ Τί ἄλλο εἶνε ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή; Εἶ­νε ἀγώνας. Ἔφτασε ἡ ὥρα, ἀνοίγει τὸ στά­διο, γιὰ νὰ λάβουμε μέρος ὅλοι σὲ πνευμα­τικὸ ἀγῶνα. Ὄχι νὰ κλωτσᾶμε μπάλλες, ἀλλὰ νὰ πολεμήσουμε τοὺς τρεῖς μεγάλους ἐ­χθρούς μας. Κι αὐτοὶ εἶνε· ὁ διεφθαρμένος ἑ­αυτός μας, ὁ κόσμος ποὺ μᾶς περιβάλλει μὲ τὰ θέλγητρα καὶ ὅλη τὴ γοητεία του, καὶ ὁ σατανᾶς ἢ ἑ­ωσφόρος. Καλούμεθα λοιπὸν νὰ ἀγωνιστοῦμε ἐναν­τίον αὐτῶν, νὰ νι­κήσουμε, καὶ νικηταὶ νὰ φθάσουμε στὴν Κυρι­ακὴ τῶν Βαΐων, νὰ κρατή­σουμε στὰ χέρια τὰ βάϊα, νὰ προσκυνήσουμε τὸ Χριστὸ καὶ νὰ ποῦμε κ᾽ ἐμεῖς «Ὡσαννά, εὐλογη­μένος ὁ ἐρ­χόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου» (Μᾶρκ. 11,9).

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020

Δημήτρης Νατσιός, Γιορτές ή μνημόσυνο για το ’21


Αποτέλεσμα εικόνας για 1821

Γιορτές ή μνημόσυνο για το  ’21
Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκίς
«Μπάρμπα Γιάννη Μακρυγιάννη
Πάρε μαύρο γιαταγάνι
Κι έλα στη ζωή μας πίσω
Το στραβό να κάμεις ίσο»
Ν. Γκάτσος
 «Θρήνος, κλαυθμός και οδυρμός και στεναγμός και λύπη» πρέπει να συνοδεύουν την επέτειο για τα 200 χρόνια από την κήρυξη της ευλογημένης Επανάστασης του  ’21. Μνημόσυνο και όχι γιορτές και πανηγύρια. Να θρηνήσουμε, γιατί, 200 μετά, ακυρώθηκε η Επανάσταση του  ’21.  Περισσότεροι Μωαμεθανοί ζουν στην Ελλάδα σήμερα, απ’ ότι υπήρχαν το 1821.  Και συνεχίζουν να έρχονται, ρέουν τα ασκέρια του Ισλάμ… αλλά τώρα δεν ζουν οι Κανάρηδες και οι Κολοκοτρωναίοι.  Όχι. "Στον τόπο που κρεμούσαν οι καπεταναίοι τ’ άρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια". Θα γιορτάσει «το ζυμάρι των Τούρκων, που θα έλεγε ο Μακρυγιάννης.  Οι προσκυνημένοι και όλο το κακοφορμισμένο απόστημα - διανοούμενοι, καλλιτέχνες, πανεπιστημιακοί, μοδίστρες και κομμώτριες- που τους δορυφορεί.
Κάθε επανάσταση δημοσιεύει μια προκήρυξη, στην οποία καταγράφονται οι σκοποί και οι επιδιώξεις της. Η επαναστατική προκή- ρυξη του ΄21 τιτλοφορούνταν «ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ». Την υπέγραψε ο αρχηγός Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο οποίος πέθανε τον Ιανουάριο του 1828, λόγω των κακουχιών που υπέστη στην φυλακή των Αυστριακών, ψελλίζοντας το «Πάτερ ημών».  Σήμερα, 200 χρόνια μετά, η Πίστη και η Πατρίδα, είναι υπό διωγμόν, ποινικοποιήθηκαν και το σύμβολο των εορτών παραπέμπει ευθέως στις καρναβαλιστικές πομπές.  Μια σερπαντίνα, σκωληκοειδής, και ο αριθμός «ένα».

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τις αιρέσεις και τα σχίσματα


Αποτέλεσμα εικόνας για Θεόδωρος Ζήσης ΑΚΤΙΝΕΣ

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
Γιά νά μή ξεχνᾶμε
Εἰσαγωγή ἐκσυγχρονιστική
Πρίν ἀπό μερικές ἡμέρες ἐκυκλοφορήθη στό Διαδίκτυο μικρό ἄρθρο μας μέ τίτλο «Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος γιά τίς αἱρέσεις καί τά σχίσματα», τό ὁποῖο ἀνέγνωσαν ἑκατοντάδες χιλιάδων ἀναγνωστῶν, πρᾶγμα πού δείχνει ὅτι τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, σέ ἀντίθεση μέ τήν πλειονότητα τῶν ἐπισκόπων, ἀγωνιᾶ καί ἀνησυχεῖ γιά τήν ἀντορθόδοξη, ἀντιπατερική καί ἀντισυνοδική πορεία τῶν ἡγετῶν τῆς Ἐκκλησίας. Διεφύλαξαν μέχρι τώρα τήν Ἐκκλησία οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ Μάρτυρες, οἱ Ὁμολογητές, οἱ Ὅσιοι, οἱ Πατέρες καί Διδάσκαλοι ἀπρόσβλητη καί καθαρή ἀπό τίς ἐπιβουλές ποικίλων ἐχθρῶν, ἐξωτερικῶν καί ἐσωτερικῶν, παρακινούμενων πάντοτε ἀπό τόν ἐπαναστατήσαντα κατά τοῦ Θεοῦ καί πρῶτο σχισματικό καί αἱρετικό, τόν Διάβολο.
Ἐπί δύο χιλιάδες χρόνια ἡ Ἐκκλησία «πολεμουμένη νικᾶ» καί καταισχύνει τούς ἐχθρούς, καί ἔτσι θά συμβαίνει πάντοτε, διότι κατά τήν ἀψευδῆ καί ἀσφαλέστατη μρτυρία τοῦ Θεανθρώπου ἱδρυτῆ της «καί πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς»[1], κατά δέ τόν χρυσορρήμονα Ἅγιο Πατέρα, ἄν πολεμεῖς μέ ἄνθρωπο ἤ θά νικήσεις ἤ θά νικηθεῖς, ἄν ὅμως πολεμεῖς τήν Ἐκκλησία, εἶναι ἀδύνατο νά νικήσεις, διότι κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Θεός, καί τόν Θεό εἶναι ἀδύνατο νά τόν νικήσει ὁ ἄνθρωπος[2]. Παρά ταῦτα οἱ δυνάμεις τοῦ κακοῦ, μολονότι γνωρίζουν τήν ἀδυναμία τους ἀπέναντι στόν παντοδύναμο Θεό, δέν σταματοῦν τίς προσπάθειες τους νά ἀπομακρύνουν τούς ἀνθρώπους ἀπό τήν Ἐκκλησία καί νά δυσχεράνουν τήν σωτηρία τους, ἀμετανόητες γιά τήν ἀποστασία καί τήν ἀνταρσία τους, γιά τό αἰώνιο σχίσμα τους, στό ὁποῖο δυστυχῶς ἔχουν συνεργούς καί συμμάχους πολλούς ἐκ τῶν ἐπισκόπων καί τῶν λοιπῶν κληρικῶν.

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Ο ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ;

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ
 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

 

Εν Πειραιεί τη 24η Φεβρουαρίου 2020


 

     Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος πραγματοποιήθηκε σε όλο τον κόσμο «Παγκόσμια Προσευχή για την Χριστιανική Ενότητα», την οποία συνέλαβε και οργανώνει ο αιρετικός Παπισμός, με στόχο την «ένωση των Εκκλησιών», όπως την κατανοεί το Βατικανό, δηλαδή την υποταγή όλου του χριστιανικού κόσμου στην απόλυτη κυριαρχία του διαδόχου των Φράγκων ηγεμόνων, ο οποίος σφετερίζεται εδώ και δέκα αιώνες τον αγιασμένο θεσμό του Πάπα της Ρώμης. Η κατ’ έτος αυτή ανούσια, ανιαρή και δυστυχώς ανίερη «προσευχή» πραγματοποιήθηκε και στην ορθόδοξη πατρίδα μας, με πρωτοβουλία της εδώ παπικής κοινότητας. Μάλιστα οι διοργανωτές της φρόντισαν να δοθεί πλέρια δημοσιότητα, ώστε να σχηματιστεί η εντύπωση στους αφελείς ότι η παπική «εκκλησία» «ποθεί» την χριστιανική ενότητα και αναλαμβάνει «τολμηρές» πρωτοβουλίες για την προώθησή της. Ότι δήθεν το Βατικανό έχει «αλλάξει διαθέσεις» και προωθεί όντως την χριστιανική ενότητα, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και τις αρχές της Εκκλησίας. Αλλά, όσοι έχουμε επαρκή γνώση τι είναι στην ουσία ο Παπισμός, τι κρύβεται κάτω από τα διάφορα προσωπεία που φοράει κάθε φορά, για να προωθεί τις θέσεις του και τα κατακτητικά του συμφέροντα, ξέρουμε ότι και οι «προσευχές» αυτές αποτελούν μια ακόμη κρυφή τακτική του, για να παρασύρει την Εκκλησία μας σε μια ανίερη ενότητα με την αιρετική «εκκλησία» του. Άλλωστε η χιλιόχρονη ιστορία του μας διδάσκει πως, αφότου ο Παπισμός απόσχισε την Δυτική Εκκλησία από τον ενιαίο και αδιαίρετο κορμό της Εκκλησίας, πασχίζει να την υποτάξει, με κάθε τρόπο, στην δυναστεία του σφετεριστή του πατριαρχικού θρόνου της Δύσεως.

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

Τσικνοπέμπτη στα Εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Από πότε η Ορθόδοξη παράδοση μιλά για τσικνοπέμπτη;    Από πότε η τσικνοπέμπτη καθορίστηκε ως δράση στα σχολεία; Τί διδάσκουμε στα παιδιά μας;

 
tsikno1

Πιστοί στην παράδοση οι μαθητές, οι μαθήτριες, το εκπαιδευτικό και το διοικητικό προσωπικό των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, εόρτασαν την Τσικνοπέμπτη ως μέλη της μεγάλης μας οικογένειας.
Μικροί και μεγάλοι από τον Παιδικό Σταθμό και το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο της τοπικής μας Εκκλησίας, τήρησαν τα ήθη και τα έθιμα της Πατρίδος μας, στους φιλόξενους χώρους των σχολικών μονάδων.
Η ζωντανή μουσική και τα παραδοσιακά τραγούδια, παρέσυραν όλους σε έναν μεγάλο κύκλο που αγκάλιαζε τους πάντες δίνοντας, εκτός από χαρά και διασκέδαση, το μήνυμα της ενότητας και της ομοψυχίας.

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020

Τι κακά κάνουν οι Χριστιανοί στις απόκριες (Αγ. Νικόδημος ο Αγιορείτης)


  Σχετική εικόνα
  
  Ποιός μπορεί να διηγηθή τις αταξίες, που κάνουν οι Χριστιανοί κατά την περίοδο των Αποκρέων, και μάλιστα στα νησιά; Στ’ αλήθεια, θα μπορούσε να πη κανείς, ότι τότε οι Χριστιανοί δαιμονίζονται όλοι, διότι χορεύουν, παίζουν, τραγουδούν ασυνείδητα, μέχρι και αυτοί οι πλέον γέροντες. Και, όποιος δεν χορέψει ή δεν τραγουδήσει, θεωρείται τρελλός, διότι οι άνδρες φορούν γυναικεία φορέματα και οι γυναίκες ανδρικά· διότι ντύνεται ο καθένας με διαφορετικά ρούχα και μάσκες, τις κοινώς αποκαλούμενες μουτσούνες· τότε δεν έχει διαφορά η ημέρα από την νύκτα· διότι όπως η ημέρα και όλη η νύκτα ξοδεύεται σε χο­ρούς και μασκαριλίκια· τότε δεν διαφέρουν οι λαϊκοί από τους κληρι­κούς και τους ιερωμένους· διότι όλοι εξ ίσου ατακτούν·

ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΟΝΤΟΣΚΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Κατά τα άλλα καυχώμεθα ότι τηρούμε αυστηρά την παράδοση!! Οι Ορθόδοξοι της πόλης γιορτάζουν αγιοπατερικά την Κυριακή της αποκρέω..
Για κλάματα.


ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ: http://fanarion.blogspot.com/2020/02/blog-post_88.html

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΟΝΤΟΣΚΑΛΙΟΥ 
I. NΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΨΩΜΑΘΕΙΩΝ 
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ 
Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι τήν Κυριακήν τῆς Ἀπόκρεω, 23ην Φεβρουαρίου, ἐν τῷ καθ' ἡμᾶς Ἱερῷ Ναῷ θά τελεσθῇ Θεία Λειτουργία,ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Ἐπόπτου τῆς Περιφερείας ἡμῶν. 
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, περί ὥραν 13:00, θά πραγματοποιηθῇ ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου ἡ Ἀποκριάτικη ἐκδήλωσις τοῦ Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Ὑψωμαθείων καί τῆς Ἐκκλησιαστικής Ἐπιτροπής τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου, κατά τήν ὁποίαν θά παρατεθῇ γεῦμα μετά μουσικοῦ προγράμματος, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Erol Esken, καί θά διεξαχθῇ ἡ λαχειοφόρος ἀγορά τοῦ ὡς ἄνω Συνδέσμου μέ πλούσια δῶρα. 

Νύχτα Τσικνοπέμπτης...! Μια πολύ διδακτική ιστορία.


 
Νύχτα Τσικνοπέμπτης....!
«Πώς αγριεύουν έτσι οι άνθρωποι; Πώς μεμιάς αφήνονται έρμαια στις ροπές καί στίς τάσεις τής φθαρτής ανθρώπινης τους φύσης; Πώς κατάντησε απόψε αυτή η ήσυχη επαρχιακή πόλη; Θαρρείς καί δέν τήν κατοικούν άνθρωποι αλλά ανθρωπόμορφα τέρατα... πού άλλος μέ κεφάλι γαιδάρου, άλλος λιονταριού, άλλος πιθήκου τρέχουν νά προλάβουν νά γλεντήσουν, νά μεθύσουν, νά άμαρτήσουν όσο γί­νεται περισσότερο. Γιατί απόψε είναι Τσικνοπέμπτη καί γέμισε ή πόλη μασκαράδες. Απόψε κάθε λογικός άνθρωπος δέν ξεμυτίζει από τό σπίτι του».

Η σατανική πομπή του καρναβαλιού.ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
Γράφει ο π. Φώτιος Βεζύνιας
 
   Ήδη από τη Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου διανύουμε τη περίοδο του Τριωδίου. Οι τρεις πρώτες εβδομάδες είναι περίοδος περισυλλογής και προετοιμασίας για τους αγώνες της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Ενώ λοιπόν η μητέρα Eκκλησία, μας προετοιμάζει όλους με Αγιοπνευματική Σοφία για το στάδιο των αρετών, στην άλλη όχθη ο μισόκαλος δαίμονας στήνει καλά τα δόκανά του και τις παγίδες του.

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020

Κυριακή του ασώτου - Πάτερ Αγαθέ.

Μέλος του Πέτρου Πελοποννησίου,
Ήχος πλ. β΄
«Πάτερ αγαθέ, εμακρύνθην από σού μή εγκαταλίπης με, μηδέ αχρείον δείξης τής βασιλείας σου, ο εχθρός ο παμπόνηρος εγύμνωσέ με, καί ήρέ μου τόν πλούτον, τής ψυχής τά χαρίσματα ασώτως διεσκόρπισα, αναστάς ούν, επιστρέψας πρός σέ εκβοώ. Ποίησόν με ως ένα τών μισθίων σου, ο δι' εμέ εν Σταυρώ τάς αχράντους σου χείρας απλώσας, ίνα τού δεινού θηρός αφαρπάσης με, καί τήν πρώτην καταστολήν επενδύσης με, ως μόνος πολυέλεος.»

 

 
 

Κυριακή του Ασώτου.

Ἦχος α'
Εἰς ἀναμάρτητον χώραν, καὶ ζωηράν, ἐπιστεύθην, γεωσπορήσας τὴν ἁμαρτίαν, τῇ δρεπάνῃ ἐθέρισα, τοὺς στάχυας τῆς ἀμελείας, καὶ δραγμάτων ἐστοίβασα, πράξεών μου τὰς θημωνίας, ἃς καὶ κατέστρωσα οὐχ ἅλωνι τῆς μετανοίας. Ἀλλ' αἰτῶ σε, τὸν προαιώνιον γεωργὸν ἡμῶν Θεόν, τῷ ἀνέμῳ τῆς σῆς φιλευσπλαγχνίας ἀπολίκμισον τὸ ἄχυρον τῶν ἔργων μου καὶ σιτάρχησον τῇ ψυχῇ μου τὴν ἄφεσιν, εἰς τὴν οὐράνιόν σου συγκλείων με ἀποθήκην καὶ σῶσόν με.
Ἦχος α'
Ἐπιγνῶμεν ἀδελφοὶ τοῦ μυστηρίου τὴν δύναμιν· τὸν γὰρ ἐκ τῆς ἁμαρτίας, πρὸς τὴν πατρικὴν ἑστίαν, ἀναδραμόντα, Ἄσωτον Υἱὸν ὁ πανάγαθος Πατήρ, προϋπαντήσας ἀσπάζεται, καὶ πάλιν τῆς οἰκείας δόξης, χαρίζεται τὰ γνωρίσματα, καὶ μυστικὴν τοῖς ἄνω ἐπιτελεῖ ευφροσύνην, θύων τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ἵνα ἡμεῖς ἀξίως πολιτευσώμεθα, τῷ τε θύσαντι φιλανθρώπῳ Πατρί, καὶ τῷ ἐνδόξῳ θύματι, τῷ Σωτῆρι τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

 

 

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020

π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Ας ακούσουν τον λόγο αυτόν του π. Αυγουστίνου, ιδιαίτερα όσοι στα χέρια τους κρατούν την πορεία της Εκκλησίας.
π. Φώτιος Βεζύνιας
 

 

ΙΔΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ Ο ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Όχι. Δεν τον δεχόμαστε ούτε ως απλό προσκυνητή. Γιατί απλούστατα δεν εμπιστευόμαστε τον παπισμό. Επειδή ακριβώς, ο παπισμός είναι ότι πιο δαιμονικό!!! επινόησε ο άνθρωπος επί της γής.
 
Υποδοχή ροκ σταρ στον Πάπα Φραγκίσκο στη Βραζιλία
 
 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

 

Εν Πειραιεί τη 13η Φεβρουαρίου 2020

 

    Μια από τις προσφιλείς διπλωματικές τακτικές του Παπισμού είναι τα συχνά ταξίδια των εκάστοτε «Παπών» σε διάφορα μέρη του κόσμου, με σκοπό να προωθηθούν οι ιμπεριαλιστικοί στόχοι του και να προβληθεί  διεθνώς και με κάθε τρόπο η διπλή παγκόσμια εξουσία του «Πάπα», πολιτική και εκκλησιαστική, ως αρχηγού κράτους και ως αρχηγού της πιο μεγάλης σε αριθμό πιστών «Εκκλησίας», (περίπου 1.000.000.000 πιστοί), σε σύγκριση με όλες τις άλλες θρησκείες του πλανήτη.  Μάλιστα δεν αρκούνται να επισκέπτονται χώρες με πολυπληθείς οπαδούς, όπως λόγου χάρη στις χώρες της Νοτίου Αμερικής, (Αργεντινή, Βραζιλία κ.α.), αλλά και χώρες με ελάχιστο, ή ανύπαρκτο, παπικό πληθυσμό, (π.χ. αραβικές χώρες). Ιδιαιτέρως αρέσκονται να επισκέπτονται Ορθόδοξες χώρες, παρά τον ελάχιστο αριθμό οπαδών των και παρά τις σφοδρές αντιδράσεις των πιστών. Φροντίζουν να καλύπτονται πάντοτε υπό την διπλωματική «ομπρέλα» του «αρχηγού κράτους», και να «προσκαλούνται» από τις πολιτικές αρχές των κρατών, οι οποίες προσδοκούν πολιτικά και διπλωματικά οφέλη από την επίσκεψή των. Αυτό για παράδειγμα συνέβη πριν από 19 χρόνια, το 2001, όταν η τότε πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας μας προσκάλεσε τον τότε «Πάπα» Ιωάννη – Παύλο τον Β΄ στην Αθήνα.

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΙΣΜΑΤΑ - Γιὰ νὰ μὴ ξεχνᾶμε

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος αντωνιος
 

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.


Ο ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΙΣΜΑΤΑ

 

Γιὰ νὰ μὴ ξεχνᾶμε


1. Μίξη τῶν ἀμίκτων

Μὲ πολλὴ σοφία ἡ Ἐκκλησία, διὰ τῶν φωτισμένων Ἁγίων Πατέρων, ὅρισε νὰ ἐπαναλαμβάνουμε κάθε ἔτος τὶς ἑορτὲς τῶν Ἁγίων, ὥστε, ἀσχολούμενοι μὲ τὸν βίο καὶ τὴν διδασκαλία τους καὶ ἐγκωμιάζοντες τὴν θεοσέβεια καὶ τὴν ἀρετή τους, νὰ δυναμώνουμε καὶ ἐμεῖς στὰ Ὀρθόδοξα δόγματα καὶ νὰ μιμούμαστε τὴν ἁγία βιοτή τους.

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020

Καλό και ευλογημένο Τριώδιο

Ἦχος α’.
Μὴ προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς, ἀδελφοί· ὁ γὰρ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται· ταπεινωθῶμεν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, τελωνικῶς διὰ νηστείας κράζοντες· Ἱλάσθητι ἡμῖν ὁ Θεός, τοῖς ἁμαρτωλοῖς.

Ἦχος γ’
 
Τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου τὸ διάφορον, ἐπιγνοῦσα, ψυχὴ μου· τοῦ μέν, μίσησον τὴν ὑπερήφανον φωνήν, τοῦ δέ, ζήλωσον τὴν εὐκατάνυκτον εὐχήν, καὶ βόησον, ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ, καὶ ἐλέησόν με.

 


ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ: https://www.youtube.com/watch?v=Sdbw4SbIB2k

 

Παραβολή του Τελώνου και Φαρισαίου

Κυθήρων Σεραφείμ: “ Ἡ μελετωμένη ἐπίσκεψις τοῦ ἄρχοντος τοῦ Βατικανοῦ εἰς τά βήματα -τά μέρη ὅπου περιώδευσε ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος φοβούμεθα, ὅτι δέν θά ἐπιφέρῃ ἀγαθά ἀποτελέσματα”


 
Αποτέλεσμα εικόνας για Κυθήρων Σεραφείμ
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ
(ὑπ’ ἀριθ. 186/2020)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον και τόν Χριστώνυμον Λαόν τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
«Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι τρίβους, Θεοτόκε,
αἰσχραῖς γὰρ κατεῤῥύπωσα, τὴν ψυχὴν ἁμαρτίαις,
ὡς ῥᾳθύμως τὸν βίον μου, ὅλον ἐκδαπανήσας. Ταῖς
σαῖς πρεσβείαις ῥῦσαί με, πάσης ἀκαθαρσίας».
                           (Κατανυκτικός ὕμνος Ἱεροῦ Τριῳδίου)

Ἁγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.
Τό Ἱερό Τριῴδιο ἔχει, ὡς γνωστόν, διάρκεια 70 ἡμερῶν. Ἀρχίζει ἀπό τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου καί τερματίζει τό Μέγα Σάββατο. Ἐμπεριέχει τήν προκαθάρσιμη περίοδο τῶν τριῶν πρώτων ἑβδομάδων, μέχρι καί τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς. Τήν κατανυκτική περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ ὁποία ἔχει τήν ἀρχή της ἀπό τήν Καθαρά Δευτέρα καί ἐκτείνεται μέχρι καί τήν Παρασκευή πρό τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου. Καί τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα, «τά Ἅγια τῶν Ἁγίων» τοῦ Ἱεροῦ Τριῳδίου, ἀπό τήν Μεγάλη Δευτέρα μέχρι καί τό Μέγα Σάββατο.

Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι Καθολική[1]


Αποτέλεσμα εικόνας για ορθοδοξια και η θυσία του Θεού

                                  
 Πρωτοπρεσβύτερος Matei Vulcanescu       
      

Ὁ σκοπός τῆς ἐπίγειας ζωῆς εἶναι ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς. Αὐτό μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ μόνο στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Ὑπάρχει σωτηρία ἐκτός τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας; Εἶναι οἱ μάρτυρες τῶν ἑτερόδοξων ἀληθινοί μάρτυρες γιά τόν Χριστό;

Αὐτό εἶναι ἕνα ἐρώτημα, πού ἀπασχολεῖ ὅλους ὅσους ἐπιθυμοῦν τήν σωτηρία τῶν ἀδελφῶν τους στήν ἀνθρωπότητα. Καί εἶναι ἀπόδειξη ἀλτρουϊσμοῦ καί ἀγάπης νά ἐπιθυμεῖ κάποιος νά σωθοῦν ὅλοι, ὁμοιάζοντας ἔτσι μέ τόν Θεό, ὁ ὁποῖος «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν»[2].

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020

Συμπτώματα Αντιπατερικής Εκκλησιολογίας

Συμπτώματα Αντιπατερικής Εκκλησιολογίας
Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ"
 
ΛΙΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
Συμπτώματα  Αντιπατερικής  Εκκλησιολογίας
 
«μὴ μέταιρε ὅρια αἰώνια, ἃ ἔθεντο οἱ πατέρες σου» (Παρ.Σολ.22,28)
 
 Εισαγωγή
 Στην ιατρική επιστήμη αντιμετωπίζονται πολλές ασθένειες οι οποίες έχουν την αιτία τους σε μία προγενέστερη ασθένεια, ηπιότερης μορφής με σχεδόν ανεπαίσθητα στον νοσούντα  -δια τούτο και λανθάνοντα- συμπτώματα. Αυτά τα συμπτώματα εάν δεν διαγνωσθούν εγκαίρως εξελίσσονται και προκαλούν μεγαλύτερη από αυτήν νόσο, η οποία είναι και σοβαρότερη.  Ένα σταθερό αξίωμα στην ιατρική είναι: «Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν»

Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος εξηγεί ποιος έχει στην Εκκλησία «Πρωτείο»

   
ag.grigorios 1
Ο Γρηγόριος, καθώς ήτανε ασθενική κράση αλλά και από την πολλή άσκηση, έπαθε από τα γεγονότα υπερκόπωση.

Έπρεπε να συνέλθει. Αποτραβήχτηκε λίγο.

Ο Αβλάβιος και η Θεοδοσία, ο πλούσιος Στρατήγιος με τον Παλλάδιο κάνανε ότι μπορούσαν για να βρει έξω από την Πόλη ανάπαψη και ηρεμία.

Ζήτημα όμως αν έμεινε εκεί τρεις - τέσσερις ημέρες.

Δεν ήτανε μόνο οι ορθόδοξοι της Πόλης, της Αναστασίας, που τον χρειάζονταν.

Πλησίαζε και η γιορτή του Μεγάλου ’Αθανασίου, 2 Μαΐου. Είχε κοιμηθεί πριν έξι περίπου χρόνια, το 373.

Τώρα στη μνήμη του, ο Γρηγόριος αισθανότανε την ανάγκη να μιλήσει.

Νέες κακόδοξες διακηρύξεις από ανώτατο εκκλησιαστικό ηγέτη


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 3η Φεβρουαρίου 2020
Όπως έχουμε και άλλοτε τονίσει η παναίρεση του Οικουμενισμού προχωρεί ακάθεκτη, χωρίς να φαίνεται προς το παρόν καμία ελπίδα καταστολής της και συνοδικής καταδίκης της. Η αίρεση αυτή των αιρέσεων, η παναίρεση, όπως την αποκάλεσε ο θεοφώτιστος άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ο τελευταίος πρόδρομος του μιαρού Αντιχρίστου, όπως την αποκάλεσε ο οσιακής βιοτής αείμνηστος π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, έρχεται να εκμηδενίσει την μόνη σώζουσα αλήθεια της Εκκλησίας του Χριστού και απειλεί να την εξαφανίσει  μέσα στην δαιμονική χοάνη του θρησκευτικού συγκρητισμού των αιρέσεων και των θρησκειών του κόσμου. 

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020

Η εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου.

 
 

 
 

Και όμως, οι μάσκες πέφτουν…


Το τραπέζι στρώθηκε, οι μασέλες ακούγονται...

Γράφει ο Γεωργίου Μιχαήλ

Η είδηση για την εφαρμογή πλωτών φραγμάτων ως μέσων αντιμετώπισης των λαθρομεταναστευτικών ροών, χαρακτηρίστηκε ως ένα θετικό, πλην όμως αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, μέτρο της ελληνικής κυβέρνησης. Η πρώτη αντίδραση ήταν από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αφού άνοιξε διάπλατα τα σύνορα της χώρας και μετέτρεψε την Ελλάδα σε «χοάνη» εισόδου στην Ευρώπη και προσέλκυσης λαθρομεταναστών από ολόκληρο τον πλανήτη, υπερασπίστηκε την ευρωπαϊκή πολιτική ανθρωπισμού και το πολιτικό του έργο (και την «ιδεολογία» του) μετατροπής της Ελλάδας σε μια ανθρώπινη χαβούζα και σε μια ανοιχτή φυλακή αγνώστου ποιότητας και αριθμού «νεοελλήνων»…