μήνυμα

μήνυμα

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

Ὀρθόδοξοι θεραπευτές μαζί μέ κομπογιανίτες στό ἴδιο τραπέζι, καί μάλιστα συμφωνοῦντες σέ ὅλα!

 


Γράφει ο Φώτης Μιχαήλ γιατρός

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος σέ ὁμιλία του τῆς 31.3.2024, ἀναφερόμενος στόν ἑορτασμό τοῦ πάσχα τῶν παπικῶν, εὐχήθηκε νά καθιερωθεῖ κοινός ἑορτασμός Ὁρθοδόξων καί παπικῶν, λέγοντας μάλιστα ὅτι ‘’ἀποτελεῖ σκάνδαλον ὁ χωριστός ἑορτασμός τοῦ μοναδικοῦ γεγονότος τῆς Μιᾶς Ἀναστάσεως τοῦ Ἑνός Κυρίου’’.

Ἐπίσης, στίς 16.5.2024 ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, μέ ἀφορμή κατά τό προσεχές ἔτος τόν ἑορτασμό τῶν 1700 χρόνων ἀπό τήν πρώτη Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Νικαίας, δήλωσε τά ἑξῆς: «Ἡ ἁγιότητά του ὁ πάπας Φραγκίσκος ἐπιθυμεῖ νά γιορτάσουμε αὐτήν τήν σημαντική ἐπέτειο μαζί».

Στό ἴδιο δημοσίευμα ἀναφέρεται ἐπίσης, ὅτι πράγματι ὁ πάπας θά συμμετάσχει αὐτοπροσώπως στόν ἑορτασμό αὐτῆς τῆς ἐπετείου στήν Κωνσταντινούπολη.

Τοὐτέστιν, γιά πολλοστή φορά κατά τά τελευταῖα χρόνια, Ὀρθόδοξοι καί αἱρετικοί θά βρεθοῦν ἐπί τό αὐτό συνευωχούμενοι καί συμπροσευχόμενοι!

Γράφει ὁ μακαριστός πατήρ Ἰωάννης Ρωμανίδης: «Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἐπιστήμη καί μάλιστα ἰατρική ἐπιστήμη σύμφωνα μέ τά σημερινά κριτήρια.

Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι μία θεραπευτική ἀγωγή πού θεραπεύει τήν ἀνθρώπινη προσωπικότητα. (Ἀρκεῖ ὁ ἀσθενής) ...νά προσέλθει ἐκουσίως στήν Ἐκκλησία, στούς κατάλληλους ἀνθρώπους, πού ἔχουν τήν φώτιση καί τήν ἐμπειρία καί κατέχουν τήν θεραπευτική μέθοδο τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, καί σ’ ἐκείνους νά κάνει ὑπακοή γιά να βρεῖ θεραπεία».

 

Μέ ἄλλα λόγια, θεραπεία καί σωτηρία τῆς ψυχῆς ἐκτός Ὀρθοδοξίας δέν κατορθοῦται.

Ἐν τούτοις, γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ὁ οἰκουμενικός πατριάρχης Βαρθολομαῖος διδάσκει ἀντικανονικῶς, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη θεραπευτική ἀγωγή δέν διαφέρει σέ τίποτε ἀπό τούς κομπογιανίτες αἱρετικούς! Τί ἄλλο μπορεῖ νά σημαίνει ἡ πρότασή του γιά ἑορτασμό τοῦ Πάσχα μαζί τους; Πῶς ἀλλιῶς ἑρμηνεύεται ἡ χαρά του γιά τήν ἐπίσημη παρουσία τοῦ πάπα στήν Κωνσταντινούπολη γιά τά 1700 χρόνια ἀπό τήν πρώτη Οἰκουμενική Σύνοδο;

Ἡ Ὀρθοδοξία, ὡς θεραπευτική ἀγωγή, εἶναι μία καί μοναδική. Θεραπευτική ἀγωγή στίς αἱρέσεις δέν ὑπάρχει. Οἱ αἱρέσεις ἀφ’ ἐαυτῶν νοσοῦν. Αἱρετικός, πού ὑπόσχεται θεραπεία, δέν εἶναι ἐπιστήμων θεραπευτής ἰατρός· εἶναι κομπογιανίτης. Ψεύδεται καί ἀπατᾶ. Ὁ αἱρετικός νοσεῖ· καί νοσεῖ βαρύτατα, διότι ὁ νοῦς του ἔχει σκοτισθεῖ καί δέν παραδέχεται οὔτε τήν πάθησή του οὔτε καί τήν ἀνάγκη νά μετανοήσει καί νά προστρέξει ἐλεύθερα στήν σωτηριώδη Ὀρθόδοξη θεραπευτική ἀγωγή.

Ὁ ἅγιος Παΐσιος τόν συρφετό τῶν αἰρέσεων, πού συμμετέχουν στό λεγόμενο παγκόσμιο συμβούλιο ἐκκλησιῶν, τόν ὀνόμαζε ‘’κουρελοῦ τοῦ διαβόλου’’. Τόνιζε μάλιστα, ὅτι κανένας χρυσοχόος δέν ἀνακατεύει τό χρυσάφι μέ τά μπακίρια, ἐννοῶντας τό ἀνακάτεμα τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τίς αἱρέσεις.  Δυστυχῶς, ὅμως, κάποιοι ‘’χρυσοχόοι’’, ἐκκλησιαστικοί ἀξιωματοῦχοι, δέν τό ἔχουν σέ τίποτε νά ἀνακατεύουν κάθε τόσο τό χρυσάφι τῆς Ὀρθοδοξίας στήν ἴδια σκάφη μέ τά μπακίρια τῶν αἱρετικῶν.

 Ἡ ἀπροϋπόθετη ἀποδοχή τῶν αἱρετικῶν ψευτογιατρῶν ὡς ἰσότιμων καί ἰσόκυρων ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχη Βαρθολομαίου ἰσοδυναμεῖ μέ περιφρόνηση καί ἀπόρριψη τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως. Συνιστᾶ δογματική καί ἐκκλησιολογική ἐκτροπή, ἐξ  αἰτίας τῆς ὁποίας κινδυνεύουν νά χάσουν τήν ψυχή τους ὅλοι ἐκεῖνοι, πού σιωπηλά ἤ καί ἐνεργῶς συνεχίζουν ἀφελῶς νά τόν ἐμπιστεύονται.

Ἐάν τά Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα μας γίνουν ἕνα μέ τόν πάπα καί τούς ἄλλους αἱρετικούς, ὅ μή γένοιτο, τότε πλέον θά ἔχουν πάψει νά εἶναι ὄντως Ὀρθόδοξα. Θά ἔχουν καταντήσει μέρος τῆς ‘’κουρελοῦς τοῦ διαβόλου’’, στήν ὁποία ‘’κουρελοῦ’’ ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί οὐδεμία ὑπακοή καί οὐδένα σεβασμὀ ὀφείλουμε.

ΠΗΓΕΣ:

 

. ΑΠΕ-ΜΠΕ, capital.gr 16-Μαϊ-2024  

 

. Πατερική Θεολογία
 Μέρος Πρώτον: Στοιχεία Ορθοδόξου ανθρωπολογίας και Θεολογίας Πρωτοπρ. Ιωάννου Σ. Ρωμανίδου (+)

 

. https://www.typosthes.gr/koinonia/346652_bartholomaios-skandalo-o-horistos-eortasmos-pasha-orthodoxon-katholikon