μήνυμα

μήνυμα

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

ΟΤΑΝ ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ...

.....ΚΑΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΙΩΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ..

Περί συμμετοχής της Εκκλησίας στο Π.Σ.ΕΗ θέση του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς για την συμμετοχή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο "Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών"

«Ήτο άραγε απαραίτητον η Ορθόδοξος Εκκλησία, αυτό το πανάχραντον  Θεανθρώπινον σώμα και οργανισμός του Θεανθρώπου Χριστού, να ταπεινωθή τόσον τερατωδώς, ώστε οι αντιπρόσωποι της, Θεολόγοι, ακόμη και Ιεράρχες, να επιζητούν την οργανωτικήν μετοχήν και συμπερίληψιν εις το «Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών»; Αλίμονον, ανήκουστος προδοσία».

(π. Ιουστίνος Πόποβιτς, Η Ορθόδοξος Εκκλησία και ο Οικουμενισμός, Θες/νίκη 1974, σ. 224).

Πιστή αντιγραφή από
impantokratoros.gr
Συμφωνών, χαίρων και συγχαίρων
π. Φώτιος Βεζύνιας