μήνυμα

μήνυμα

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΕΠΙ-ΒΛΕΠΩΝ

Ο γκάουλάϊτερ υφυπουργός παρά τη καγκελλαρία για την Ελλάδα ταμίας της Μέρκελ, Χανς Γιοαχιμ Φούχτελ με εδρα τη Θεσσαλονίκη !!!!

Κύριοι Βουλευτές, Κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, Κύριε Υπουργέ των
Οικονομικών και Αντιπρόεδρε της κυβέρνησης,
Ο Ελληνικός λαός απαιτεί να μάθει:
1.    Υπό ποίον καθεστώς θα λειτουργεί η «Ειδική Οικονομική Ζώνη» της Θράκης
που προωθεί ο γκάουλάϊτερ υφυπουργός παρά τη καγκελλαρία για την Ελλάδα
ταμίας της Μέρκελ, Χανς Γιοαχιμ Φούχτελ;;
2.   Πως ανέχεστε ένας γερμανός υπουργός να έχει την έδρα του στην Ελλάδα;;
3.    Για ποίον λόγο επέλεξε η Μέρκελ τη Θεσσαλονίκη ως έδρα του παρείσακτου
και ανεπιθύμητου αυτού  γερμανού υπουργού της,  Χανς Γιοαχιμ Φούχτελ;;
4.    Μήπως η επιλογή αυτή έχει σχέση με τα δόλια σχέδια ορισμένων δυνάμεων,
μάλλον και της Γερμανίας, να αποσπάσουν την Ελληνική Μακεδονία από την
Ελλάδα για να σχηματίσουν μαζί με τη ΦΥΡΟΜ ένα διαχειρίσιμο πλούσιο σε
φυσικό ορυκτό πλούτο προτεκτοράτο;;
5.   Μήπως το ίδιο ισχύει και για τα ως λέγεται σχέδια Κοσσοβοποίησης της
Ελληνικής Θράκης;;; Εξ ου και η ύποπτη «Ειδική Οικονομική Ζώνη»;;;

6.   Μήπως για τους τελευταίους δύο λόγους επελέγη ως έδρα του ξένου
παρείσακτου υπουργού της Μέρκελ η Θεσσαλονίκη;;
7.   Εάν ναι πώς το ανέχεστε;;; Ο Ελληνικός λαός απαιτεί να εγκαταλείψει
άμεσα ο «κύριος» αυτός τη Θεσσαλονίκη.

Ευριπίδης Μπίλλης
Τ. Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ

Υ.Γ.
Και δικά μου τα ερωτήματα
π. Φώτιος Βεζύνιας