μήνυμα

μήνυμα

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Ας τους απαντήσουμε στην Δημόσια Διαβούλευση της "εργάσιμης Κυριακής". Λήγει σε 3 ημέρες (21/12)

Επιστολή από αναγνώστη μας Κωνσταντίνο: Για το θέμα της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές δεν έχει επισημανθεί στο διαδίκτυο η δυνατότητα αλλά και ανάγκη της μαζικής αντίδρασης των πολιτών μέσω της ηλεκτρονικής διαβούλευσης του Υπουργείου ανάπτυξης. Μην ξεχνάμε την επιτυχία της μαζικής αντίδρασης του κόσμου στη διαβούλευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο επαίσχυντο νομοσχέδιο«περί ρατσισμού» κατά των λαθρομεταναστών, που τελικά, ουδέποτε κατατέθηκε.
Η διάρκεια της διαβούλευσης είναι από14/12 μέχρι 21/12, δηλαδή λήγει σε τρείς ημέρες!
Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει πρόσκληση από τα πατριωτικά ιστολόγια για μαζική συμετοχή και κατακεραύνωμα της νέας αυτής επίθεσης στην παράδοση της ορθόδοξης Ελλάδος μας. Η ιστοσελίδα της διαβούλευσης είναι: http://www.opengov.gr/ypoian/?p=3528
Αναβάσεις
 
πηγή: www.aktines.blogspot.gr

ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗ:

Χαίρετε εν Κυρίω
Αν έχετε Θεόν αυτή η ευχή είναι Ευλογία, κι αν δεν έχετε κοιτάξτε να τον βρείτε πριν βρεί την "Ευλογημένη χώρα" μας η "Οργή Του". Με ποιό δικαίωμα θέλετε να ανατρέψτε την "τάξη των πραγμάτων", που από αιώνων έχει καθορισθεί να είναι έτσι.Αν ο 'Αγιος Κωνσταντίνος εκλήθη Μέγας είναι και γιατί επέβαλε δια νόμου και την λατρείαν του Θεού κατά την Κυριακήν ημέραν, δηλαδή την "Κυριακήν Αργίαν". Και δεν είναι η "Κυριακή Αργία" για να δούμε τα σπίτια μας και τους φίλους μας... αλλά για να "μας δεί ο Θεός". Πάρτε πίσω αυτόν τον νόμο. Και αν δεν έχετε Θεόν καιρός να φύγετε από την χώρα των Αγίων και των Μαρτύρων. Δεν έχετε καμμιά δουλειά. Αρκετή ζημιά κάνατε μέχρι τώρα...
Και πάλιν σας λέγω Χαίρετε αλλά εν Κυρίω.
π. Φώτιος Βεζύνιας