μήνυμα

μήνυμα

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Αποτέλεσμα εικόνας για συναξη ορθοδοξων κληρικων μοναχων


ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

e-mail: synaxisorthkm@gmail.com

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

 

Ἡ ἱστορική καί ἀγωνιστική «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν» συνῆλθε στίς 28 Φεβρουαρίου, ἡμέρα Πέμπτη, στήν αἴθουσα τῆς «Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν» στήν Θεσσαλονίκη. Μετά ἀπό εἰσηγητικές τοποθετήσεις τῶν πρωτοπρεσβυτέρων Θεοδώρου Ζήση, Νικολάου Μανώλη καί Φωτίου Βεζύνια, σχετικά μέ τό διαμορφούμενο νέο ἐκκλησιολογικό πλαίσιο, λόγῳ τῶν ἀποφάσεων τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης καί τῆς χορηγηθείσης ψευδοαυτοκεφαλίας στούς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἔλαβαν μέρος στήν συζήτηση καί πολλοί ἐκ τῶν παρισταμένων πατέρων, ἀλλά καί ἐκ τῶν λαϊκῶν ἀδελφῶν. Ἐπί τῇ βάσει τῆς συζητήσεως καί τῶν γενομένων προτάσεων ἀποφασίσθηκαν τά ἑξῆς:

1. Νά ἐνισχυθεῖ ἡ συνεργασία καί ἡ σύμπραξη τῶν ἀγωνιζομένων ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀποτειχισμένων καί μή ἀποτειχισμένων.

2. Νά πληθυνθοῦν οἱ ἀντιοικουμενιστικές ἐκδηλώσεις καί συναντήσεις.

3. Νά συμμετέχουν στήν «Σύναξη» καί λαϊκά μέλη.

4. Νά ὀργανωθεῖ στήν Θεσσαλονίκη τόν Ἰούνιο ἐπιστημονική ἡμερίδα μέ θέμα: «Τό Οὐκρανικό Αὐτοκέφαλο καί ἡ νέα Ἐκκλησιολογία τοῦ Φανα-ρίου». Τήν διοργάνωση θά ἀναλάβουν τά τρία Ὀρθόδοξα σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης, πού ὀργάνωσαν τόν περασμένο Ἰούνιο τοῦ 2018 τήν ἡμερίδα «Ὀρθοδοξία καί Κολυμπάρι. Δύο χρόνια μετά», σέ συνεργασία μέ τήν «Σύναξη Κληρικῶν καί Μοναχῶν».

 

Θεσσαλονίκη, 19 Μαρτίου 2019

 

Γιά τήν «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν»

 

Ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς

Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου Πτολεμαΐδος

Ἀρχιμ. Γρηγόριος Χατζηνικολάου

Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίας Τριάδος, Ἄνω Γατζέας Βόλου

Ἀρχιμ. Σεβαστιανός Ἀμανατίδης

Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίας Παρασκευῆς Βασιλειάδος Καστοριᾶς

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης

Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης

Κληρικός Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Πρωτοπρ. Φώτιος Βεζύνιας

Κληρικός Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ