μήνυμα

μήνυμα

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Αλέξανδρος Καλόμοιρος

Από το βιβλίο του "Κατά ενωτικών"

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΗ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ (1964-2014)ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: "Καιρός να πούμε τα σύκα - σύκα και την σκάφη - σκάφη", με την ευκαιρία των "ιστορικών" γεγονότων στα Ιεροσόλυμα
..............
Στην προσπάθεια του κόσμου για ειρήνευσι, οι λεγόμενοι Χριστιανοί παίζουν σημαντικό ρόλο. Με το σύνθημα «Χριστιανοί ενωθήτε» ξεκινούν για το παζάρι όπου θα πουληθή η αλήθεια.
Κάποτε οι Χριστιανοί πίστευαν και ήταν έτοιμοι να πεθάνουν για την πίστι τους. Σήμερα ο ζήλος τους για την αλήθεια έχει κρυώσει. Άρχισαν να την θεωρούν σαν κάτι το δευτερεύον. Βρίσκουν τις διαφορές των «Εκκλησιών», για τις οποίες άλλοτε πρόθυμα θυσιαζόντουσαν οι μάρτυρες, εξωρίζοντο οι Πατέρες, ακρωτηριάζονταν οι πιστοί, σαν ασήμαντες και ανάξιες λόγου.


Οι περισσότεροι απ’ αυτούς είναι νοσηροί και αδιόρθωτοι αισθηματίαι, που νομίζουν ότι η θρησκεία του Χριστού είναι μία δεοντολογία που αφορά στις ανθρώπινες σχέσεις. Οι άλλοι επιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς και σκοτεινά συμφέροντα. Όλοι μαζί κτίζουν την πόλι του αντιχρίστου. Ζητούν την ένωσι αδιαφορώντας για την αλήθεια, ζητούν το εξωτερικό πλησίασμα αδιαφορώντας για την εσωτερική διάστασι, ζητούν το γράμμα αδιαφορώντας για το πνεύμα.
Πώς είναι δυνατόν να ελπίζουν ότι αυτό που απέτυχε τους πρώτους αιώνες του σχίσματος, θα επιτευχθή τώρα που οι δογματικές διαφορές και οι διαφορές της νοοτροπίας έγιναν, με το πέρασμα των αιώνων, από χάσματα ωκεανοί;

Και μόνον το γεγονός ότι μιλούν για ένωσι των Εκκλησιών δείχνει ότι η σκέψις τους είναι τελείως αντιχριστιανική. Παραδέχονται έτσι ότι η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, την οποία ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεώς μας, έχει πάψη να υπάρχη, ότι έχει διασπασθή σε πολλές Εκκλησίες που δεν είναι πια καθολικές, δεν περιέχουν δηλαδή ολόκληρη την αλήθεια και την χάρι, όπως οι τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, αλλά ένα μικρό ή μεγάλο μέρος αυτών. Κατά συνέπειαν παραδέχονται ότι η αλήθεια δεν υπάρχει πιά πάνω στη γή, και ότι ο Χριστός ήλθε επί ματαίω! Γιατί μέσα σ΄ αυτό το ανακάτεμα της αλήθειας με το ψεύδος, είναι αδύνατο να ξαναβρεθή η αλήθεια, περί της οποίας ήλθε να μαρτυρήση ο Χριστός, και επομένως είναι αδύνατον να ξαναβρεθή ο Χριστός, που είναι ο ίδιος η αλήθεια.
Αλλά γιατί είπε ο Χριστός ότι θα είναι μαζί μας μέχρι της συντελείας του αιώνος; <<Και εγώ μεθ΄ ημών ειμί πάσας τάς ημέρας έως της συντελείας του αιώνος>>. Γιατί είπε ότι το Πνεύμα το άγιο θα οδηγήση τους μαθητάς είς πάσαν την αλήθειαν, και ότι οι πύλες του Άδου δεν θα μπορέσουν να καταβάλουν την Εκκλησίαν; Εάν η Εκκλησία έχη διασπασθή__και για να χρειάζεται ένωσιν θα πή πως έχει διασπασθή__ τότε όλα αυτά που υποσχέθηκε ο Χριστός, βγήκαν ψέμματα! Αλλά άπαγε της βλασφημίας. Η Εκκλησία ζή και θα ζή έως της συντελείας του αιώνος αδιάσπαστος και άτρωτος κατά την υπόσχεσι του Κυρίου. Όσοι μιλούν για <<Ένωσι των Εκκλησιών>> απλώς ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ τον Χριστό και την Εκκλησία του.
Όταν ένας Ορθόδοξος Πατριάρχης δέχεται να μετέχη η Ορθόδοξος Εκκλησία στο Προτεσταντικό Οικουμενικό Συμβούλιο των Εκκλησιών σαν μιά απο τίς πολλές <<Εκκλησίες>>, τι άλλο κάνει παρά να ομολογή επισήμως, όπως οι Προτεστάνται, την διάσπασιν της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας; Τι άλλον κάνει παρά να ΑΡΝΗΤΑΙ τον Χριστόν;