μήνυμα

μήνυμα

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016

Δεν είναι τόσο περιεκτικό το «να αποτελεί μέλος της ίδιας του της εκκλησίας» - (Δήλωση του Τορόντο)

Αποτέλεσμα εικόνας για παγκοσμιο συμβουλιο εκκλησιωνΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟ ΤΟ ‘’ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ  ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ’’ - (ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ)
Στο τελικό κείμενο ‘Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον’’, της δημοσιευθείσας απόφασης της Συνόδου της Κρήτης, στο άρθρο 19 αναφέρονται  τα εξής :  «Έχουν δε βαθείαν την πεποίθησιν (αι ορθόδοξοι Εκκλησίαι-μέλη του Π.Σ.Ε.) ότι αι εκκλησιολογικαί προϋποθέσεις της Δηλώσεως του Τορόντο (1950), τιτλοφορουμένης ‘’Η Εκκλησία, αι Εκκλησίαι και το Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών’’ είναι κεφαλαιώδους σημασίας δια την Ορθόδοξον συμμετοχήν εις το Συμβούλιον». 
Στο τελικό αυτό κείμενο, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη Δήλωση του Τορόντο, ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), δεν πρέπει να γίνει ποτέ υπερ-εκκλησία, «ως προς το τι είναι το Π.Σ.Ε ».
Ενώ αναφέρει όμως στη Δήλωση του Τορόντο  αναφέρεται ‘’ρητά’’ ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), δεν πρέπει να γίνει ποτέ υπερ-εκκλησία,  καταληκτικά σημειώνει ότι «οι εκκλησίες αναγνωρίζουν ότι το να αποτελεί κάποιος  μέλος της εκκλησίας του Χριστού είναι πιο περιεκτικό από το να αποτελεί  μέλος της ίδιας του της εκκλησίας», (churches are acknowledging that the membership of the church of Christ is wider and more inclusive than the membership of their own church), το οποίο φανερώνει το  πραγματικό νόημα της δήλωσης. 
‘’Ρητά’’ αναφέρει η Δήλωση του Τορόντο,  ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), δεν πρέπει να γίνει ποτέ υπερ-εκκλησία, αλλά και ‘’ρητά’’ αναφέρεται στην ύπαρξη Εκκλησίας για την οποία  «οι εκκλησίες (μέλη του Π.Σ.Ε.) αναγνωρίζουν ότι το να αποτελεί κάποιος  μέλος της εκκλησίας του Χριστού, είναι πιο περιεκτικό από το να αποτελεί  μέλος της ίδιας του της εκκλησίας». 
Υπογράφοντας τη Δήλωση του Τορόντο, δεν αναγνωρίζομε ότι το να αποτελούμε   μέλη της ίδιας μας  της Εκκλησίας, δηλαδή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία είναι η  Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, δεν είναι τόσο περιεκτικό όσο το να αποτελούμε   μέλη της Εκκλησίας του Χριστού;  Δεν είναι τούτο εκκλησιολογικό ατόπημα;
Δεν αναγνωρίζομε εμμέσως πλην σαφώς με τη Δήλωση του Τορόντο, ότι καμιά εκκλησία  από τις  ‘’εκκλησίες (μέλη του Π.Σ.Ε.)’’ δεν είναι η Εκκλησίας του ΧριστούΔηλαδή με τη Δήλωση του Τορόντο γίνεται αποδοχή ύπαρξης μιας υπερ-εκκλησίας, ασχέτως αν αυτή δεν είναι το Π.Σ.Ε.;  Δηλαδή μας αρκεί ως Ορθόδοξους  η αναφορά ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), δεν πρέπει να γίνει ποτέ υπερ-εκκλησία, και δεν μας ενοχλεί η αναφορά στην παραδοχή (με τη Δήλωση του Τορόντο), ότι το να ανήκουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι τόσο περιεκτικό, όσο το να το να αποτελούμε   μέλη της Εκκλησίας του Χριστού
Αυτή εξάλλου είναι μια βασική εκκλησιολογική προϋπόθεση της Δήλωση του ΤορόντοΔεν αναγνωρίζουμε με την παραδοχή αυτή στη Δήλωση του Τορόντο ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι η Εκκλησία του Χριστού;