μήνυμα

μήνυμα

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για οικουμενισμος Αποτέλεσμα εικόνας για καντιωτησ
 
† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης
 
 
Ὁ Σατανᾶς, φθονῶν τὸ μεγαλεῖον τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία παρέμεινε παρθένος ἁγνή, ἄμικτος ἀπὸ τὰ μιάσματα πλανῶν καὶ αἱρέσεων, ἐτεχνούργησε τὸ νέον τοῦτο σύστημα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. 
Ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς ἀγάπης κρύπτεται ὁ Ἀπατεών, ὁ ὁποῖος προτρέπει τοὺς Ὀρθοδόξους ν᾿ἀνοίξουν τὰς θύρας καὶ νὰ δεχθοῦν καὶ νὰ ἐναγκαλισθοῦν ὅλους τοὺς αἱρετικούς, καὶ τοὺς ἀλλοθρήσκους ἀκόμη, καὶ νὰ γίνουν ὅλοι μία συναλοιφή.
 
 
† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης 
 
(Ἐκκλησιαστικὸς στρουθοκαμηλισμός, Ἀθῆναι 1973, σ. 42)