μήνυμα

μήνυμα

Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

Αξιοπρεπεστάτη και βαρύγδουπη κ. Μέρκελ

Διαβάστε  ένα πόρισμα του 1945 .
Ένα συγκλονιστικό πόρισμα του 1945 καταγράφει λεηλασίες στους Παξούς
Και κλεφτοκοτάδες ήταν οι δικοί σας, οι ναζί, κυρία Μέρκελ
Λήστευαν τότε, ληστεύουν και σήμερα
Παλιά τους τέχνη κόσκινο η καταλήστευση των χωρών και των λαών, απʼ όπου πέρασαν οι Γερμανοί… Επειδή κάνουν πως ξεχνούν τα… ανδραγαθήματά τους και τις… αγαθοεργίες τους, με πρώτη την καγκελάριό τους, Άνγκελα Μέρκελ, και όλους εκείνους που σήμερα έχουν πάρει το μαστίγιο, τους αφιερώνουμε το πιο κάτω πόρισμα μιας προανάκρισης που ένας θαρραλέος ανθυπομοίραρχος, διοικητής το 1945 στους Παξούς, ο Πολυζώης Μπαμπάκος, είχε κάνει.
Για να έχετε, κυρία Μέρκελ, τις αποδείξεις και από επίσημα έγγραφα ότι οι… θαρραλέοι στρατιώτες σας μέχρι και κότες και αυγά έκλεβαν! Λήστευαν τα πάντα.
Στην ανάπαυλα των εκτελέσεων, των βασανιστηρίων και των χωρών που έκαιγαν οι ορδές του Χίτλερ σας.
Υπάρχουν λοιπόν οι αποδείξεις, τα ντοκουμέντα, κυρία Μέρκελ, για το τι μας χρωστάτε. Προσφέρουμε όμως το πόρισμα του διοικητή Χωροφυλακής των Παξών και στον υπουργό Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη για να το βάλει στον άδειο φάκελο για τις γερμανικές αποζημιώσεις που αρνείται 65 χρόνια τώρα να καταβάλει η Γερμανία, μια και, όπως δήλωσε στη Βουλή, δεν υπάρχουν στοιχεία. Αποδεικνύεται, κύριε υπουργέ, ότι υπάρχουν. Θα τα βρείτε, αρκεί να τα αναζητήσετε…
Ο ανθυπομοίραρχος Μπαμπάκος λειτούργησε σωστά για την πατρίδα, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοί του… Πράγμα που δεν έκαναν όλοι εκείνοι που κυβέρνησαν, πρωθυπουργοί και υπουργοί, από τότε μέχρι και σήμερα. Προφανώς γιατί δεν είχαν και δεν έχουν τα κότσια που είχαν εκείνοι που κράτησαν το 1940 ζωντανή την Ελλάδα.
Το αποκαλυπτικό πόρισμα για τις λεηλασίες των γερμανών κατακτητών εντός Παξών γράφει:
«Πόρισμα ενεργηθείσης προανακρίσεως
Εν Γαιψ-Παξών, σήμερον την 12ην του μηνός Μαΐου του χιλιοστού εννεακοσιοστού τεσσαρακοστού πέμπτου (1945) έτους, ημέραν της εβδομάδος Σάββατον και ώραν 14ην, ο υποφαινόμενος Ανθ/ρχος Μπαμπάκος Πολυζώης, Διοικητής της Υ.Χ. Παξών, ενεργήσας ένορκον προανάκρισιν δυνάμει της υπʼ αριθμ. 42234/56 από 27-2-45 διαταγής του υπουργείου των Στρατιωτικών “περί εξακριβώσεως εγκληματιών πολέμου”, συνήγαγον τα εξής:
Την 2αν Οκτωβρίου 1943 ο γερμανός λοχαγός της Φρουράς Πάργας-Ηπείρου Ριχάρδος Φελδ, αγνώστου τόπου καταγωγής, αφίκετο εις το χωρίον Λάκκα-Παξών, ένθα και παρέμεινε επί δίωρον, επικεφαλής δε 5-6 ανδρών προέβη εις λεηλασίας, διʼ ην αιτίαν και αποκλειστικώς μετέβη εις Λάκκαν.
Ούτω κρατών το πιστόλιόν του ανά χείρας μετέβη εις το οινοπωλείον του Ευαγγέλου Ιωάννου Μάστορα, κατοίκου Λάκκας, όπερ ήτο κλειστόν, και διαρρήξας την θύραν αφήρεσε τετρακοσίας (400) οκάδας οίνου, αξίας τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδων (45.000) δραχμών.
Κατά τον αυτόν χρόνον και τρόπον αφήρεσεν εκ της λέμβου του Ανδρέου Χαρ. Διαμαντή τριακοσίας οκάδας ελαίου, αξίας δραχμών εβδομήκοντα πέντε χιλιάδων (75.000). Ομοίως αφήρεσεν διαφόρους όρνιθας, ωά και διάφορα άλλα μικροαντικείμενα, οι δε υπʼ αυτόν άνδρες είχον ετοιμάσει τα αυτόματα και οπλοπολυβόλα, απειλούντες τα πάντα.
Μετά δίωρον ούτος μετά των στρατιωτών του, κομίζων και τα λεηλατηθέντα, ανεχώρησε διά Πάργαν.
Επειδή αι πράξεις αύται του γερμανού τούτου αξιωματικού περιέχουσιν άπαντα τα στοιχεία αδικήματος, προβλεπομένου και τιμωρουμένου υπό του νόμου.
Διά ταύτα
αποφαίνομαι ότι ο γερμανός λοχαγός Ριχάρδος Φελδ, αγνώστου τόπου καταγωγής, κατέστη ένοχος αδικημάτων λεηλασίας.
Ο
Ενεργήσας την προανάκρισιν»
 
 
....Έλληνες αδέλφια συνεχίζουμε
για την ΝΙΚΗ.
Χριστός Ανέστη - Ελλάς Ανέστη
π. Φώτιος Βεζύνιας