μήνυμα

μήνυμα

Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ VIDEO

ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ "Διάλογος και διάλογοι... " (http://www.amen.gr/)
του Αρχιμ. Χρυσόστομου Χρυσόπουλου.

πηγή: Youtube.
Έχω μία επιθυμία. Κάποιος οικουμενιστής να με πείσει ότι αυτές οι "αχρειότητες", και οι άλλες που είδαμε στο "Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών" μπορούν να χαρακτηρισθούν "διάλογος".. ΚΡΙΜΑ.
  Ταπεινά καταθέτω ότι μάλλον έφτασε η ώρα για διάλογο μεταξύ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ, για το κατά πόσο οι οπαδοί του οικουμενισμού έχουν το δικαίωμα αυτής της έκπτωσης της Ορθοδόξου ημών Πίστεως.

Χριστός ανέστη αδέλφια.
Καιρός Ανά-στασης
π. Φώτιος Βεζύνιας