μήνυμα

μήνυμα

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

π. Θεόδωρος Ζήσης

"Ἡ Θεσσαλονίκη ἀπὸ πόλη τῆς σπουδῆς τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ἔγινε πόλη τῆς μεταπατερικῆς ἐποχῆς καὶ τῆς ἀριστερίζουσας θεολογίας"


Δεῖτε ὁλόκληρη τὴν χθεσινὴ ὁμιλία τοῦ π. Θεόδωρου Ζήση μὲ θέμα «Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, βασικὰ γνωρίσματα τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἔργου του».
Πέρα ἀπὸ τὴν βιοτὴ τοῦ Ἁγίου πρὸς τὸ τέλος τῆς ὁμιλίας γίνονται ἀναφορὲς στὰ φλέγοντα ἐπίκαιρα θέματα ὅπως τὸν οἰκουμενισμό, τὴν μεταπατερικὴ θεολογία, τὸ συνέδριο Ἐκκλησία καὶ Ἀριστερά, τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα καὶ πολλὰ ἄλλα.