μήνυμα

μήνυμα

Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

Προς τον Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρον.

Μακαριώτατε Πάπα καὶ Πατριάρχα Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρε.
Μὲ βαθύτατη ἀγάπη καὶ σεβασμό, θὰ ἤθελα νὰ ἐκφράσω τὴν στενοχώρια μου καὶ πολλῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν γιὰ τὸ γεγονός, ποὺ ἔγινε στὴν ἐνθρόνιση τοῦ νέου πατριάρχου τῶν Κοπτῶν Ἀντιχαλκηδονίων. Βέβαια εἶναι πολὺ ὡραῖο νὰ συμπαθοῦμε καὶ νὰ ἀγαποῦμε τοὺς ἀδελφούς μας Κόπτες. Ξέρω τὴν θλίψη καὶ τὸ μαρτύριο, ποὺ περνᾶνε αὐτοὶ σὲ μία μουσουλμανικὴ χώρα, καὶ τὴν ἀγάπη τους καὶ ὁμολογία τους πρὸς τὸν Χριστό. Ὅμως, δὲν μποροῦν νὰ βγάλουν τὰ σύνορα, ποὺ τοποθέτησε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα στὴν τέταρτη Οἰκ. Σύνοδο καὶ στὶς ὑπόλοιπες Οἰκ. Συνόδους, ἐπειδὴ αὐτὰ δὲν εἶναι ἀνθρώπινα ὅρια, ἀλλὰ εἶναι ὅρια, ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς τὰ ἔβαλε μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ ἑτεροδόξων. Οἱ ἀνθρώπινες προσπάθειες γιὰ ἕνωση δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν ἀποτελέσματα, ἐὰν οἱ Κόπτες δὲν ἀναγνωρίσουν τὴν τέταρτη Οἰκ. Σύνοδο καὶ τὶς ὑπόλοιπες Συνόδους. Δυστυχῶς, αὐτοὶ εἶναι ἀκόμα ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Καί, ἐὰν οἱ ἡγέτες τῆς Ἐκκλησίας μας ἀναγνωρίσανε τὰ μυστήρια τῶν Κοπτῶν, αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὰ ἀναγνώρισε. Δὲν μποροῦμε ἀκόμη νὰ παραβλέψουμε τὰ ἀναθέματα, ποὺ πάλι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἔδωσε, γιὰ νὰ ξέρουν αὐτοὶ ὅτι εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί, ἐὰν θέλουν νὰ ἐπιστρέψουν, πρέπει νὰ δεχτοῦν τὴν τέταρτη Οἰκ. Σύνοδο καὶ τὶς ὑπόλοιπες Συνόδους. Ἐὰν ποῦμε ὅτι οἱ Πατέρες ἀπὸ τὴν τέταρτη Οἰκ. Σύνοδο ἔκαναν λάθος, σημαίνει ὅτι καὶ ὅλη ἡ Ἐκκλησία ἔχει στὰ θεμέλιά της ἕνα λάθος, ποὺ σημαίνει βλασφημία καὶ ἀθεϊσμό. Τὸ ἴδιο Πνεῦμα, ποὺ ἐνέπνευσε τοὺς Εὐαγγελιστὲς νὰ γράψουν τὰ Εὐαγγέλια, ἐνέπνευσε καὶ τὴν τέταρτη Οἰκ. Σύνοδο καὶ ὅλες τὶς Οἰκουμ. Συνόδους. Ἡ κίνησή σας αὐτὴ νὰ δώσετε μία μήτρα καὶ νὰ πεῖτε “Ἄξιος”! σημαίνει ὅτι ἀναγνωρίζετε τὸν πατριάρχη τῶν Κοπτῶν ὡς ἀληθινὸ Πατριάρχη. Μὲ αὐτὸ ἀμφισβητεῖται ἡ ἴδια ἡ ταυτότητά σας ὡς μοναδικὸς Ὀρθόδοξος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ Πάσης Ἀφρικῆς. Ἀρνηθήκατε τὸν θεσμό, ποὺ ἐκπροσωπεῖτε. Αὐτὸ δὲν εἶναι θέμα περηφάνειας, ἀλλὰ θέμα ἀλήθειας ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Ἐξαρτᾶται ἀπὸ αὐτὸ ἡ σωτηρία χιλιάδων ψυχῶν χριστιανῶν ὀρθοδόξων. Μὴ τοὺς ἀμφισβητεῖτε. Μποροῦμε νὰ ἀγαπᾶμε τοὺς Κόπτες καὶ ὅλους τοὺς ἑτερόδοξους χωρὶς νὰ κάνουμε λατρευτικὲς καὶ δογματικὲς κινήσεις, ποὺ εἶναι ἐκτὸς τῆς παράδοσης τῶν Ἁγίων Πατέρων.
1. π. Ματθαῖος Βουλκανέσκου
2. Μαρία Μαρικάρου
    Θεολόγος.πηγή:  http://entoytwnika.blogspot.gr

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ
Ευχές για ευλογημένη Πατριαρχία του νέου Πατριάρχου των Κοπτών Θεοδώρου Β’ (video)

Την 18η Νοεμβρίου ε.ε. η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β’, συνοδευόμενος από τον Σεβ.Μητροπολίτη Ερμουπόλεως κ.Νικόλαο και τον Θεοφ. Επίσκοπο Νιτρίας κ. Νικόδημο, Πατριαρχικό Επίτροπο Καΐρου, παρέστη στην τελετή ενθρονίσεως του νέου Πατριάρχου της Κοπτικής Εκκλησίας κ.Θεοδώρου Β’ , κατόπιν προσκλήσεως του νεοεκλεγέντος Προκαθημένου.
Ο Μακ. Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας, κατά την σύντομη προσλαλιά του, ανέφερε τα εξής:  «Μακαριώτατε Πάπα και Πατριάρχα κ.κ.Θεόδωρε Β’, Με αισθήματα ειλικρινούς φιλαδελφίας ευρισκόμεθα σήμερα πλησίον σας, κατά την τελετή της ενθρονίσεώς Σας, προκειμένου να μετάσχουμε του χαροποιού γεγονότος της επισήμου αναλήψεως των Πρωθιεραρχικών σας καθηκόντων και να ευχηθούμε εκ μέσης καρδίας υπέρ της καρποφόρου και ακυμάντου Πατριαρχίας μας.
Ερχόμεθα κοντά σας ως ο Προκαθήμενος του Αποστολικού και Πατριαρχικού Θρόνου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, αποδίδοντες τον εν Χριστώ αδελφικό ασπασμό προς το τίμιο προσωπό σας και δι’ αυτού προς το Πλήρωμα της Εκκλησίας σας σε μία δύσκολη παγκοσμίως χρονική συγκυρία, όπου ο σύγχρονος κόσμος ευρίσκεται σε διαρκή και ταλανίζουσα αβεβαιότητα και αναζητά μετ΄ επιτάσεως μία ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ. Σε αυτή την ιστορική καμπή, η εν αμοιβαίω σεβασμώ συνεργασία των εκκλησιαστικών ηγετών καθίσταται πολύτιμη και λυσιτελής υπέρ της ευημερίας και της καταλλαγής των λαών. Γι’ αυτό και το γεγονός ότι αμφότεροι φέρομε τό όνομα «Θεόδωρος ο Β’» αποτελεί ιστορική επιταγή προς στενοτέρα συναντίληψη υπέρ του ευγενούς λαού της Αιγύπτου.
Με την πεποίθηση ότι η πνευματική σας προσωπικότητα, η θεολογική σας κατάρτιση, η πολυετή εμπειρία περί τα εκκλησιαστικά ζητήματα, κυρίως δε η εγνωσμένη αγάπη σας προς τον πιστό λαό του Θεού, αποτελούν εχέγγυα για την αρχομένη Πρωθιεραρχική διακονία σας, σας ευχόμεθα όπως ο Κύριος διαφυλάττῃ την Μακαριότητά Σας εν υγιείᾳ αδιαπτώτῳ και δυνάμει πολλή και σας προσφέρουμε αυτήν την Πατριαρχική μίτρα μετά πολλής αγάπης και τιμής. Εις πολλά έτη».

Σημειώνεται ότι η ΑΘΜ, εκπροσωπούσα και τον Μακ. Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ.Χρυσόστομο, μετέφερε προς τον Κόπτη Πατριάρχη τις συγχαρητήριες ευχές του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Κύπρου.


ΣΧΟΛΙΟ ΠΟΥ ΚΑΝΑΜΕ ΤΟΤΕ: Είναι αλήθεια; Μήπως βλέπουμε όνειρο; Τί έγινε; Αν έλθει σήμερα, στην ενορία μας, ένας "κόπτης" για να τον δεχθούμε ως μέλος της "Εκκλησίας του Χριστού", της "Ορθοδόξου Εκκλησίας", θα τον βαπτίσουμε, άρα δεν αποτελούν οι κόπτες μέλη της Εκκλησίας.  Άγιοι Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος, είναι καιρός να αντιταχθείτε σε τέτοιες καταστάσεις. Ταπεινά, καταθέτουμε ότι αυτό που βλέπουμε παραπάνω, δεν είναι ούτε διάλογος, ούτε πρόσεγγιση, αλλά άλωση της "Ορθοδοξίας"... τα υπόλοιπα "γλυκόλογα" είναι εκ του πονηρού... Άραγε ο Μέγας Αθανάσιος έτσι θα ενεργούσε;